Bemutatkozás

 

Hulladékgazdálkodók Országos Szövetsége (HOSZ) a hulladékgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek, szervezetek, vállalkozók és gazdasági társaságok önkéntes társulásán alapuló, országos jellegű, közhasznú szakmai tanácsadó és érdekképviseleti szervezet.

 

A Szövetség történetéről: 1991-ben megalakult a Másodnyersanyag Hasznosítók Országos Egyesülete (MOE), amely 1995-től viselte a Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete nevet. Az Egyesület 2015. decemberétől Hulladékgazdálkodók Országos Szövetségeként folytatja tevékenységét. Szövetséggé alakulásunkat a civiltörvény változásai tették szükségessé, de az új név alatt is az elmúlt években megszokott színvonalú szolgáltatásokat fogjuk nyújtani tagvállalatainknak és partnereinknek.

 

A Szövetség jelenleg az ország minden részéről közel 50 tagvállalatot – köztük található a hazai hulladék-nagykereskedelmi vállalatok döntő többsége – számlál. Tagvállalataink között egyebek mellett megtalálhatóak vas- és egyéb fém-, papír-, elektronikai-, műanyag-, gumi- és üveghulladék gyűjtésével, előkezelésével, hasznosításával és a hasznosítható hulladékok kereskedelmével foglalkozó privát-, valamint közvetetten többségi állami-, önkormányzati tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek és hulladékgazdálkodási közszolgáltatók is. Büszkék vagyunk arra, hogy tagjaink a hasznosítható hulladékok feldolgozásában és kereskedelmében országosan legalább 80%-os piaci részesedéssel rendelkeznek.

 

A tagság jelenleg a következő szervezeti egységekben fejti ki a tevékenységét:

 

-Elektronikai Hulladék Szakosztály

 

-Erőforrás-gazdálkodási Szakosztály

 

-Műanyag Hulladék Szakosztály

 

-Nagykereskedelmi Klub

 

-Papírhulladék Szakosztály

 

-Vas- és Színesfém Hulladék Szakosztály

 

-Veszélyes Hulladék Szakosztály

 

 

A Szövetség kiemelt küldetése a keletkező hulladékok minél nagyobb arányú hasznosításának elősegítése, és ezáltal a hulladékok okozta környezetterhelés csökkentése, valamint a másodnyersanyagok felhasználásával a természeti erőforrások megőrzése.

 

 

A Szövetség tevékenységei:

 

-A hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó hazai és nemzetközi jogszabálytervezetek szakmai véleményezése.

 

-Szakértői vélemények, elemzések, jogszabálytervezetekhez szükséges háttértanulmányok és más szakmapolitikai programok kidolgozása.

 

-A szakosztályok munkájának biztosítása.

 

-A hulladékhasznosító ipart világszinten képviselő Bureau of International Recycling (BIR, éves tagdíja: 1100 euró), a hulladékhasznosító ipart európai uniós szinten képviselő European Recycling Industries’ Confederation (EuRIC), és ezen belül az európai papírhulladék-hasznosítókat képviselő European Recovered Paper Association (ERPA, éves tagdíja: 3000 euró), valamint az európai nemvasfémhulladék-hasznosítókat képviselő European Metal Trade and Recycling Federation (EUROMETREC, éves tagdíja: 3500 euró) tagjaként Szövetségünk folyamatos és kölcsönös nemzetközi információcserét és érdekképviseletet biztosít.

 

-A tagvállalatok rendszeres tájékoztatása a tevékenységüket érintő jogi szabályozás változásairól, a különböző hulladéktípusok piacának helyzetéről, szakmai rendezvényekről és képzésekről, üzleti ajánlatokról, pályázati lehetőségekről, nemzetközi szervezetektől kapott információkról.

 

-A ZIP Zöld Ipar Magazin hulladékgazdálkodással foglalkozó szakmai folyóirat támogatása, a szerkesztési munkákban való részvétel.

 

-A hulladékhasznosítás elősegítését célzó szakmai fórumok szervezése, illetve részvétel, valamint előadások tartása hazai és külföldi hulladékgazdálkodási konferenciákon.

 

-A hulladékgazdálkodás kérdéskörében érdeklődő lakosok, közintézmények, vállalatok tájékoztatása, közhasznú tanácsadás. Segítségnyújtás intézményi és vállalati szelektív hulladékgyűjtő rendszerek kialakításában.

 

-A HOSZ jelentős erőfeszítéseket tesz a környezetvédelmi szemléletformálás, a környezeti nevelés, oktatás érdekében, amit egyrészt szakmai képzésekkel, másrészt konferenciák megszervezésével, kiadványokkal kíván elősegíteni.Ennek érdekében hulladékgyűjtő tanfolyamok (OKJ 32 851 01 Hulladékfelvásárló és –telepkezelő, akár 264 kontaktórában elvégezhető szakképzés, katonai rendeltetésű robbanószerkezet-felismerő tanfolyam), illetve egyéb, például környezetvédelmi angol szaknyelv tanfolyam szervezése és lebonyolítása.

 

-A hulladékgazdálkodás témakörében diplomamunkát készítő egyetemi hallgatók, valamint környezetvédelmi újságírók munkájának segítése.

 

 

A HOSZ az alábbi szolgáltatásokat nyújtja tagjainak:

 

-Szakmai Értesítő című elektronikus hírlevelünkben több rovatban, kétheti gyakorisággal küldünk tájékoztatást a következő témákról: fontos jogszabályváltozások, hulladékgazdálkodással és a Szövetséggel kapcsolatos hírek, piacelemzések, havi KSH adatok a hulladékexport és import alakulásáról, üzleti ajánlatok, hírek a hazai és a nemzetközi sajtóból. Ezen túlmenően a BIR és az Európai Hírek rovatban - többek között - az európai jogszabály alkotással kapcsolatos hírek olvashatóak, továbbá a jellemzően brüsszeli székhelyű nemzetközi szervezetektől elektronikusan kapott-, valamint rendezvényeiken hallott legfontosabb információkról szóló összefoglaló tájékoztatásunkat is ezen kiadványunkban juttatjuk el tagvállalatainkhoz. Aktuális európai témáink a hulladékstátusz megszűnésének műszaki kritérium rendszere és a körkörös/körforgásos gazdaságról folytatott egyeztetések.

 

-Szövetségünk egyeztetett adattartalommal biztosítani tudja a változó világpiaci árakkal jellemezhető hulladékok jegyzési árának rendszeres kigyűjtését.

 

-A ZIP Zöld Ipar Magazin című szakmai folyóirat díjmentes megküldése 1 példányban és kedvezményes hirdetés lehetőség a magazinban.

 

-Társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabályok, jogszabálytervezetek, pályázati kiírások, és egyéb dokumentumok (pl. stratégiai anyagok, az Országos Hulladékgazdálkodási Terv) megküldése véleményezésre. A visszaküldött javaslatok, észrevételek beépítése lehetőség szerint a szövetségi összesített véleménybe.

 

-Részvétel a szakosztályi működés keretében folyó szakmai munkában.

 

-Kedvezményes részvétel rendezvényeinken és tanfolyamainkon.

 

-Hozzáférés a Szövetség honlapján tagvállalatai számára fenntartott oldalaihoz.

 

 

A Szövetség referenciái

 

Szervezetünk többek között az alábbi szakértői vélemények, elemzések, jogszabálytervezetekhez szükséges háttértanulmányok és más szakmapolitikai programok kidolgozásában vett részt:

 

-Termelési nem veszélyes hulladék üzleti alapokon történő hasznosításának vizsgálata (Megbízó: GM)

 

-Hatásvizsgálat az Európai Unió hulladékgazdálkodási szabályzóinak átvételéből adódó feladatok meghatározására, valamint az Országos Hulladékgazdálkodási Terv kidolgozására az elemek és akkumulátorok kezelése területén (Megbízó: KöM)

 

-Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv települési szilárd hulladékokra vonatkozó résztervének elkészítésében való közreműködés (Megbízó: Köztisztasági Egyesülés)

 

-Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv termelési és nem veszélyes hulladékokra vonatkozó résztervének elkészítése (Megbízó: Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége)

 

-A hulladékok külföldről történő behozatalának, az országból történő kivitelének és az ország területén történő átszállításának szabályairól szóló kormányrendelet elkészítéséhez szükséges vizsgálati elemzés összeállítása (Megbízó: KöM)

 

-A Tanács 91/157/EGK a veszélyes anyagokat tartalmazó elemekről és akkumulátorokról szóló irányelve magyarországi bevezetéséhez szükséges tanulmány elkészítése (Megbízó: KöM)

 

-Megvalósíthatósági tanulmány készítése a nem fajtaazonos és/vagy szennyezett műanyaghulladékok újrahasznosítására (Megbízó: KöM)

 

-A vörösiszap kezelésének helyzete Magyarországon (Megbízó: KöM)

 

-Megvalósíthatósági tanulmány készítése az üveghulladékok begyűjtéséről és újrahasznosításáról (Megbízó: KöM)

 

-Háttértanulmány elkészítése az Európa Parlament és a Tanács 2000/53/EK a kiselejtezett járművekről szóló irányelve magyarországi bevezetéséhez (Megbízó: TÜV Hannover)

 

-Megvalósíthatósági tanulmány a kohászati salakok újrahasznosításáról (Megbízó: KöM)

 

-Újrahasznosítható anyagok piacának létrehozásához kapcsolódó intézkedési terv kidolgozása (Megbízó: KöM)

 

-Előtanulmány a hulladékhasznosításról, a csomagolóanyagokról és a szelektív hulladékgyűjtés egyes kérdéseiről (Megbízó: FKF Rt.)

 

-Kiselejtezett járművek visszagyűjtésének és kezelésének országos rendszere (Megbízó: Magyar Gépjárműipari Szövetség)

 

-Nem fellelhető gyártójú kiselejtezett járművek hasznosítását megoldó hazai rendszer (Megbízó: KvVM)

 

-Budapest hulladékgazdálkodása 1998-2002 (Megbízó: FKF Rt.)

 

-Területi Hulladékgazdálkodási Terv (Megbízó: Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség)

 

-Országos Program a szelektív hulladékgyűjtésre (Megbízó: KvVM)

 

-Az ipari veszélyes és nem veszélyes hulladékok hasznosításának országos szintű programja (Megbízó: KvVM)

 

-A nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes hulladékgazdálkodási tevékenységek szabályozása (Megbízó: KvVM)

 

 

Stratégiai partnereink a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt., illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal; továbbá együttműködünk az Innovációs és Technológiai Minisztériummal és az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. -vel.

Olasz László úr "Műanyaghulladék" c. előadása ("A körforgásos gazdaság hazai megvalósítása" HOSZ konferencia, 2019.03.28.)
2019.03.28-án „A körforgásos gazdaság hazai megvalósítása” című HOSZ konferencián Olasz László Úr, (Remat Zrt. elnök-vezérigazgató) a HOSZ ...
EU irányelv az egyszer használatos műanyagtermékekről
2019. június 12-én jelent meg az EU hivatalos lapjában az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/904 irányelve az egyes műanyagtermékek környezetre ...
"A körforgásos gazdaság hazai megvalósítása" konferencia beszámoló
Szövetségünk 2019.03.28-án „ A körforgásos gazdaság hazai megvalósítása” címmel, több mint kétszáz fő részvételével sikeres konferenciát tartott.
"A körforgásos gazdaság hazai megvalósítása" című konferencia részletes programja
Megkezdődött a körforgásos gazdaság jogszabálycsomag hazai jogrendbe való átültetésének szakmai előkészítése. A Hulladékgazdálkodók Országos ...
"A körforgásos gazdaság hazai megvalósítása" című konferencia
A körforgásos gazdaságra vonatkozó szabályozás hazai hulladékgazdálkodásra gyakorolt várható hatásainak áttekintése céljából a Hulladékgazdálkodók ...
Körforgásos Gazdaság Platform
A Holland Királyság Magyarországi Nagykövetsége, a Magyarországi Üzleti Tanács a ...
HOSZ Tanfolyamok
A Hulladékgazdálkodók Országos Szövetségének hagyományos tevékenysége az ...