2019. március 1., Péntek
Az újrapapír napja

Felhívni a figyelmet az újrahasznosításra, valamint az újrapapír energiatakarékos és környezetbarát voltára, továbbá a hasznosítás kereteinek kialakítása, környezetpolitika, „újratermékek”, kereskedelem, népszerűsítés.

2019. március 3., Vasárnap
A vadvilág világnapja

Felhívni a figyelmet a fajkereskedelem szigorítására, fajmegőrzésre és a tömeges kihalások gyorsuló ütemére.

Nemzetközi elnevezése: "World Wildlife Day"

2019. március 6., Szerda
Energiatakarékossági világnap

Megnyugtató válaszokat adni az energia krízis feloldására, szemléletformálás az energia használat módjáról, megújuló energiák fejlesztése, tisztább közlekedési alternatívák.

Nemzetközi elnevezése: "World Energy Efficiency Day"

2019. március 14., Csütörtök
Gátellenes világnap /Nemzetközi akciónap a folyókért

A gátak által veszélyeztetett emberek kifejezhessék ellenérzésüket épülő vagy már kész duzzasztógátak, elhibázott vízgazdálkodási tervek ellen, valamint megvédhessék a természetes vízgyűjtő helyeket.
Fellépni az emberi építésű gátak ellen, a folyók, a víz és az élet érdekében, helyi és nemzetközi hálózatokat kialakítani a nemzetközi gátellenes mozgalom részeként.

Nemzetközi elnevezése: "International Day Against Dams/International Day of Action for Rivers"

2019. március 15., Péntek
Nemzetközi Fókavadászat elleni nap

Fellépni a vadászat ellen, nyomást gyakorolni a döntéshozókra a gyakorlat jogi korlátozását illetően, nemzetközi összefogással, a média segítségével, a nyilvánosság eszközével harcolni a fóka-mészárlás ellen.

Nemzetközi elnevezése: "International Day of Action for the Seals"

2019. március 15., Péntek
Fogyasztóvédelmi világnap

Globális szemlélet formálás a fogyasztói jogokról és igényekről. A nap alkalmat ad meggyőződni arról, hogy a fogyasztói jogokat valóban betartják, illetve fellépni a piaci visszaélések és társadalmi igazságtalanságok ellen.

Nemzetközi elnevezése: "World Consumer Rights Day"

2019. március 16., Szombat
A Föld órája

Messzemenő környezetvédelmi és társadalmi hatásokat elérni.

Nemzetközi elnevezése: "Earth Hour"

2019. március 20., Szerda
Hazai halak napja

A halak népszerűsítése hazánkban, társadalmi szemléletformálás a halak jelentőségéről.

2019. március 21., Csütörtök
Az erdők világnapja

Helyi és nemzetközi akciók a fák, erdők az ökoszisztémában betöltött szerepéről, szemléletformálás pl. erdőtípusok, tanulmányok, helyzetjelentések pl. erdőírtások. Minden évben tematikus akciók.

Nemzetközi elnevezése: "International Day of Forests"

2019. március 22., Péntek
A víz világnapja

Népszerűvé tenni azokat a zöld technológiákat, amelyek megoldást kínálnak. A „vizes” problémákat csak a teljes képen, vagyis az ökoszisztémán át szabad szemlélni, amire a természet maga kínálja a megoldást: folyamok árterének visszakapcsolása, vízbázisok és környezetük fokozott védelme, erdők telepítése, biológiai szennyvíztisztítók stb.

Nemzetközi elnevezése: "World Water Day"

2019. március 23., Szombat
Meteorológiai világnap

Ismertté és népszerűvé tenni a meteorológia tudományát, mely kutatja az időjárás, az éghajlat, a hidrológia, a vízkészlet-gazdálkodás, és a környezetvédelem jelenségeit.

Nemzetközi elnevezése: "World Meteorological Day"