Végéhez ér a Több Zöld Várost Európának program

Az Európai Bizottság támogatásával 2021. januárjában indult a hároméves „Több Zöld Várost Európának nemzetközi kampány, melynek hazai szervezését a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete vállalta.

Az Európai Bizottság támogatásával 2021. januárjában indult a hároméves „Több Zöld Várost Európának nemzetközi kampány, melynek hazai szervezését a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete vállalta.

A kampány keretében szervezett szakmai konferenciák, előadások, média interjúk, beszélgetések középpontjában a Green City öt témaköre állt, mindezeket támogatták a kiadványok, szórólapok, infografikák, e-learning tananyagok. A program azt tűzte ki céljául, hogy az önkormányzatok képviselői, várostervezők, ingatlanfejlesztők, a zöldfelületek kialakításáért felelős politikusok és szakemberek jobban megismerhessék a Green City mozgalom alapelveit, a klímaváltozás, az egészség és jóllét, a gazdaság, a biodiverzitás és a társadalmi kohézió szerepét. A program további célja volt, hogy az építési projektekben nagyobb legyen a zöldfelület aránya, ösztönözze a hazai termesztésű növények használatát, a szakemberek közötti együttműködést.

A szakmai konferenciákon közel 1000 fő vett részt. Az előadásokon a zöldfelület gazdálkodás, a fenntarthatóság, az éghajlatváltozás okozta kertészeti kihívásokra adott legújabb megoldásokról, javaslatokról értesülhetett a hallgatóság. Szó volt a városi fatelepítés, faápolás legújabb hazánkban is alkalmazott technológiáiról és gyakorlati tapasztalatairól, csapadékmegőrző rendszerekről, a természetalapú tervezésről. Az érdeklődők hallhattak az Európa Zöld Városa versenyről, a nemzetközi és hazai jó gyakorlatokról, a térinformatikai alapú zöldfelületi, városüzemeltetési feladatkezelő kataszterről, a favédelmi szakfelügyelet rendszeréről, feladatáról, hatásköréről.

Az Európa Zöld Városa magyar nemzeti versenyre a három év alatt 28 önkormányzat adta be pályázatát. Közülük a legjobbak minden évben részt vettek az európai megmérettetésben.

Az érdeklődők folyamatosan tájékozódhattak a Több Zöld Várost Európának program legfontosabb gondolatairól hazai és európai honlapokon, a thegreencities.eu online felületen és a The Green Cities Hu facebook oldalon.

A három év szakmai munkáját sikeresnek ítéljük, az elkezdett úton szeretnénk tovább haladni.

Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete

Kövess minket a facebookon is, likeold oldalunkat!A cikk a következő napon jelent meg: 2023-12-02
Ártalmatlanítás
Biotrágya
Biomassza
Biológiailag lebomló hulladék
Elkülönített vagy szelektív gyűjtés
Csurgalékvíz
Értéknövelő hasznosítás (Upcycling)
Élelmiszer-hulladék
Fenntartható fejlődés
Globális felmelegedés
Kiterjesztett gyártói felelősség elve
Hulladékgazdálkodás
Hulladék
Hulladék hasznosítás
Háztartási hulladék
Hulladékégetés
Hulladékhierarchia (hulladékpiramis)
Klímaváltozás
Komposztálás
Karbonlábnyom
Megújuló energia
Másodnyersanyag
Mechanikai-biológiai hulladékkezelés
Nehézfém
Ökológiai lábnyom
Szennyvíztisztítás
Savas eső
Tengeri hulladék
Talajvíz
Üvegházhatás
Újrahasználatra előkészítés
Vörösiszap
Papírhulladék
Műanyaghulladék
Italos karton hulladék
Üveghulladék
Fémhulladék
Konyhai zöldhulladék
Kerti zöldhulladék
Gumihulladék
Használt olaj és zsiradék
Textilhulladék
Veszélyes hulladék
Papírhulladék
Üveghulladék
Fémhulladék
Konyhai zöldhulladék
Kerti zöldhulladék
Gumihulladék
Textilhulladék
Használt olaj és zsíradék
nulla hulladék
A hulladék hierarchia legalacsonyabb foka. Minden olyan hulladék, amely bármilyen okból nem kerül ...
Az intenzív mezőgazdasági tevékenység hatására a talajban élő mikroorganizmusok száma ...
Biológiai eredetű szervesanyag-tömeg. Az energetikai szempontú megközelítésben a biomassza az élő ...
Minden szervesanyag-tartalmú hulladék, mely biológiai úton, aerob vagy anaerob módon lebomlik. Lehet állati ...
A különböző típusú hulladékok anyagcsoportok szerinti gyűjtése, mely ezáltal lehetővé teszi ...
A hulladéklerakóban keletkező szennyvíz, melynek fő összetevői a hulladék saját nedvességtartalma, a ...
Értéknövelő újrahasznosítás során megmarad az eredeti anyag minősége, és minden ...
Az élelmiszer-hulladéknak az élelmiszeripar emberi fogyasztásra vagy további feldolgozásra alkalmatlan ...
A fenntartható fejlődés úgy biztosítja a gazdasági fejlődést, hogy mindeközben a környezeti ...
A Föld átlaghőmérsékletének emelkedése. Az amúgy természetes, ciklikus folyamatot az emberi ...
A gyártói felelősség elve értelmében a termék előállítója felelős azért, hogy ...
A hulladékokkal összefüggő tevékenységek rendszerét összefoglaló néven ...
Minden olyan anyag, amely keletkezési helyén feleslegessé vált, tulajdonosa nem tart rá igényt. A ...
Mindazon tevékenységek, amelyek a hulladékot visszavezetik a termelés és fogyasztás folyamatába. ...
A lakóingatlanoknál keletkező lakossági hulladék, melynek fő összetevői papír, fém, műanyag ...
A hulladék ártalmatlanításának egyik módszere, mely a szilárd hulladék tömegét ...
Az ötlépcsős hulladékpiramis a hulladékkezelési megoldások prioritásátábrázolja, ...
A Föld éghajlatában bekövetkező jelentős és hosszú távú változás, regionális ...
A komposztálás a szervesanyag-tartalmú hulladékok hasznosításának egyik módszere, melynek ...
A karbonlábnyom megmutatja, hogy egy adott egység, például egy egyén, egy vállalat vagy akár egy ...
Olyan természetes forrásból kinyerhető, környezetbarát energia, mely folyamatosan rendelkezésre áll ...
A hulladék újrahasznosítása során keletkező nyersanyag, amelyből új termék ...
A hulladéklerakókba általában olyan kevert hulladék kerül, melynek jelentős része ...
A nehézfémek megnevezést többféle értelmezés szerint is szokták használni. A két ...
Az ökológiai lábnyom kifejezi, hogy egy adott társadalomnak, országnak, csoportnak vagy egy embernek, az adott ...
Fizikai, kémiai és biológia módszerekkel történő víztisztítás, amely után  a ...
Savas esőről akkor beszélünk, amikor a csapadék pH-ja erősen savas irányba tolódik el. Ennek lehetnek ...
Becslések szerint évente 8 millió tonna műanyag hulladék kerül az óceánokba és tengerekbe, ...
A felszín közelében, a legfelső vízzáró réteg felett található víz, mely teljesen ...
A Napból érkező energia a Föld felszínére érve elnyelődik, majd onnan, már a felszín ...
Az újrahasználatra való előkészítés során a feleslegessé vált terméket ...
Az alumíniumgyártás során keletkező, veszélyes hulladéknak minősülő melléktermék. A ...
A papírt – illetve annak ősét - már több mint kétezer éve ismerjük, Kínából ...
A műanyagok mesterséges úton előállított szerves polimerek. Az első műanyagot, a PVC-t 1838-ban ...
Italos kartonnal leginkább akkor találkozunk, ha tejet vagy gyümölcslevet iszunk. Ez egy társított ...
Az üveg készítése több ezer éves múltra tekint vissza. Szilíciumban gazdag alapanyagokból- ...
Elsősorban vas, acél illetve alumínium alapanyagú hulladék. Háztartási hulladékként ...
A háztartásokban rengeteg zöldhulladék keletkezik, ez akár a háztartási hulladék 30%-át ...
Ide tartozik minden kertből származó növényi rész, például a lehullott falevelek, a lenyírt fű, ...
A gumi alapanyaga sokáig kizárólag a kaucsukfa nedve, a kaucsuk volt. A növény az Amazonas-medencében ...
A sütőolaj és a zsír többszöri használat után már alkalmatlan emberi fogyasztásra. A ...
A textil alapanyagát tekintve lehet természetes és mesterséges eredetű. A természetes növényi eredetű ...
A veszélyes hulladékot nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kezelni, vagyis ne dobjuk azt a vegyes ...
A papírt – illetve annak ősét - már több mint kétezer éve ismerjük, Kínából ...
Az üveg készítése több ezer éves múltra tekint vissza. Szilíciumban gazdag alapanyagokból- ...
Elsősorban vas, acél illetve alumínium alapanyagú hulladék. Háztartási hulladékként ...
A háztartásokban rengeteg zöldhulladék keletkezik, ez akár a háztartási hulladék 30%-át ...
Ide tartozik minden kertből származó növényi rész, például a lehullott falevelek, a lenyírt fű, ...
A gumi alapanyaga sokáig kizárólag a kaucsukfa nedve, a kaucsuk volt. A növény az Amazonas-medencében ...
A textil alapanyagát tekintve lehet természetes és mesterséges eredetű. A természetes növényi eredetű ...
A sütőolaj és a zsír többszöri használat után már alkalmatlan emberi fogyasztásra. A feleslegessé vált olaj és zsiradék azonban a környezet is ...
A nulla hulladék célkitűzés egyszerre jövőkép és gyakorlati iránymutatás egy olyan ...