Interjú Megyeri Zita pszichológussal- A psziché és az egész

Mindenkit érdekel a pszichológia mostanában. Ugye gyakran halljuk. De az is érdekel, miért? Miért pont most? Miért mindenkit. A legjobb, ha egy szakembert kérdezünk. Megyeri Zita tanácsadó szakpszichológus,képzésben lévő fitoterapeuta-

1.       Hogyan illeszkedik a psziché az ökoszisztémába? Hol érezzük leginkább, hogy egy egész részei vagyunk?

 

A világban nem elszigetelt lényekként vagyunk jelen, hanem kisebb-nagyobb rendszerek tagjaiként. Ezek a rendszerek úgy illeszkednek egymásba, mint a „hagymahéjak” vagy mint közös metszéspontokkal rendelkező halmazok. Ez az elrendezés egyszerre konzervatív abban az értelemben, hogy törekszik az egyensúly megőrzésére, és egyben progresszív is, amennyiben ezt úgy értelmezzük, hogy reagál és alkalmazkodik a változásokhoz.

(A rendszerek rugalmasságától és a kihívás mértékétől függ, hogy ez mennyire sikerül. )

  A pszichénk tehát érzékeny és egyben szoros, oda-vissza kölcsönhatásokkal bíró elrendezésben illeszkedik a Föld ökoszisztémájába. Ha ebbe belegondolunk, akkor könnyen megérthető, hogy a Föld jólléte és a saját egészségünk nem független egymástól, így nem is válhat szét. Egy irányba mozog.

Az ökopszichológia egyik alaptörekvése ennek a kapcsolatnak a tudatosítása. Ha valaki szeretne jobban elmélyedni ebben a témában, ajánlom az Ökopszichológiai Intézet kiadványait, Molnos Zselyke könyveit.

A kérdés második felére reagálva azt mondhatom, hogy egyénileg nagyon változó, hogy érezzük-e egyáltalán, és hol, hogy a nagy egész részei vagyunk. Elvileg ehhez nem kell különleges hely, ez inkább egy belső folyamat, mint egy külső helyszín eredménye. De ahogy erről még később lesz szó, sokunknak könnyebb ezt átélni természeti környezetben.

 

2.       Van segítség? Ez a képesség elsajátítható?

 

A jó hír az, hogy a kapcsolódás képességét a szó szoros értelmében nem kell tanulnunk, mert alapvetően mindnyájan rendelkezünk vele. Manapság azonban nagy szükség van arra, hogy előhívjuk, megerősítsük ezt a képességünket, és ebben már lehet segítséget kérni és kapni. Magyarországon is egyre elterjedtebbek a természetkapcsolattal foglalkozó szakterületek. Képződnek már természetkapcsolat facilitátorok, erdőfürdő vezetők, környezeti nevelők (hogy csak néhányat említsek), akik mind ezen a területen munkálkodnak. Én az Ökopszichológiai Intézet képzését végeztem el, így természetkapcsolat facilitátorként követem az útjukon azokat, akik mellém szegődnek. Mindebben nagy segítségemre van a másik két szakmám, a pszichológia és a fitoterápia is. E három területet ötvözöm természetkapcsolati sétáimon.

 

3.       Van olyan, hogy én-mások? Ezek a viszonyok hogyan határozzák meg mindennapjainkat?

 

Születésünktől zajló fejlődésünk fontos lépése, amikor képessé válunk elkülöníteni magunkat másoktól. Ez azonban az én megszilárdulását jelenti, nem pedig izolációt, elidegenedést. Innen nézve van, és szükséges is, hogy legyen olyan, hogy „én és másik”.  Amennyiben ez a különbségtétel elszigetelődést, kapcsolódási képtelenséget vagy csoporthovatartozás szerinti előítéletet, felsőbbrendűség érzést okoz, az már számos probléma forrása lehet, amitől szenved legtöbbször az egyén és a környezete is. Ha más élőlényekhez képest felsőbbrendűnek gondoljuk magunkat, vagy túl merev határral választjuk el magunkat tőlük, az könnyen vezet kizsákmányoláshoz vagy közönyhöz. Sajnos erre nem nehéz példát találni. A munkám egyik fontos és alapvető célja, hogy egyéni szinten segítsem ennek a káros és működésképtelen állapotnak az elkerülését vagy az ebből való visszafordulást.

 

4.       Gondolataink tudatosítása: sokkal könnyebb természetben, kertben, vidéki sétaúton. Egyetértesz?

 

Ez attól függ. Mi emberek sem vagyunk homogén csoport. Nagy az egyéni változatosság abban, hogy kinek mi segít befelé figyelni, tudatosítani a belső folyamatokat, érzéseket, gondolatokat.

Én azok közé tartozom, akiknek valóban könnyebb lenni, élni, érezni és gondolkozni a Természetben. És tudom, hogy ezzel nem vagyok egyedül.

 A külső-belső világgal, ritmusokkal kapcsolatba kerülni sokaknak egyszerűbb, ha több olyan inger éri őket, amit szokásunk természetesnek nevezni. (De természetkapcsolati gyakorlatot egy lakásban élő,cserépben álló fikusszal, vagy egy darab apró makk kupakkal is végezhetünk, de van, hogy már az is elég, ha csak képzeletben barangolunk a szabad ég alatt.) Ezekhez a gyakorlatokhoz, hasonlóan a meditációhoz, relaxációhoz vagy bármely más önreflexiót fejlesztő gyakorlathoz gyakorlás és türelem szükséges. Nem elvárható az azonnali hatás. Jobban járunk, ha folyamatként gondolunk erre, aminek tulajdonképpen sosincs vége. Azért fontos azt is megemlíteni, hogy az nem véletlen, hogy meditációhoz, relaxációhoz, imaginációhoz gyakran használunk természeti képeket és hangokat. Egyéni változatosság ide vagy oda, van ebben valami univerzális vonzódás, mint ahogy erre a kérdésed is utal.

 

8.    Mindenki örökké és végérvényesen boldog akar lenni. Nem lehet tanulni hogy néha a kellemetlen érzelmeinket kell elviselnünk, pusztán át kell alakítanunk a viszonyunkat hozzájuk? Tudsz ebben segíteni?

 

Hát igen, ez egy jó kérdés. És egyben egy újabb univerzális jelenség. Ki ne akarna boldog lenni? Ez egy nagyon érthető vágy.

  De hogy kinek mi fér bele ebbe az állapotba, abban már megint csak nagyok a különbségek. Az tekinthető-e kizárólag boldogságnak, ha sosem kell semmilyen fájdalmat, gyászt, félelmet átélnünk? Ez az elképzelés könnyen kudarcra ítélt vállalkozássá változtatja az életünket. Ugyanis az élet velejárója –hogy csak egy példát említsek-, hogy lezárunk és megnyitunk korszakokat, életciklusokat. Ezek mind-mind krízisekkel járnak, amik normálisak, vagyis kellemetlenek, de szükségesek, mert változásra sarkallnak. Ha nem lenne diszkomfortérzés, akkor maradnánk ott, ahol vagyunk, és nem követnénk az élet ritmusát és útját.

A mindnyájunkat érintő életciklus váltások mellett számtalan olyan kisebb-nagyobb kihívással szembesülünk, amik szintén feszültséggel, izgalommal járnak, és bizony mindnyájan átéltünk már olyan helyzeteket is, amiket szívünk szerint elkerültünk, kihagytunk volna, de sajnos nem lehetett. Még ebben az utóbbi esetben is van lehetőségünk megválasztani a reakciónkat, de ez sem azt jelenti, hogy átugorjuk a gyászfolyamatot, és elhatárolódunk a nehéz érzésektől. Úgy ugyanis elzárjuk magunktól az élethez való újrakapcsolódáshoz vezető utat is.

Ha a környezetünkhöz való viszonyunkat nézzük, ott is muszáj tudatosítani a jelenlegi siralmas állapotot, és azt is, hogy mi vezetett idáig, mert enélkül a nehéz gyászfolyamat nélkül nem lehet érzelmileg kapcsolódni, és aktív cselekvő részt vállalni.

A munkám során pszichológusként és természetkapcsolat facilitátorként is sokszor előkerül ez a téma, és igen, lehet ebben előre lépni.

 

9.       Tudatos jelenlét, annak aki nem ismeri hogyan írnád le? Hogyan segíthet egy séta a természetben megtalálni az írt a lelki sebekre?

 

             A tudatos jelenlét vagy más néven mindfullness annyit jelent, hogy a figyelmünket az „itt és most”-ra, a jelenben zajló külső-belső ingerekre, jelenségekre irányítjuk, és az így keletkező élményeinket igyekszünk egyszerűen csak szemlélni, tehát ítélkezés nélkül együtt lenni velük. Ez persze egy nagyon egyszerű, röpke megfogalmazása ennek a folyamatnak.

              A sétáim során én is sokszor alkalmazok olyan gyakorlatokat, amik ezt a tudatos jelenlétet segítik.

             Volt már róla szó, hogy a természetben sokaknak könnyebb ellazulni, a belső erőforrásokhoz hozzáférni, olyan állapotba kerülni, hogy az előttük tornyosuló életfeladatokhoz nagyobb lendületük legyen.

             De az a módszer, amiben képződtem, nem áll meg itt, hanem fontos részt kap benne a természet iránti empátia, az élővilághoz való kapcsolódás és az egyéni cselekvőképesség, a tenni akarás igényének felkeltése is. Fontos tudatosítani, hogy amit a környezetünknek nevezünk, az tulajdonképpen egy olyan nagy egész, ami nem körülöttünk van, hanem aminek a szerves, elválaszthatatlan részei vagyunk.

             Egy természetkapcsolati séta egyszerre segíti ezt a két folyamatot. Egyrészt támogatja az egyéni jóllétet, másrészt segíti a természethez való újfajta, működőképesebb hozzáállás kialakulását. Erőt is ad, és közben rá is irányítja a figyelmet azokra a kérdésekre, amelyekre mindnyájunknak meg kell találnia a maga válaszát.

 

 

 

Kövess minket a facebookon is, likeold oldalunkat!Kép(ek) forrása
  • Megyeri Zita pszichológus
    Eredeti szerző: Bodányi Cecilia, Megyeri Zita
A cikk a következő napon jelent meg: 2023-09-26
Módosítás dátuma: 2023-09-28
Akkumulátor-újrahasznosítás
Apex hulladéklerakó
Azbeszt
Anaerob
Anyagában történő hasznosítás
Ártalmatlanítás
Átrakóállomás
Biotrágya
Biomassza
Biológiailag lebomló hulladék
Biohulladék
Biogáz
Elkülönített vagy szelektív gyűjtés
Csurgalékvíz
Csurgalékvíz-kezelő rendszer
Csomagolási hulladékok
Depónia
Depóniagáz
Életciklus-elemzés (Life Cycle Assessment LCA)
Értéknövelő hasznosítás (Upcycling)
Értékcsökkentő hasznosítás (Downcycling)
Életciklus-szemlélet
Egészségügyi hulladékok
Építési hulladék, sitt
Elektromos és elektronikai hulladék (e+e hulladék)
Élelmiszer-hulladék
Fertőző hulladék
Fémhulladékok hasznosítása
Fenntartható fejlődés
Globális felmelegedés
Kiterjesztett gyártói felelősség elve
Gyűjtőedény
Hulladékudvar
Hulladékgazdálkodás
Hulladékgazdálkodási létesítmény
Hulladék
Hulladékválogató
Hulladékégető mű (Hulladékégető mű)
Hulladékhő
Hulladékfajták
Használt sütőzsiradék
Hulladék hasznosítás
Házhoz menő szelektív hulladék gyűjtés
Háztartási hulladék
Hulladékok szelektálása
Hulladékégetés
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
Hulladékhierarchia (hulladékpiramis)
Hangszennyezés (zajszennyezés) (Közvetlen módon nem csatlakozik a témához)
Imisszió
Italos-kartondoboz
Klímaváltozás
Kommunális hulladék (Települési szilárd hulladék)
Kommunális szennyvíz
Kvóta
Kombinált ciklus
Komposztálás
Karbonlábnyom
Környezetszennyezés
Környezetvédelmi termékdíj
Elektromos és elektronikai hulladékok
Levegőszennyezés
Lebontók (reducensek)
Lerakás
Lom
Megújuló energia
Italoskarton hulladék
Műanyagfajták
Megelőzés
Másodnyersanyag
Metán
Mechanikai-biológiai hulladékkezelés
Nehézfém
Nagy Csendes-óceáni Szemétsziget
Ökológiai lábnyom
Ökoszisztéma
Öko-design
Permakultúra
PVC vagy Polivinil-klorid
Polisztirol
Polietilén-tereftalát (PET)
Rekultiváció
Szárazelem
Szennyvíztisztítás
Savas eső
Szmog
Tengeri hulladék
Tájseb
Talajvíz
Talajsavasodás
Települési hulladék
Települési szilárd hulladék (TSZH)
Tervezett elavulás
Urbanizáció
Űrszemét
Üvegházhatás
Újrahasználatra előkészítés
Újrahasználat
Vegyes hulladék
Veszélyeshulladék-égető mű
Vörösiszap
Virtuális hulladék
Vizuális hulladék
Vízszennyezés
Zöldpont
Papírhulladék
Műanyaghulladék
Italos karton hulladék
Üveghulladék
Fémhulladék
Konyhai zöldhulladék
Kerti zöldhulladék
Gumihulladék
Roncsautó, gépjármű-hulladék
Használt olaj és zsiradék
Textilhulladék
Veszélyes hulladék
Elektromos és elektronikai hulladék
Papírhulladék
Üveghulladék
Fémhulladék
Konyhai zöldhulladék
Kerti zöldhulladék
Gumihulladék
Elektronikai hulladék
Roncsautó, gépjármű-hulladék
Textilhulladék
Használt olaj és zsíradék
nulla hulladék
Az akkumulátorok és az elemek nehézfémeket és mérgező vegyületeket tartalmaznak, például ...
Apex Regional Landfill/Apex Transfer Station A Las Vegas mellett található Apex a világ egyik legnagyobb - egyben az USA ...
A természetes előfordulású ásványt a 80-as évekig széles körben használták ...
Az anaerob szervezetek életműködésükhöz nem igényelnek oxigént. Jelentős részük ...
Amikor a hulladékot jól azonosítható anyagokra szedik szét, és a hulladék ...
A hulladék hierarchia legalacsonyabb foka. Minden olyan hulladék, amely bármilyen okból nem kerül ...
A települések szilárd hulladékát – a lakossági hulladékot -  a kukásautók ...
Az intenzív mezőgazdasági tevékenység hatására a talajban élő mikroorganizmusok száma ...
Biológiai eredetű szervesanyag-tömeg. Az energetikai szempontú megközelítésben a biomassza az élő ...
Minden szervesanyag-tartalmú hulladék, mely biológiai úton, aerob vagy anaerob módon lebomlik. Lehet állati ...
Háztartásokban, éttermekben, kiskereskedelmi egységekben keletkező konyhai és élelmiszer hulladék. A ...
Szerves anyagok bomlásakor, oxigénmentes körülmények között, mikrobák ...
A különböző típusú hulladékok anyagcsoportok szerinti gyűjtése, mely ezáltal lehetővé teszi ...
A hulladéklerakóban keletkező szennyvíz, melynek fő összetevői a hulladék saját nedvességtartalma, a ...
A települési szilárd hulladéklerakók üzemeltetői kötelesek a keletkező csurgalékvizet kezelni. A ...
Kereskedelmi forgalomba kerülő termékek csomagolásából keletkező hulladék. Anyaga lehet például ...
A települési szilárd hulladék végleges elhelyezésére szolgáló lerakó. ...
A hulladéklerakókon a szerves hulladék bomlása során képződő magas metántartalmú gáz. ...
Egy eszköz, mely környezetvédelmi szempontból vizsgálja egy adott termék életútját, a ...
Értéknövelő újrahasznosítás során megmarad az eredeti anyag minősége, és minden ...
Ebben az esetben az újrahasznosítás során már nem állítható elő ugyanolyan minőségű ...
Az életciklus szemlélet ma már az élet számos területén elterjedt megközelítési ...
A kórházakban, rendelőintézetekben és más egészségügyi intézményekben keletkező, ...
Építkezések, épületek bontása, felújítása során keletkező hulladék, mely ...
A lakossági elektromos és elektronikai berendezések hulladéka, főbb típusai: háztartási ...
Az élelmiszer-hulladéknak az élelmiszeripar emberi fogyasztásra vagy további feldolgozásra alkalmatlan ...
Elsősorban az egészségügyi ellátásban keletkezik. Különleges kezelést igényel. A fertőző ...
A fémhulladékok tulajdonságai hasznosítás során nem változnak és szinte korlátlan ...
A fenntartható fejlődés úgy biztosítja a gazdasági fejlődést, hogy mindeközben a környezeti ...
A Föld átlaghőmérsékletének emelkedése. Az amúgy természetes, ciklikus folyamatot az emberi ...
A gyártói felelősség elve értelmében a termék előállítója felelős azért, hogy ...
Szabványos mérettel rendelkező hulladékgyűjtésre szolgáló edény, zsák, eszköz, ...
A hulladékudvar szakképzett személyzet által működtetett hulladék átvevőhely, ahol a ...
A hulladékokkal összefüggő tevékenységek rendszerét összefoglaló néven ...
Olyan létesítmény vagy telephely, mely alkalmas a hulladékgazdálkodási tevékenységek- ...
Minden olyan anyag, amely keletkezési helyén feleslegessé vált, tulajdonosa nem tart rá igényt. A ...
Két féle hulladék válogatót ismerünk. Egyrészt hulladékválogatónak nevezzük ...
Olyan létesítmény, amelyben a hulladékokat termikus úton, a bennük rejlő energia kinyerésével ...
Különböző technológiai és energetikai folyamatok közben képződő, az adott folyamatban nem hasznosuló ...
A hulladékokat több szempont szerint is csoportosíthatjuk. Anyagukat tekintve lehetnek többek között papír, ...
A háztartásokban főzéshez, sütéshez használt sütőolaj és zsír fogyasztásra ...
Mindazon tevékenységek, amelyek a hulladékot visszavezetik a termelés és fogyasztás folyamatába. ...
A szelektív hulladékgyűjtés azon fajtája, mikor a hulladékot közvetlenül a lakosságtól ...
A lakóingatlanoknál keletkező lakossági hulladék, melynek fő összetevői papír, fém, műanyag ...
Hulladékválogatás. A hulladékok szelektálása során a hulladék alapanyag szerint (pl. ...
A hulladék ártalmatlanításának egyik módszere, mely a szilárd hulladék tömegét ...
A helyi önkormányzat hatáskörébe tartozó hulladék átvétele, gyűjtése, ...
Az ötlépcsős hulladékpiramis a hulladékkezelési megoldások prioritásátábrázolja, ...
A környezetet nem csak PET- palackokkal vagy fémdobozokkal szennyezhetjük, hanem fénnyel és a hanggal is. A ...
Levegőterheltségi szint vagy légszennyezettség, azaz a szennyező anyagok koncentrációja a talajközeli ...
Háromféle anyagból készülő csomagolóanyag, úgynevezett kompozit hulladék. Alkotóelemei: ...
A Föld éghajlatában bekövetkező jelentős és hosszú távú változás, regionális ...
Mindazok a szerves és szervetlen hulladékok, melyek a lakóépületekben, közintézményekben, ...
A lakóházak szennyvizeit és a közintézmények, gazdálkodási szervezetek hasonló jellegű, ...
Engedélyezett mennyiség. Létezik például halászati kvóta, vadászati kvóta és ...
A kombinált ciklusú erőművekben a gázturbinás és a gőzturbinás ciklusok kombinációja ...
A komposztálás a szervesanyag-tartalmú hulladékok hasznosításának egyik módszere, melynek ...
A karbonlábnyom megmutatja, hogy egy adott egység, például egy egyén, egy vállalat vagy akár egy ...
A környezeti elemek megváltozását, minőségének romlását okozó tevékenység. ...
A kiterjesztett gyártói felelősség elvének gazdasági, pénzügyi oszlopa. Az 1995-ben hozott ...
A különböző, jellemzően a lakosság által használt háztartási, szórakoztató ...
Amikor a levegőben szennyező anyagok kerülnek. A szennyező anyagok származhatnak természetes (például ...
Az elhalt állatok és növények szerves anyagait a lebontó szervezetek hasznosítják, és ...
A hulladék ártalmatlanításának leggyakoribb módja. A hulladék anyagi jellemzőinek ...
A háztartások azon, főleg nagyméretű hulladékai, melyek a gyűjtőedényekben nem helyezhetők ki. A ...
Olyan természetes forrásból kinyerhető, környezetbarát energia, mely folyamatosan rendelkezésre áll ...
Kereskedelmi forgalomba kerülő termékek csomagolásából keletkező hulladék. Anyaga lehet például ...
A műanyagok kőolajból, adalékok hozzáadásával készült mesterséges termékek. ...
A megelőzés azt jelenti, hogy bizonyos intézkedések meghozatalával és végrehajtásával a ...
A hulladék újrahasznosítása során keletkező nyersanyag, amelyből új termék ...
Telített szénhidrogén, színtelen, szagtalan gáz. A földgáz fő alkotója, főleg a szerves anyagok ...
A hulladéklerakókba általában olyan kevert hulladék kerül, melynek jelentős része ...
A nehézfémek megnevezést többféle értelmezés szerint is szokták használni. A két ...
A nyugati-hosszúság 135. és 155. illetve az északi-szélesség 35-45. foka között ...
Az ökológiai lábnyom kifejezi, hogy egy adott társadalomnak, országnak, csoportnak vagy egy embernek, az adott ...
A fogalom hazai és nemzetközi meghatározása eltér egymástól. Az ökoszisztéma nyílt ...
Környezettudatos tervezés, amely törekszik arra, hogy az adott termék környezetbarát (például ...
A permakultúra fogalmát az ausztrál Bill Mollison alkotta meg. Maga a szó a „permanent agriculture”, azaz az ...
Klórtartalmú, hőre érzékeny, kemény műanyag, számos helyen felhasználják. ...
A polisztirolból sok mindent készítenek, de jellemzően hablemezek, poharak, eldobható ételhordó ...
Az ásványvizes és üdítős palackok leggyakoribb alapanyaga. Az újrahasznosítás során a ...
Az alapvetően emberi tevékenység hatására keletkezett tájsebek-például bányagödrök, ...
A különböző elemtípusok- ceruza, bébi, góliát, lapos- összefoglaló neve. A szárazelem ...
Fizikai, kémiai és biológia módszerekkel történő víztisztítás, amely után  a ...
Savas esőről akkor beszélünk, amikor a csapadék pH-ja erősen savas irányba tolódik el. Ennek lehetnek ...
Szmog vagy füstköd akkor alakul ki, mikor egy adott területen a légszennyező anyagok koncentrációja meghaladja a ...
Becslések szerint évente 8 millió tonna műanyag hulladék kerül az óceánokba és tengerekbe, ...
A természeti környezet jelentős mértékű változásának maradandó nyoma. Tájseb ...
A felszín közelében, a legfelső vízzáró réteg felett található víz, mely teljesen ...
A talaj pH értékének csökkenése, túlzott mértékben a savas tartomány felé ...
A háztartásokban keletkező szilárd vagy folyékony hulladék illetve az ehhez hasonló, és ezzel ...
A háztartási hulladék, a közterületi hulladék és a gazdasági ...
A tervezett elavulás egy elmélet, mely szerint egyes cégek termékeik tervezése, fejlesztése során ...
A kifejezésnek kétféle jelentése van. Egyrészt jelenti a városiasodást, vagyis a városi ...
Mindazok a mesterséges eredetű – jellemzően az emberiség által az űrbe juttatott - űrobjektumok, amelyek már nem ...
A Napból érkező energia a Föld felszínére érve elnyelődik, majd onnan, már a felszín ...
Az újrahasználatra való előkészítés során a feleslegessé vált terméket ...
Amikor egy adott termék vagy csomagolás jelentősebb átalakítás nélkül újra használatba ...
A háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak azon ...
A veszélyes hulladékok ártalmatlanítására szolgáló égetőmű, ahol speciális ...
Az alumíniumgyártás során keletkező, veszélyes hulladéknak minősülő melléktermék. A ...
A kifejezés alatt az elektronikus postafiókokba érkező kéretlen levelek (spam-ek) sokaságát ...
Az emberi agy számára észlelhető, de kéretlen vizuális anyagok, mint például a körúti ...
A környezetszennyező tevékenység vagy folyamat, amelynek hatására a felszíni vagy felszínalatti vizek ...
A Zöld Pont egy nemzetközi védjegy, mely arra utal, hogy az adott termék gyártója pénzügyileg ...
A papírt – illetve annak ősét - már több mint kétezer éve ismerjük, Kínából ...
A műanyagok mesterséges úton előállított szerves polimerek. Az első műanyagot, a PVC-t 1838-ban ...
Italos kartonnal leginkább akkor találkozunk, ha tejet vagy gyümölcslevet iszunk. Ez egy társított ...
Az üveg készítése több ezer éves múltra tekint vissza. Szilíciumban gazdag alapanyagokból- ...
Elsősorban vas, acél illetve alumínium alapanyagú hulladék. Háztartási hulladékként ...
A háztartásokban rengeteg zöldhulladék keletkezik, ez akár a háztartási hulladék 30%-át ...
Ide tartozik minden kertből származó növényi rész, például a lehullott falevelek, a lenyírt fű, ...
A gumi alapanyaga sokáig kizárólag a kaucsukfa nedve, a kaucsuk volt. A növény az Amazonas-medencében ...
Évente mintegy 70 millió gépjárművet gyártanak világszerte. Egyetlen jármű legalább ...
A sütőolaj és a zsír többszöri használat után már alkalmatlan emberi fogyasztásra. A ...
A textil alapanyagát tekintve lehet természetes és mesterséges eredetű. A természetes növényi eredetű ...
A veszélyes hulladékot nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kezelni, vagyis ne dobjuk azt a vegyes ...
A XXI. századi életstílusnak köszönhetően gyorsan cserélődő termékek, amelyek ekként gyorsan ...
A papírt – illetve annak ősét - már több mint kétezer éve ismerjük, Kínából ...
Az üveg készítése több ezer éves múltra tekint vissza. Szilíciumban gazdag alapanyagokból- ...
Elsősorban vas, acél illetve alumínium alapanyagú hulladék. Háztartási hulladékként ...
A háztartásokban rengeteg zöldhulladék keletkezik, ez akár a háztartási hulladék 30%-át ...
Ide tartozik minden kertből származó növényi rész, például a lehullott falevelek, a lenyírt fű, ...
A gumi alapanyaga sokáig kizárólag a kaucsukfa nedve, a kaucsuk volt. A növény az Amazonas-medencében ...
A XXI. századi életstílusnak köszönhetően gyorsan cserélődő termékek, amelyek ekként gyorsan ...
Évente mintegy 70 millió gépjárművet gyártanak világszerte. Egyetlen jármű legalább ...
A textil alapanyagát tekintve lehet természetes és mesterséges eredetű. A természetes növényi eredetű ...
A sütőolaj és a zsír többszöri használat után már alkalmatlan emberi fogyasztásra. A feleslegessé vált olaj és zsiradék azonban a környezet is ...
A nulla hulladék célkitűzés egyszerre jövőkép és gyakorlati iránymutatás egy olyan ...