Fenntarthatóság − öt lépcsőben

A létezés (szabadság) minden emberben állandóan és teljes egészében esedékes – írja egyik művében Hamvas Béla. Igen ám, de hiába van ott az orrunk előtt, nem vagyunk képesek abban a pillanatban megvalósítani, amint elolvastuk ezt a mondatot. Valahogy így van ez a fenntarthatósággal is: még ha tisztában vagyunk is azzal, hogy lehetséges a fenntarthatóság jegyében működni, nem tudjuk azonnal megmondani, hogy a mi cégünk esetében ez pontosan mit jelent, hogyan lehet elérni gyorsan és hatékonyan, hogy a fenntarthatóság a működés minden mozzanatát áthassa. Hosszú és munkás út vezet addig, amíg egy cég elmondhatja magáról: gazdasági, társadalmi és környezeti szempontból egyaránt fenntarthatóan működik. Ehhez az „utazáshoz” nyújt segítséget a világ legátfogóbb fenntarthatósági kezdeményezése, a UN Global Compact/ENSZ Globális Megállapodás Térkép az integrált fenntarthatóság megvalósításához (Roadmap for Integrated Sustainability) címmel kiadott útmutatója (https://www.unglobalcompact.org/take-action/leadership/integrate-sustainability/roadmap), amely öt lépcsőben foglalja össze a fenntarthatóság integrálásának folyamatát.

Mielőtt rátérnénk az egyes lépcsők, azaz az egyes fejlődési fokozatok bemutatására, röviden érdemes megemlékezni arról, hogy a Global Compact koordinálta az ENSZ 193 tagországa által 2015-ben elfogadott Fenntartható fejlődési célok (SDG) kidolgozását. Az SDG-kre azért fontos figyelniük a vállalatoknak, mert ezek a célok jelölik ki azokat a világszintű prioritásokat, amelyekre a politikai döntéshozók kiemelt figyelmet fordítanak a 2030-ig terjedő időszakban. Ez pedig annyit jelent, hogy az SDG-k a vállalati környezetre, a piaci folyamatokra is nagy hatást gyakorolnak, hiszen a világ, s annak részeként a gazdaság is, az általuk kijelölt irányba halad. Az SDG-k innovatív termékek és szolgáltatások fejlesztésére sarkallhatják a fenntarthatóságra fogékony vállalatokat, s azok a cégek, amelyek felismerik a fenntarthatósági célokban rejlő lehetőségeket, amellett, hogy minden bizonnyal versenyelőnyhöz fognak jutni, élvezni fogják a kormányok jóindulatát és támogatását is, hiszen ez utóbbiaknak is felettébb fontos az SDG-k elérése. Nyilvánvalóan nem mind a 17 SDG egyformán lényeges egy vállalat számára. Az, hogy egy cég milyen mértékig képes az egyes célok eléréséhez hozzájárulni, és hogy az egyes célok mennyi kockázatot és lehetőséget rejtenek magukban, sok tényezőn múlhat. Az SDG-k stratégiai megközelítéséhez az első feladat felmérni, hogy a vállalat üzleti tevékenysége milyen jelenlegi és potenciális, pozitív, illetve negatív hatással van az SDG-kre az értéklánc egészében. Ez segít beazonosítani, hogy hol növelhetőek a pozitív hatások, illetve hogyan csökkenthetők vagy kerülhetők el a negatívak. A fenntarthatóságra érzékeny és előrelátó cégek ezért igyekeznek a lehető legnagyobb mértékben integrálni a számukra releváns SDG-ket a működésükbe.

Természetesen minden vállalat egyedi utat jár be a fenntarthatóság megvalósításában, de számos cég hasonló ismérvekkel, prioritásokkal és lehetőségekkel jellemezhető szakaszokon megy keresztül, amiből levonhatók bizonyos általánosítások. Ezeket foglalta rendszerbe a Global Compact a fenntarthatóság integrálásának ötlépcsős modelljében.

1. lépcső: Válságkezelés

Ebben a szakaszban a vállalatot egy dolog érdekli igazán: ne kerüljön veszélybe a működési engedélye, ne sérüljön a brandje, illetve a reputációja. Ezért, és nem másért, igyekszik betartani a jogszabályokat, a nem kötelező érvényű nemzetközi sztenderdek minimum szintjét, a társadalmi normákat, valamint ezért figyel érintettjei elvárásaira. Ennél magasabb szintű tudatosság nincs jelen a cégben: ebben a fázisban a vállalatok tipikusan reaktív módon közelítenek a fenntarthatósághoz, s erőforrásaikat a rövid távú problémamegoldásra koncentrálják. Aktívan küzdenek bármilyen újabb, rájuk vonatkozó, számukra költséget és terhet jelentő környezeti és társadalmi szabályozás ellen, és mindent elkövetnek, hogy elkerüljék a jogszabályi meg nem felelésből származó következményeket.

2. lépcső: Jogszabályi megfelelőség

Ebben a fejlődési szakaszban a cég a jogszabályoknak, a munkaügyi, környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági előírásoknak való megfelelést tekinti fő feladatának. Figyelmet fordít a nem kötelező érvényű nemzetközi normákhoz kapcsolódó hosszabb távú munkaügyi, környezetvédelmi, munkaegészségügyi és munkabiztonsági kockázatok kezelésére is. A környezeti és társadalmi teljesítményének javítására irányuló kezdeményezésekre pusztán, mint olyan költségekre tekint, amelyek hozadéka eltörpül az objektív tényekkel dolgozó compliance-é mellett. A nem a compliance területbe történt befektetéseket, valamint a még oly csekély mértékű adományozást is nem könnyű megindokolni az ilyen cégnél, még akkor sem, ha mindenki tisztában van vele, hogy ezek csak a látszat fenntartását szolgálják.

3. lépcső: Optimalizálás 

A fenntarthatóság integrálásának ebben a szakaszában fontos mozzanat történik: a vállalat felismeri a jogszabályi megfelelőségen és a kockázatkezelésen túlmutató potenciális üzleti lehetőségeket. Miközben, amint az egy jó vállalathoz illik, a költségei mérséklésére és a hatékonysága javítására koncentrál, egyúttal csökkenti a környezetre és a társadalomra gyakorolt negatív hatását is. Például úgy, hogy kevesebb hulladékot termel, körültekintően használja az erőforrásokat, jobban odafigyel a nők vállalaton belüli „helyzetbe hozására”, javítja a munkakörülményeket stb. Ugyanakkor, még ha a vállalat ezekkel az akciókkal már rövid távon is számottevő megtakarítást produkál, azok nem érik el a cég vezetőségének ingerküszöbét, és stratégiai szempontból is marginálisak maradnak. Ebben a szakaszban a vállalat azt is felismeri, hogy környezetvédelmi és társadalmi projektekkel (és természetesen azok ügyes marketingtámogatásával) erősítheti a reputációját és csökkentheti a működését övező bizonytalanságokat. Ráébred arra is, hogy néhány kisebb horderejű, ám annál látványosabb fenntarthatósági akcióval, mint amilyen például a helyi közösségek támogatása, növelheti alkalmazottai elkötelezettségét és saját munkaerő-megtartó képességét.

4. lépcső: Megkülönböztetett piaci pozíció

Az átmenet a harmadik szakaszból a negyedikbe azt jelzi, hogy a vállalat alapvetően és lényegileg máshogyan tekint a fenntarthatóságra, mint korábban: már nem a költség és a kockázat irányából közelít hozzá, hanem befektetést és lehetőséget lát benne. A hangsúlyt a fenntarthatóság által motivált innovációra, a fenntartható és felelős működés által biztosított megkülönböztetett piaci pozícióra és a fenntarthatóságban rejlő növekedési potenciálra helyezi. A korábbi folyamatos innováció, vagy még inkább az elnyújtott innovációs folyamat helyét ebben a szakaszban lassan átveszi a nagy ugrásokban megvalósított, szinte forradalmi innováció. A vállalat fenntarthatóbb anyagok használatával, tisztább termékekkel, bevonóbb üzleti modell alkalmazásával igyekszik felülmúlni a versenytársait. Innovatív megoldásaival új piaci lehetőségeket teremt magának például a közegészségügyben, az egészségiparban, a biztonságos élelmiszerek vagy a tiszta ivóvíz piacán (emlékezzünk csak, a bevezető részben mit mondtunk az SDG-kről!). Az érintettek legszélesebb körével, ide értve az államot is, épít ki partneri kapcsolatokat, amelyek újabb innovációkra ösztönzik, és új piacokat is jelenthetnek számára.

5. lépcső: Célvezérelt működés

Ebben a fázisban, amely jelen tudásunk szerint a fenntarthatóság integrálásának csúcsát jelenti, a fenntarthatóság a vállalat víziójának, missziójának és működésének elválaszthatatlan részét képezi. Az ebben a fejlődési szakaszban lévő vállalatok érték alapon köteleződnek el a világ jobbá tétele mellett, az üzleti modelljüket pedig teljes mértékben valós társadalmi igények kiszolgálásához, illetve társadalmi és környezeti problémák megoldásához kapcsolják. Akárcsak a 4. fázisban, a cégek az 5. szakaszban is úgy tekintenek a fenntarthatóságra, mint olyan lehetőségre, amelyik versenyelőnyhöz, új piacokhoz és növekedési potenciálhoz juttatja őket, ezért a két fejlődési fázisban lévő vállalatok elsősorban a motiváció tekintetében különböznek egymástól. Előzőek azért integrálják a fenntarthatóságot a működésükbe, mert ettől azt remélik, hogy hosszú távon is sikeresek lesznek a piacon. Utóbbiak viszont úgy tekintenek a fenntarthatóságra, mint önmagában is kívánatos célra, a sikerességüket pedig a társadalmi értékteremtésben mérik. A két vállalatcsoport üzleti modellje között nincsenek nagy eltérések, a célvezérelt vállalatok azonban sokkal nagyobb valószínűséggel ragadnak meg olyan új üzleti lehetőségeket, amelyek célja a közös értékteremtés, mint olyanokat, amelyekben fenntarthatatlan folyamatokból és termékekből származik rövid távú előnyük.

Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a fenntarthatóság integrálása öt lépcsőjének ismertetésével nem adtunk a legapróbb részletre is lebontott akciótervet a vállalatok kezébe arról, hogyan válhatnak egyik napról a másikra felelős és fenntarthatóan működő vállalkozásokká. Ezzel a rövid írással ez nem is lehetett célunk. A célunk ezúttal csak annyi volt, hogy felhívjuk a vállalatok figyelmét a bevezetőben említett linken elérhető tanulmányra, amely sokkal részletesebben tárja az olvasó elé ezt a fontos témát, taglalva például a fenntarthatóságnak a vállalat stratégiájába, működésébe és kultúrájába történő integrálásának kérdéseit és lépéseit. Abban pedig csak reménykedni tudunk, hogy ezt a kis ismertetőt olvasva, több vállalatvezető nem költségtényezőként vagy kockázatkezelési eszközként tekint továbbra is a fenntarthatóságra, hanem olyan lehetőségként, amelyet bölcsen és kreatívan kiaknázva a cég növelni tudja a versenyképességét, és megalapozhatja jövőbeli piaci pozícióját.  

 

 

Kövess minket a facebookon is, likeold oldalunkat!A cikk a következő napon jelent meg: 2020-02-26

2006-os megalakulásunk óta a vállalati felelősségvállalás iránt elkötelezett szakemberek egyik legelismertebb platformjaként dolgozunk azon, hogy a felelősen gondolkodó gazdasági szereplők valódi társadalmi és környezeti hatással bíró kezdeményezéseken keresztül, fenntartható módon teremtsenek értéket a közösségek számára.

Akkumulátor-újrahasznosítás
Apex hulladéklerakó
Azbeszt
Anaerob
Anyagában történő hasznosítás
Ártalmatlanítás
Átrakóállomás
Biotrágya
Biomassza
Biológiailag lebomló hulladék
Biogáz
Elkülönített vagy szelektív gyűjtés
Csurgalékvíz
Csurgalékvíz-kezelő rendszer
Csomagolási hulladékok
Deponálás
Depónia
Depóniagáz
Életciklus-elemzés (Life Cycle Assessment LCA)
Értéknövelő hasznosítás (Upcycling)
Értékcsökkentő hasznosítás (Downcycling)
Életciklus-szemlélet
Egészségügyi hulladékok
Építési hulladék, sitt
Elektromos és elektronikai hulladék (e+e hulladék)
Élelmiszer-hulladék
Fertőző hulladék
Fémhulladékok hasznosítása
Fenntartható fejlődés
Globális felmelegedés
Kiterjesztett gyártói felelősség elve
Gyűjtőedény
Hulladékgazdálkodás
Hulladékgazdálkodási létesítmény
Hulladék
Hulladékválogató
Hulladékégető mű (Hulladékégető mű)
Hulladékhő
Hulladékfajták
Hulladékkezelés
Hulladék hasznosítás
Házhoz menő szelektív hulladék gyűjtés
Háztartási hulladék
Hulladék-előkezelés
Hulladékok szelektálása
Hulladékégetés
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
Hulladékhierarchia (hulladékpiramis)
Hangszennyezés (zajszennyezés) (Közvetlen módon nem csatlakozik a témához)
HDPE (vagy PE-HD, nagy sűrűségű polietilén)
Imisszió
Italos-kartondoboz
Kibocsátás (emisszió)
Klímaváltozás
Kommunális hulladék (Települési szilárd hulladék)
Kommunális szennyvíz
Kvóta
Kombinált ciklus
Komposzt
Komposztálás
Karbonlábnyom
Környezetszennyezés
Közszolgáltató
Környezetvédelmi termékdíj
Környezetvédelmi termékjelek
Elektromos és elektronikai hulladékok
Levegőszennyezés
Lebontók (reducensek)
Lerakás
Lom
Megújuló energia
Italoskarton hulladék
Műanyagfajták
Megelőzés
Másodnyersanyag
Metán
Mechanikai-biológiai hulladékkezelés
Nehézfém
Nagy Csendes-óceáni Szemétsziget
Ökológiai lábnyom
Ökoszisztéma
Öko-design
Permakultúra
PVC vagy Polivinil-klorid
Polisztirol
Polipropilén
Polietilén-tereftalát (PET)
RDF
Rekultiváció
Szárazelem
Szennyvíztisztítás
Szürke víz
Sugárszennyezés (radioaktív szennyezés)
Sugárszennyezés (radioaktív szennyezés)
Savas eső
Szmog
Sugárbetegségek
Szennyező anyag
Tengeri hulladék
Talajszennyezés
Tájseb
Talajvíz
Talajsavasodás
Települési hulladék
Települési szilárd hulladék (TSZH)
Tervezett elavulás
Urbanizáció
Űrszemét
Üvegházhatás
Újrahasználatra előkészítés
Újrahasználat
Újrahasznosítás
Üvegházhatású gázok (ÜHG)
Vegyes hulladék
Veszélyeshulladék-égető mű
Vörösiszap
Virtuális hulladék
Vizuális hulladék
Vízszennyezés
Zöldtrágya
Zöldulladék
Zöldpont
Papírhulladék
Műanyaghulladék
Italos karton hulladék
Üveghulladék
Fémhulladék
Konyhai zöldhulladék
Kerti zöldhulladék
Gumihulladék
Roncsautó, gépjármű-hulladék
Használt olaj és zsiradék
Textilhulladék
Veszélyes hulladék
Elektromos és elektronikai hulladék
Papírhulladék
Üveghulladék
Fémhulladék
Konyhai zöldhulladék
Kerti zöldhulladék
Gumihulladék
Elektronikai hulladék
Roncsautó, gépjármű-hulladék
Textilhulladék
Használt olaj és zsíradék
nulla hulladék
Az akkumulátorok és az elemek nehézfémeket és mérgező vegyületeket tartalmaznak, például ...
Apex Regional Landfill/Apex Transfer Station A Las Vegas mellett található Apex a világ egyik legnagyobb - egyben az USA ...
A természetes előfordulású ásványt a 80-as évekig széles körben használták ...
Az anaerob szervezetek életműködésükhöz nem igényelnek oxigént. Jelentős részük ...
Amikor a hulladékot jól azonosítható anyagokra szedik szét, és a hulladék ...
A hulladék hierarchia legalacsonyabb foka. Minden olyan hulladék, amely bármilyen okból nem kerül ...
A települések szilárd hulladékát – a lakossági hulladékot -  a kukásautók ...
Az intenzív mezőgazdasági tevékenység hatására a talajban élő mikroorganizmusok száma ...
Biológiai eredetű szervesanyag-tömeg. Az energetikai szempontú megközelítésben a biomassza az élő ...
Minden szervesanyag-tartalmú hulladék, mely biológiai úton, aerob vagy anaerob módon lebomlik. Lehet állati ...
Szerves anyagok bomlásakor, oxigénmentes körülmények között, mikrobák ...
A különböző típusú hulladékok anyagcsoportok szerinti gyűjtése, mely ezáltal lehetővé teszi ...
A hulladéklerakóban keletkező szennyvíz, melynek fő összetevői a hulladék saját nedvességtartalma, a ...
A települési szilárd hulladéklerakók üzemeltetői kötelesek a keletkező csurgalékvizet kezelni. A ...
Kereskedelmi forgalomba kerülő termékek csomagolásából keletkező hulladék. Anyaga lehet például ...
A települési szilárd hulladék lerakása, megfelelő környezetvédelmi és ...
A települési szilárd hulladék végleges elhelyezésére szolgáló lerakó. ...
A hulladéklerakókon a szerves hulladék bomlása során képződő magas metántartalmú gáz. ...
Egy eszköz, mely környezetvédelmi szempontból vizsgálja egy adott termék életútját, a ...
Értéknövelő újrahasznosítás során megmarad az eredeti anyag minősége, és minden ...
Ebben az esetben az újrahasznosítás során már nem állítható elő ugyanolyan minőségű ...
Az életciklus szemlélet ma már az élet számos területén elterjedt megközelítési ...
A kórházakban, rendelőintézetekben és más egészségügyi intézményekben keletkező, ...
Építkezések, épületek bontása, felújítása során keletkező hulladék, mely ...
A lakossági elektromos és elektronikai berendezések hulladéka, főbb típusai: háztartási ...
Az élelmiszer-hulladéknak az élelmiszeripar emberi fogyasztásra vagy további feldolgozásra alkalmatlan ...
Elsősorban az egészségügyi ellátásban keletkezik. Különleges kezelést igényel. A fertőző ...
A fémhulladékok tulajdonságai hasznosítás során nem változnak és szinte korlátlan ...
A fenntartható fejlődés úgy biztosítja a gazdasági fejlődést, hogy mindeközben a környezeti ...
A Föld átlaghőmérsékletének emelkedése. Az amúgy természetes, ciklikus folyamatot az emberi ...
A gyártói felelősség elve értelmében a termék előállítója felelős azért, hogy ...
Szabványos mérettel rendelkező hulladékgyűjtésre szolgáló edény, zsák, eszköz, ...
A hulladékokkal összefüggő tevékenységek rendszerét összefoglaló néven ...
Olyan létesítmény vagy telephely, mely alkalmas a hulladékgazdálkodási tevékenységek- ...
Minden olyan anyag, amely keletkezési helyén feleslegessé vált, tulajdonosa nem tart rá igényt. A ...
Két féle hulladék válogatót ismerünk. Egyrészt hulladékválogatónak nevezzük ...
Olyan létesítmény, amelyben a hulladékokat termikus úton, a bennük rejlő energia kinyerésével ...
Különböző technológiai és energetikai folyamatok közben képződő, az adott folyamatban nem hasznosuló ...
A hulladékokat több szempont szerint is csoportosíthatjuk. Anyagukat tekintve lehetnek többek között papír, ...
A hulladékkezelés magába foglalja mindazokat a tevékenységeket, amelyeknek célja, hogy a hulladék ...
Mindazon tevékenységek, amelyek a hulladékot visszavezetik a termelés és fogyasztás folyamatába. ...
A szelektív hulladékgyűjtés azon fajtája, mikor a hulladékot közvetlenül a lakosságtól ...
A lakóingatlanoknál keletkező lakossági hulladék, melynek fő összetevői papír, fém, műanyag ...
A hulladék előkészítése a hasznosítás vagy ártalmatlanítás előtt. Főleg mechanikai ...
Hulladékválogatás. A hulladékok szelektálása során a hulladék alapanyag szerint (pl. ...
A hulladék ártalmatlanításának egyik módszere, mely a szilárd hulladék tömegét ...
A helyi önkormányzat hatáskörébe tartozó hulladék átvétele, gyűjtése, ...
Az ötlépcsős hulladékpiramis a hulladékkezelési megoldások prioritásátábrázolja, ...
A környezetet nem csak PET- palackokkal vagy fémdobozokkal szennyezhetjük, hanem fénnyel és a hanggal is. A ...
Az egyik leggyakoribb műanyagfajta. Sűrűsége legalább 0,941 g/cm3. A HDPE-t leggyakrabban termékek csomagolására, ...
Levegőterheltségi szint vagy légszennyezettség, azaz a szennyező anyagok koncentrációja a talajközeli ...
Háromféle anyagból készülő csomagolóanyag, úgynevezett kompozit hulladék. Alkotóelemei: ...
Egy adott légszennyező forrásból meghatározott idő alatt kikerülő szennyező anyagok mennyisége. A ...
A Föld éghajlatában bekövetkező jelentős és hosszú távú változás, regionális ...
Mindazok a szerves és szervetlen hulladékok, melyek a lakóépületekben, közintézményekben, ...
A lakóházak szennyvizeit és a közintézmények, gazdálkodási szervezetek hasonló jellegű, ...
Engedélyezett mennyiség. Létezik például halászati kvóta, vadászati kvóta és ...
A kombinált ciklusú erőművekben a gázturbinás és a gőzturbinás ciklusok kombinációja ...
Nagy szervesanyag-tartalmú, földszerű anyag, ami a bio- és zöldhulladékok aerob mikroorganizmusok és ...
A komposztálás a szervesanyag-tartalmú hulladékok hasznosításának egyik módszere, melynek ...
A karbonlábnyom megmutatja, hogy egy adott egység, például egy egyén, egy vállalat vagy akár egy ...
A környezeti elemek megváltozását, minőségének romlását okozó tevékenység. ...
Az a nem profit orientált, többségi köztulajdonban álló gazdálkodó szervezet, amely a ...
A kiterjesztett gyártói felelősség elvének gazdasági, pénzügyi oszlopa. Az 1995-ben hozott ...
Az újrahasznosítás folyamatát segítő jelek, melyek a termék összetételére ...
A különböző, jellemzően a lakosság által használt háztartási, szórakoztató ...
Amikor a levegőben szennyező anyagok kerülnek. A szennyező anyagok származhatnak természetes (például ...
Az elhalt állatok és növények szerves anyagait a lebontó szervezetek hasznosítják, és ...
A hulladék ártalmatlanításának leggyakoribb módja. A hulladék anyagi jellemzőinek ...
A háztartások azon, főleg nagyméretű hulladékai, melyek a gyűjtőedényekben nem helyezhetők ki. A ...
Olyan természetes forrásból kinyerhető, környezetbarát energia, mely folyamatosan rendelkezésre áll ...
Kereskedelmi forgalomba kerülő termékek csomagolásából keletkező hulladék. Anyaga lehet például ...
A műanyagok kőolajból, adalékok hozzáadásával készült mesterséges termékek. ...
A megelőzés azt jelenti, hogy bizonyos intézkedések meghozatalával és végrehajtásával a ...
A hulladék újrahasznosítása során keletkező nyersanyag, amelyből új termék ...
Telített szénhidrogén, színtelen, szagtalan gáz. A földgáz fő alkotója, főleg a szerves anyagok ...
A hulladéklerakókba általában olyan kevert hulladék kerül, melynek jelentős része ...
A nehézfémek megnevezést többféle értelmezés szerint is szokták használni. A két ...
A nyugati-hosszúság 135. és 155. illetve az északi-szélesség 35-45. foka között ...
Az ökológiai lábnyom kifejezi, hogy egy adott társadalomnak, országnak, csoportnak vagy egy embernek, az adott ...
A fogalom hazai és nemzetközi meghatározása eltér egymástól. Az ökoszisztéma nyílt ...
Környezettudatos tervezés, amely törekszik arra, hogy az adott termék környezetbarát (például ...
A permakultúra fogalmát az ausztrál Bill Mollison alkotta meg. Maga a szó a „permanent agriculture”, azaz az ...
Klórtartalmú, hőre érzékeny, kemény műanyag, számos helyen felhasználják. ...
A polisztirolból sok mindent készítenek, de jellemzően hablemezek, poharak, eldobható ételhordó ...
Az élelmiszeriparban széles körben használt csomagolóanyag, alacsony víz-és ...
Az ásványvizes és üdítős palackok leggyakoribb alapanyaga. Az újrahasznosítás során a ...
Refuse Derived Fuel, azaz másodlagos tüzelőanyag, amit a kevert települési hulladék illetve a szelektív ...
Az alapvetően emberi tevékenység hatására keletkezett tájsebek-például bányagödrök, ...
A különböző elemtípusok- ceruza, bébi, góliát, lapos- összefoglaló neve. A szárazelem ...
Fizikai, kémiai és biológia módszerekkel történő víztisztítás, amely után  a ...
Főleg fürdő, zuhanyzó, mosdóvízből származó szennyvíz, mely némi mechanikai szűrés ...
Sugárszennyezésről akkor beszélünk, ha a légkörbe jutott radioaktív anyag mennyisége ...
Sugárszennyezésről akkor beszélünk, ha a légkörbe jutott radioaktív anyag mennyisége ...
Savas esőről akkor beszélünk, amikor a csapadék pH-ja erősen savas irányba tolódik el. Ennek lehetnek ...
Szmog vagy füstköd akkor alakul ki, mikor egy adott területen a légszennyező anyagok koncentrációja meghaladja a ...
Az ionizáló sugárzások hatására kialakult szervi elváltozások. A nagy ...
A termelés, a fogyasztás vagy egyéb tevékenység során keletkezett anyag, amely káros hatást ...
Becslések szerint évente 8 millió tonna műanyag hulladék kerül az óceánokba és tengerekbe, ...
Emberi tevékenység hatására bekövetkező szennyezés, mely történhet például ipari ...
A természeti környezet jelentős mértékű változásának maradandó nyoma. Tájseb ...
A felszín közelében, a legfelső vízzáró réteg felett található víz, mely teljesen ...
A talaj pH értékének csökkenése, túlzott mértékben a savas tartomány felé ...
A háztartásokban keletkező szilárd vagy folyékony hulladék illetve az ehhez hasonló, és ezzel ...
A háztartási hulladék, a közterületi hulladék és a gazdasági ...
A tervezett elavulás egy elmélet, mely szerint egyes cégek termékeik tervezése, fejlesztése során ...
A kifejezésnek kétféle jelentése van. Egyrészt jelenti a városiasodást, vagyis a városi ...
Mindazok a mesterséges eredetű – jellemzően az emberiség által az űrbe juttatott - űrobjektumok, amelyek már nem ...
A Napból érkező energia a Föld felszínére érve elnyelődik, majd onnan, már a felszín ...
Az újrahasználatra való előkészítés során a feleslegessé vált terméket ...
Amikor egy adott termék vagy csomagolás jelentősebb átalakítás nélkül újra használatba ...
A hulladékkezelés egyik módja, ami környezetbarátabb megoldás, mint az égetés vagy a ...
A légkör azon gázai, amelyek az üvegházhatás kiváltásáért felelősek. Legfontosabbak ...
A háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak azon ...
A veszélyes hulladékok ártalmatlanítására szolgáló égetőmű, ahol speciális ...
Az alumíniumgyártás során keletkező, veszélyes hulladéknak minősülő melléktermék. A ...
A kifejezés alatt az elektronikus postafiókokba érkező kéretlen levelek (spam-ek) sokaságát ...
Az emberi agy számára észlelhető, de kéretlen vizuális anyagok, mint például a körúti ...
A környezetszennyező tevékenység vagy folyamat, amelynek hatására a felszíni vagy felszínalatti vizek ...
A talajba beszántott zöld növények vagy növényi részek, amelyek javítják a talaj ...
Kertekből, parkokból származó növényi hulladék. Például fanyesedék, ág, gally, ...
A Zöld Pont egy nemzetközi védjegy, mely arra utal, hogy az adott termék gyártója pénzügyileg ...
A papírt – illetve annak ősét - már több mint kétezer éve ismerjük, Kínából ...
A műanyagok mesterséges úton előállított szerves polimerek. Az első műanyagot, a PVC-t 1838-ban ...
Italos kartonnal leginkább akkor találkozunk, ha tejet vagy gyümölcslevet iszunk. Ez egy társított ...
Az üveg készítése több ezer éves múltra tekint vissza. Szilíciumban gazdag alapanyagokból- ...
Elsősorban vas, acél illetve alumínium alapanyagú hulladék. Háztartási hulladékként ...
A háztartásokban rengeteg zöldhulladék keletkezik, ez akár a háztartási hulladék 30%-át ...
Ide tartozik minden kertből származó növényi rész, például a lehullott falevelek, a lenyírt fű, ...
A gumi alapanyaga sokáig kizárólag a kaucsukfa nedve, a kaucsuk volt. A növény az Amazonas-medencében ...
Évente mintegy 70 millió gépjárművet gyártanak világszerte. Egyetlen jármű legalább ...
A sütőolaj és a zsír többszöri használat után már alkalmatlan emberi fogyasztásra. A ...
A textil alapanyagát tekintve lehet természetes és mesterséges eredetű. A természetes növényi eredetű ...
A veszélyes hulladékot nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kezelni, vagyis ne dobjuk azt a vegyes ...
A XXI. századi életstílusnak köszönhetően gyorsan cserélődő termékek, amelyek ekként gyorsan ...
A papírt – illetve annak ősét - már több mint kétezer éve ismerjük, Kínából ...
Az üveg készítése több ezer éves múltra tekint vissza. Szilíciumban gazdag alapanyagokból- ...
Elsősorban vas, acél illetve alumínium alapanyagú hulladék. Háztartási hulladékként ...
A háztartásokban rengeteg zöldhulladék keletkezik, ez akár a háztartási hulladék 30%-át ...
Ide tartozik minden kertből származó növényi rész, például a lehullott falevelek, a lenyírt fű, ...
A gumi alapanyaga sokáig kizárólag a kaucsukfa nedve, a kaucsuk volt. A növény az Amazonas-medencében ...
A XXI. századi életstílusnak köszönhetően gyorsan cserélődő termékek, amelyek ekként gyorsan ...
Évente mintegy 70 millió gépjárművet gyártanak világszerte. Egyetlen jármű legalább ...
A textil alapanyagát tekintve lehet természetes és mesterséges eredetű. A természetes növényi eredetű ...
A sütőolaj és a zsír többszöri használat után már alkalmatlan emberi fogyasztásra. A feleslegessé vált olaj és zsiradék azonban a környezet is ...
A nulla hulladék célkitűzés egyszerre jövőkép és gyakorlati iránymutatás egy olyan ...