Mennyire elkötelezettek a vállalatok és vezetőik a fenntarthatóság iránt?

Az Effekteam tudásmegosztás munkacsoportjának legutóbbi online eszmecseréjén Schubauer Krisztina CSR szakértő, az egyesület elnökségi tagja ismertette azokat a trendeket, amelyek 2021-ben a leginkább jellemzik a vállalatok és vezetőik fenntarthatóság iránti elkötelezettségét. A nemzetközi és hazai felmérések alapján készült áttekintéshez csatlakozva, a beszélgetés résztvevői saját tapasztalataikat is megosztották a téma kapcsán.

Klímaváltozás, felelős befektetés, biodiverzitás, fenntarthatósági jelentés és társadalmi egyenlőség – az MSCI nemzetközi jelentése szerint 2021-ben ezek lesznek a prioritások a vállalatok és a befektetők számára a fenntarthatóság területén.

A klímaváltozás és az üvegházhatású gázok kibocsátása elleni fellépés ma már egy kötelező minimum minden felelős vállalat számára. A 2015-ös párizsi klímacsúcson született megállapodás értelmében 2˚C alatt kellene tartani a globális hőmérséklet-emelkedést, de mivel jelentős előrelépés eddig nem történt e cél elérése érdekében, így az elkövetkező időszak fókuszába a vállalati szintű klímastratégiák kidolgozása és alkalmazása kerül majd. Az egyes cégek és iparágak szintjén is szükség lesz a szabályozások szigorítására és az üzleti modellek átalakítására ahhoz, hogy a klímaváltozás jelenlegi ütemét sikerüljön mérsékelni.

A felelős befektetések kapcsán egyre inkább előtérbe kerülnek azok a gyorsan fejlődő, innovatív vállalkozások, amelyek a fenntarthatóság terén meg tudnak felelni a környezeti, a társadalmi és a vállalatirányítási szempontoknak. Ugyanakkor, az ilyen jellegű vállalkozásoknak a kezdeti időszakban általában jóval több tőkére, nagyobb befektetésre van szükségük, amihez a megfelelő támogatási keretrendszer jelenleg még nem áll rendelkezésre.

A harmadik fontos téma a biodiverzitási válság, ami a klímaváltozás egyik legsúlyosabb következménye. Jelenleg a világon élő növény- és állatfajok egynegyede a kihalás szélén áll, ezért kiemelt jelentőségű, hogy ezen a területen is mielőbb változás történjen.

Nemzetközi szinten egyre nő azoknak a vállalatoknak az aránya, amelyek fenntarthatósági információkat szolgáltatnak magukról, azonban továbbra is sok olyan ország van – köztük Magyarország is –, ahol a cégek kibújnak a szabályozás alól. A fenntarthatósági jelentés önmagában csak a végtermék, elsősorban arra lenne szükség, hogy a vállalatok olyan mérési rendszereket vezessenek be, célszámokat tűzzenek ki maguk elé, melyek segítségével fokozatosan javíthatják tevékenységüket, majd az eredmények évenkénti felülvizsgálata, auditálása alapján rendszeresen újragondolhatják és továbbfejleszthetik működésüket. Az adatszolgáltatás most még önkéntes, de a jövőben változások várhatók ezen a téren is.

Az ötödik témát, a társadalmi egyenlőség kérdését tekintve a pandémia hatására sajnos tovább romlott a helyzet a szegénység, az éhezés és az egészség terén, és még inkább felerősödött a rasszizmus.

Az ENSZ által megfogalmazott fenntartható fejlődési célok (SDG-k) egy olyan keretrendszert kínálnak, amely iránymutatásként szolgál a vállalatok számára fenntarthatósági stratégiájuk kialakításához. Az SDG-k alkalmazása azonban ma még gyerekcipőben jár. Ezt mutatja annak a felmérésnek az eredménye is, melynek keretében 37 országban, 7 iparágban összesen 1200 vállalatot kérdeztek meg az SDG-kről. A válaszok alapján a cégek 72%-a említi jelentésében (59% a fenntarthatósági riportjában, 51% az éves jelentésében) a fenntartható fejlődési célokat, 25% szerepelteti az SDG-ket a CEO által aláírt üzleti stratégiájában, 65% hivatkozik valamilyen SDG elemre, mindössze 14%-nak van valamilyen SDG célszáma és csupán 1% méri vissza az SDG céljait. A cégek tehát látszólag elkezdtek foglalkozni az SDG-kel, de ezek egyelőre inkább csak kommunikációs tényezőnek számítanak, és nem igazán hatják át a vállalati működés egészét és az ellátási láncot.

A KPMG 40 országban 1300 CEO bevonásával vizsgálta meg, hogyan alakul 2021-ben a férfi cégvezetők elkötelezettsége a vállalati fenntarthatóság iránt. Az egészségügyi és humanitárius válság közepette a vezetők mintegy 80%-a gondolja úgy, hogy empatikus, elkötelezett és látható fellépésre van szükség a járvány negatív következményeinek enyhítése érdekében, és ugyanennyien tartják fontosnak azt is, hogy cégük rendelkezzen olyan akciótervvel, melyet akár egyik napról a másikra el lehet indítani. Megfigyelhető, hogy a pandémia hatására átrendeződtek a prioritások: előtérbe került a digitális transzformáció, a tehetséggondozás és az ellátásilánc-kockázatok kezelése, hangsúlyosabbá váltak a társadalmi tényezők, illetve azok a lehetőségek is, melyeket a digitális átalakulás kínál. A cégvezetők úgy látják, hogy a jövőben azok a vállalatok tudnak majd versenyelőnyre szert tenni, amelyek magasztos céllal és mögötte valós tartalommal rendelkeznek, és mindezt megfelelően kommunikálják.

A 28 országban megkérdezett 1100 női cégvezető általában nagyon reálisan látja a jelenlegi helyzetet. Többségük úgy gondolja, hogy a digitális transzformáció folytatódni fog a következő 2-3 évben, ahogyan a válság is. Számukra a legfőbb motivációs tényező az, hogy az eddig is létező társadalmi problémákat (a társadalmi egyenlőtlenségek, rasszizmus, diszkrimináció kérdéseit) most a pandémia hatásaival együtt kezeljék. A felmérés fontos és érdekes megállapítása, hogy a világjárvány egyúttal a nemi egyenlőség és egyenlőtlenség katalizátora is lett: az új digitális work-life balance kedvezőbb feltételeket biztosít a női vezetők számára ahhoz, hogy munkájuk mellett a magánéletüket, a családjukat is menedzselni tudják.

Magyarország viszonylatában Schubauer Krisztina arról számolt be, hogy a vállalatvezetők számára az egyik legnagyobb kihívást az érzékenyítés jelenti. A pandémia kapcsán mindenki a saját bőrén érzékelheti a különféle környezeti és társadalmi problémákat, de békeidőben nehéz az emberek figyelmét ezekre a témákra ráirányítani. Szintén fontos kérdés, hogy a hazai cégek hogyan tudják kezelni az alulról jövő kezdeményezéseket, hogyan tudják a munkatársaik ötleteit úgy felhasználni és integrálni, hogy azok összhangba kerüljenek a magasabb szintű vállalati stratégiával. Sok cég számára okoz fejtörést az is, hogy a különféle vállalati felelősségvállalási, fenntarthatósági aktivitások, önkéntes programok kapcsán mit és hogyan kommunikáljanak, mi számít hiteles kommunikációnak. És végül, a vállalatok részéről szintén megfontolást igényel, hogy a fenntartható fejlődési célokat, illetve az általuk kínált keretrendszert hogyan tudják a teljes szervezeten belül bevezetni, hogy azok valamennyi működési területen megjelenjenek.

Markovics Emma, a MOL kommunikációs szakértője arra hívta fel a figyelmet, hogy időre és sok apró lépésre van szükség ahhoz, hogy a fenntarthatósági stratégia beépüljön a vállalati stratégiába, de ezt a munkát egyetlen felelős, hosszú távon gondolkodó cég sem tudja megspórolni, mert a piac ezt ma már kikényszeríti előbb vagy utóbb.

Thierry Zsuzsanna, a Tungsram CSR vezetője szerint a vállalati stratégiával párhuzamosan célszerű a fenntarthatósági stratégiát is felépíteni és végigvezetni a szervezet egészén és az ellátási láncon, hogy mindenki egy nyelvet beszéljen és legyen egy közös platform objektív mérőszámokkal. Sajnos a pandémia hatására megváltoztak a fókuszpontok, módosult a vállalati stratégia, így most ehhez kell hozzáigazítani a meglévő, vagy sok helyen még kialakítás alatt álló fenntarthatósági stratégiát, ami a cégek többsége számára komoly kihívást jelent.

Nagy-Peidl Adrienn, a Tesco közösségi kapcsolatok menedzsere rávilágított, hogy a koronavírus-helyzetnek lehetnek pozitív hozadékai is. A megváltozott körülmények és igények inspirálóan hathatnak azokra a vezetőkre, akik korábban esetleg belekényelmesedtek a mindennapi munkába. Most előtérbe került az „out of the box thinking”, a gyors reagálás és a kreativitás.

Pál-Nagy Szabina, a dm PR munkatársa a vállalati felső- és középvezetők számára szervezett fenntarthatósági képzések, szakmai programok, tájékoztató előadások szerepét emelte ki. Az alulról jövő kezdeményezések, ötletek hasznosításának elősegítésére lehetőségként említette egy olyan fenntarthatósági munkacsoport létrehozását, amelyben a cég valamennyi működési területe képviseltetni tudja magát.

Sipos Emőke, a Microsoft Magyarország philanthropy menedzsere a globális koncepciók és a helyi kezdeményezések közötti egészséges egyensúly megteremtésének nehézségeiről beszélt. Mint mondta, a nemzetközi hátterű vállalatok számára egyfelől az jelenti a kihívást, hogy a globális szintű fenntarthatósági stratégiát hogyan tudják a helyi igényekhez, lehetőségekhez igazítani, másfelől az is megfontolást igényel részükről, hogy a globális stratégia megvalósítása mellett miként és mennyire tudnak teret engedni az alulról jövő kezdeményezéseknek.

Schubauer Krisztina befejezésül arra hívta fel a figyelmet, hogy a CSR feladatokat sokan a kommunikáció vagy a marketing részeként kezelik, holott a fenntarthatósági tevékenységek jóval túlmutatnak ezeken. Sok bennük a nem látható, nem kommunikálható elem (pl. a fenntarthatósági stratégiák, a mérési folyamatok), azonban ezek is elengedhetetlenül fontosak ahhoz, hogy a vállalatok sikeresen tudják implementálni a fenntarthatósági keretrendszereket.

Kövess minket a facebookon is, likeold oldalunkat!Kép(ek) forrása
A cikk a következő napon jelent meg: 2021-03-19

2006-os megalakulásunk óta a vállalati felelősségvállalás iránt elkötelezett szakemberek egyik legelismertebb platformjaként dolgozunk azon, hogy a felelősen gondolkodó gazdasági szereplők valódi társadalmi és környezeti hatással bíró kezdeményezéseken keresztül, fenntartható módon teremtsenek értéket a közösségek számára.

Akkumulátor-újrahasznosítás
Apex hulladéklerakó
Azbeszt
Anaerob
Anyagában történő hasznosítás
Ártalmatlanítás
Biotrágya
Biomassza
Biológiailag lebomló hulladék
Biogáz
Elkülönített vagy szelektív gyűjtés
Csurgalékvíz
Csurgalékvíz-kezelő rendszer
Csomagolási hulladékok
Deponálás
Depónia
Depóniagáz
Életciklus-elemzés (Life Cycle Assessment LCA)
Értéknövelő hasznosítás (Upcycling)
Értékcsökkentő hasznosítás (Downcycling)
Életciklus-szemlélet
Egészségügyi hulladékok
Építési hulladék, sitt
Elektromos és elektronikai hulladék (e+e hulladék)
Élelmiszer-hulladék
Fertőző hulladék
Fémhulladékok hasznosítása
Fenntartható fejlődés
Globális felmelegedés
Gyűjtősziget
Kiterjesztett gyártói felelősség elve
Gyűjtőedény
Hulladékudvar
Hulladékgazdálkodás
Hulladékgazdálkodási létesítmény
Hulladék
Hulladékválogató
Hulladékégető mű (Hulladékégető mű)
Hulladékhő
Hulladékfajták
Hulladékkezelés
Használt sütőzsiradék
Hulladék hasznosítás
Házhoz menő szelektív hulladék gyűjtés
Háztartási hulladék
Hulladékok szelektálása
Hulladékégetés
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
Hulladékhierarchia (hulladékpiramis)
Hangszennyezés (zajszennyezés) (Közvetlen módon nem csatlakozik a témához)
Imisszió
Italos-kartondoboz
Kibocsátás (emisszió)
Klímaváltozás
Kommunális hulladék (Települési szilárd hulladék)
Kommunális szennyvíz
Kvóta
Kombinált ciklus
Komposzt
Komposztálás
Karbonlábnyom
Környezetszennyezés
Közszolgáltató
Környezetvédelmi termékdíj
Környezetvédelmi termékjelek
Elektromos és elektronikai hulladékok
Levegőszennyezés
Lebontók (reducensek)
Lerakás
Lom
Megújuló energia
Italoskarton hulladék
Műanyagfajták
Megelőzés
Másodnyersanyag
Metán
Mechanikai-biológiai hulladékkezelés
Nehézfém
Nagy Csendes-óceáni Szemétsziget
Ökológiai lábnyom
Ökoszisztéma
Permakultúra
PVC vagy Polivinil-klorid
Polisztirol
RDF
Rekultiváció
Szárazelem
Szennyvíztisztítás
Sugárszennyezés (radioaktív szennyezés)
Sugárszennyezés (radioaktív szennyezés)
Savas eső
Szmog
Sugárbetegségek
Szennyező anyag
Tengeri hulladék
Talajszennyezés
Tájseb
Talajvíz
Talajsavasodás
Települési hulladék
Települési szilárd hulladék (TSZH)
Tervezett elavulás
Urbanizáció
Űrszemét
Üvegházhatás
Újrahasználatra előkészítés
Üvegházhatású gázok (ÜHG)
Vegyes hulladék
Veszélyeshulladék-égető mű
Vörösiszap
Virtuális hulladék
Vizuális hulladék
Vízszennyezés
Zöldtrágya
Zöldpont
Papírhulladék
Műanyaghulladék
Italos karton hulladék
Üveghulladék
Fémhulladék
Konyhai zöldhulladék
Kerti zöldhulladék
Gumihulladék
Roncsautó, gépjármű-hulladék
Használt olaj és zsiradék
Textilhulladék
Veszélyes hulladék
Elektromos és elektronikai hulladék
Papírhulladék
Üveghulladék
Fémhulladék
Konyhai zöldhulladék
Kerti zöldhulladék
Gumihulladék
Elektronikai hulladék
Roncsautó, gépjármű-hulladék
Textilhulladék
Használt olaj és zsíradék
nulla hulladék
Az akkumulátorok és az elemek nehézfémeket és mérgező vegyületeket tartalmaznak, például ...
Apex Regional Landfill/Apex Transfer Station A Las Vegas mellett található Apex a világ egyik legnagyobb - egyben az USA ...
A természetes előfordulású ásványt a 80-as évekig széles körben használták ...
Az anaerob szervezetek életműködésükhöz nem igényelnek oxigént. Jelentős részük ...
Amikor a hulladékot jól azonosítható anyagokra szedik szét, és a hulladék ...
A hulladék hierarchia legalacsonyabb foka. Minden olyan hulladék, amely bármilyen okból nem kerül ...
Az intenzív mezőgazdasági tevékenység hatására a talajban élő mikroorganizmusok száma ...
Biológiai eredetű szervesanyag-tömeg. Az energetikai szempontú megközelítésben a biomassza az élő ...
Minden szervesanyag-tartalmú hulladék, mely biológiai úton, aerob vagy anaerob módon lebomlik. Lehet állati ...
Szerves anyagok bomlásakor, oxigénmentes körülmények között, mikrobák ...
A különböző típusú hulladékok anyagcsoportok szerinti gyűjtése, mely ezáltal lehetővé teszi ...
A hulladéklerakóban keletkező szennyvíz, melynek fő összetevői a hulladék saját nedvességtartalma, a ...
A települési szilárd hulladéklerakók üzemeltetői kötelesek a keletkező csurgalékvizet kezelni. A ...
Kereskedelmi forgalomba kerülő termékek csomagolásából keletkező hulladék. Anyaga lehet például ...
A települési szilárd hulladék lerakása, megfelelő környezetvédelmi és ...
A települési szilárd hulladék végleges elhelyezésére szolgáló lerakó. ...
A hulladéklerakókon a szerves hulladék bomlása során képződő magas metántartalmú gáz. ...
Egy eszköz, mely környezetvédelmi szempontból vizsgálja egy adott termék életútját, a ...
Értéknövelő újrahasznosítás során megmarad az eredeti anyag minősége, és minden ...
Ebben az esetben az újrahasznosítás során már nem állítható elő ugyanolyan minőségű ...
Az életciklus szemlélet ma már az élet számos területén elterjedt megközelítési ...
A kórházakban, rendelőintézetekben és más egészségügyi intézményekben keletkező, ...
Építkezések, épületek bontása, felújítása során keletkező hulladék, mely ...
A lakossági elektromos és elektronikai berendezések hulladéka, főbb típusai: háztartási ...
Az élelmiszer-hulladéknak az élelmiszeripar emberi fogyasztásra vagy további feldolgozásra alkalmatlan ...
Elsősorban az egészségügyi ellátásban keletkezik. Különleges kezelést igényel. A fertőző ...
A fémhulladékok tulajdonságai hasznosítás során nem változnak és szinte korlátlan ...
A fenntartható fejlődés úgy biztosítja a gazdasági fejlődést, hogy mindeközben a környezeti ...
A Föld átlaghőmérsékletének emelkedése. Az amúgy természetes, ciklikus folyamatot az emberi ...
A közterületen elhelyezett szelektív gyűjtőszigetek zárható gyűjtőedényeibe a lakosság által ...
A gyártói felelősség elve értelmében a termék előállítója felelős azért, hogy ...
Szabványos mérettel rendelkező hulladékgyűjtésre szolgáló edény, zsák, eszköz, ...
A hulladékudvar szakképzett személyzet által működtetett hulladék átvevőhely, ahol a ...
A hulladékokkal összefüggő tevékenységek rendszerét összefoglaló néven ...
Olyan létesítmény vagy telephely, mely alkalmas a hulladékgazdálkodási tevékenységek- ...
Minden olyan anyag, amely keletkezési helyén feleslegessé vált, tulajdonosa nem tart rá igényt. A ...
Két féle hulladék válogatót ismerünk. Egyrészt hulladékválogatónak nevezzük ...
Olyan létesítmény, amelyben a hulladékokat termikus úton, a bennük rejlő energia kinyerésével ...
Különböző technológiai és energetikai folyamatok közben képződő, az adott folyamatban nem hasznosuló ...
A hulladékokat több szempont szerint is csoportosíthatjuk. Anyagukat tekintve lehetnek többek között papír, ...
A hulladékkezelés magába foglalja mindazokat a tevékenységeket, amelyeknek célja, hogy a hulladék ...
A háztartásokban főzéshez, sütéshez használt sütőolaj és zsír fogyasztásra ...
Mindazon tevékenységek, amelyek a hulladékot visszavezetik a termelés és fogyasztás folyamatába. ...
A szelektív hulladékgyűjtés azon fajtája, mikor a hulladékot közvetlenül a lakosságtól ...
A lakóingatlanoknál keletkező lakossági hulladék, melynek fő összetevői papír, fém, műanyag ...
Hulladékválogatás. A hulladékok szelektálása során a hulladék alapanyag szerint (pl. ...
A hulladék ártalmatlanításának egyik módszere, mely a szilárd hulladék tömegét ...
A helyi önkormányzat hatáskörébe tartozó hulladék átvétele, gyűjtése, ...
Az ötlépcsős hulladékpiramis a hulladékkezelési megoldások prioritásátábrázolja, ...
A környezetet nem csak PET- palackokkal vagy fémdobozokkal szennyezhetjük, hanem fénnyel és a hanggal is. A ...
Levegőterheltségi szint vagy légszennyezettség, azaz a szennyező anyagok koncentrációja a talajközeli ...
Háromféle anyagból készülő csomagolóanyag, úgynevezett kompozit hulladék. Alkotóelemei: ...
Egy adott légszennyező forrásból meghatározott idő alatt kikerülő szennyező anyagok mennyisége. A ...
A Föld éghajlatában bekövetkező jelentős és hosszú távú változás, regionális ...
Mindazok a szerves és szervetlen hulladékok, melyek a lakóépületekben, közintézményekben, ...
A lakóházak szennyvizeit és a közintézmények, gazdálkodási szervezetek hasonló jellegű, ...
Engedélyezett mennyiség. Létezik például halászati kvóta, vadászati kvóta és ...
A kombinált ciklusú erőművekben a gázturbinás és a gőzturbinás ciklusok kombinációja ...
Nagy szervesanyag-tartalmú, földszerű anyag, ami a bio- és zöldhulladékok aerob mikroorganizmusok és ...
A komposztálás a szervesanyag-tartalmú hulladékok hasznosításának egyik módszere, melynek ...
A karbonlábnyom megmutatja, hogy egy adott egység, például egy egyén, egy vállalat vagy akár egy ...
A környezeti elemek megváltozását, minőségének romlását okozó tevékenység. ...
Az a nem profit orientált, többségi köztulajdonban álló gazdálkodó szervezet, amely a ...
A kiterjesztett gyártói felelősség elvének gazdasági, pénzügyi oszlopa. Az 1995-ben hozott ...
Az újrahasznosítás folyamatát segítő jelek, melyek a termék összetételére ...
A különböző, jellemzően a lakosság által használt háztartási, szórakoztató ...
Amikor a levegőben szennyező anyagok kerülnek. A szennyező anyagok származhatnak természetes (például ...
Az elhalt állatok és növények szerves anyagait a lebontó szervezetek hasznosítják, és ...
A hulladék ártalmatlanításának leggyakoribb módja. A hulladék anyagi jellemzőinek ...
A háztartások azon, főleg nagyméretű hulladékai, melyek a gyűjtőedényekben nem helyezhetők ki. A ...
Olyan természetes forrásból kinyerhető, környezetbarát energia, mely folyamatosan rendelkezésre áll ...
Kereskedelmi forgalomba kerülő termékek csomagolásából keletkező hulladék. Anyaga lehet például ...
A műanyagok kőolajból, adalékok hozzáadásával készült mesterséges termékek. ...
A megelőzés azt jelenti, hogy bizonyos intézkedések meghozatalával és végrehajtásával a ...
A hulladék újrahasznosítása során keletkező nyersanyag, amelyből új termék ...
Telített szénhidrogén, színtelen, szagtalan gáz. A földgáz fő alkotója, főleg a szerves anyagok ...
A hulladéklerakókba általában olyan kevert hulladék kerül, melynek jelentős része ...
A nehézfémek megnevezést többféle értelmezés szerint is szokták használni. A két ...
A nyugati-hosszúság 135. és 155. illetve az északi-szélesség 35-45. foka között ...
Az ökológiai lábnyom kifejezi, hogy egy adott társadalomnak, országnak, csoportnak vagy egy embernek, az adott ...
A fogalom hazai és nemzetközi meghatározása eltér egymástól. Az ökoszisztéma nyílt ...
A permakultúra fogalmát az ausztrál Bill Mollison alkotta meg. Maga a szó a „permanent agriculture”, azaz az ...
Klórtartalmú, hőre érzékeny, kemény műanyag, számos helyen felhasználják. ...
A polisztirolból sok mindent készítenek, de jellemzően hablemezek, poharak, eldobható ételhordó ...
Refuse Derived Fuel, azaz másodlagos tüzelőanyag, amit a kevert települési hulladék illetve a szelektív ...
Az alapvetően emberi tevékenység hatására keletkezett tájsebek-például bányagödrök, ...
A különböző elemtípusok- ceruza, bébi, góliát, lapos- összefoglaló neve. A szárazelem ...
Fizikai, kémiai és biológia módszerekkel történő víztisztítás, amely után  a ...
Sugárszennyezésről akkor beszélünk, ha a légkörbe jutott radioaktív anyag mennyisége ...
Sugárszennyezésről akkor beszélünk, ha a légkörbe jutott radioaktív anyag mennyisége ...
Savas esőről akkor beszélünk, amikor a csapadék pH-ja erősen savas irányba tolódik el. Ennek lehetnek ...
Szmog vagy füstköd akkor alakul ki, mikor egy adott területen a légszennyező anyagok koncentrációja meghaladja a ...
Az ionizáló sugárzások hatására kialakult szervi elváltozások. A nagy ...
A termelés, a fogyasztás vagy egyéb tevékenység során keletkezett anyag, amely káros hatást ...
Becslések szerint évente 8 millió tonna műanyag hulladék kerül az óceánokba és tengerekbe, ...
Emberi tevékenység hatására bekövetkező szennyezés, mely történhet például ipari ...
A természeti környezet jelentős mértékű változásának maradandó nyoma. Tájseb ...
A felszín közelében, a legfelső vízzáró réteg felett található víz, mely teljesen ...
A talaj pH értékének csökkenése, túlzott mértékben a savas tartomány felé ...
A háztartásokban keletkező szilárd vagy folyékony hulladék illetve az ehhez hasonló, és ezzel ...
A háztartási hulladék, a közterületi hulladék és a gazdasági ...
A tervezett elavulás egy elmélet, mely szerint egyes cégek termékeik tervezése, fejlesztése során ...
A kifejezésnek kétféle jelentése van. Egyrészt jelenti a városiasodást, vagyis a városi ...
Mindazok a mesterséges eredetű – jellemzően az emberiség által az űrbe juttatott - űrobjektumok, amelyek már nem ...
A Napból érkező energia a Föld felszínére érve elnyelődik, majd onnan, már a felszín ...
Az újrahasználatra való előkészítés során a feleslegessé vált terméket ...
A légkör azon gázai, amelyek az üvegházhatás kiváltásáért felelősek. Legfontosabbak ...
A háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak azon ...
A veszélyes hulladékok ártalmatlanítására szolgáló égetőmű, ahol speciális ...
Az alumíniumgyártás során keletkező, veszélyes hulladéknak minősülő melléktermék. A ...
A kifejezés alatt az elektronikus postafiókokba érkező kéretlen levelek (spam-ek) sokaságát ...
Az emberi agy számára észlelhető, de kéretlen vizuális anyagok, mint például a körúti ...
A környezetszennyező tevékenység vagy folyamat, amelynek hatására a felszíni vagy felszínalatti vizek ...
A talajba beszántott zöld növények vagy növényi részek, amelyek javítják a talaj ...
A Zöld Pont egy nemzetközi védjegy, mely arra utal, hogy az adott termék gyártója pénzügyileg ...
A papírt – illetve annak ősét - már több mint kétezer éve ismerjük, Kínából ...
A műanyagok mesterséges úton előállított szerves polimerek. Az első műanyagot, a PVC-t 1838-ban ...
Italos kartonnal leginkább akkor találkozunk, ha tejet vagy gyümölcslevet iszunk. Ez egy társított ...
Az üveg készítése több ezer éves múltra tekint vissza. Szilíciumban gazdag alapanyagokból- ...
Elsősorban vas, acél illetve alumínium alapanyagú hulladék. Háztartási hulladékként ...
A háztartásokban rengeteg zöldhulladék keletkezik, ez akár a háztartási hulladék 30%-át ...
Ide tartozik minden kertből származó növényi rész, például a lehullott falevelek, a lenyírt fű, ...
A gumi alapanyaga sokáig kizárólag a kaucsukfa nedve, a kaucsuk volt. A növény az Amazonas-medencében ...
Évente mintegy 70 millió gépjárművet gyártanak világszerte. Egyetlen jármű legalább ...
A sütőolaj és a zsír többszöri használat után már alkalmatlan emberi fogyasztásra. A ...
A textil alapanyagát tekintve lehet természetes és mesterséges eredetű. A természetes növényi eredetű ...
A veszélyes hulladékot nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kezelni, vagyis ne dobjuk azt a vegyes ...
A XXI. századi életstílusnak köszönhetően gyorsan cserélődő termékek, amelyek ekként gyorsan ...
A papírt – illetve annak ősét - már több mint kétezer éve ismerjük, Kínából ...
Az üveg készítése több ezer éves múltra tekint vissza. Szilíciumban gazdag alapanyagokból- ...
Elsősorban vas, acél illetve alumínium alapanyagú hulladék. Háztartási hulladékként ...
A háztartásokban rengeteg zöldhulladék keletkezik, ez akár a háztartási hulladék 30%-át ...
Ide tartozik minden kertből származó növényi rész, például a lehullott falevelek, a lenyírt fű, ...
A gumi alapanyaga sokáig kizárólag a kaucsukfa nedve, a kaucsuk volt. A növény az Amazonas-medencében ...
A XXI. századi életstílusnak köszönhetően gyorsan cserélődő termékek, amelyek ekként gyorsan ...
Évente mintegy 70 millió gépjárművet gyártanak világszerte. Egyetlen jármű legalább ...
A textil alapanyagát tekintve lehet természetes és mesterséges eredetű. A természetes növényi eredetű ...
A sütőolaj és a zsír többszöri használat után már alkalmatlan emberi fogyasztásra. A feleslegessé vált olaj és zsiradék azonban a környezet is ...
A nulla hulladék célkitűzés egyszerre jövőkép és gyakorlati iránymutatás egy olyan ...