Restás Bianka: Okos és fenntartható élelmiszerrendszerek: A milánói városi élelmiszer-politikai paktum

Napjainkban a világ össznépességének több mint a fele él városokban, ez az arány 2050-re pedig akár 70%-ot is elérheti.

Figyelembe véve számos, az élelmiszer-biztonságunkat befolyásoló tényezőt, a jövő egyik lényeges kérdése, hogy hogyan tudunk megfelelő mennyiségű táplálékot biztosítani minden állampolgár számára. Egyes városok számára már jelenleg is kihívást okoz, hogy mindenkinek folyamatos, megbízható hozzáférést biztosítson a biztonságos, helyi termelőktől származó, egészséges és tápanyagban gazdag élelmiszerekhez. A városok élelmiszer-ellátását a jövőben számos tényező teheti próbára, köztük az urbanizáció, a népességnövekedés, a klímaváltozás, az erőforrások szűkössége, a nem fenntartható termelési és fogyasztási szokások, valamint az élelmiszer-hulladék és a pazarlás is. Milánó a fenti tényezőket figyelembe véve egy olyan nemzetközi paktumot hozott tető alá, amely számos világváros bevonásával az élelmiszerrendszerek fejlesztését célozza, alapjait pedig a fenntarthatóság és a társadalmi igazságosság elvei jelentik.

 

A paktum előkészítése 2014 szeptemberében indult meg, amikor Milánó és negyven másik város videókonferenciák útján elkezdte megosztani egymással az ötleteit, hogy így dolgozza ki a megegyezés tartalmát. 2014 júliusában Milánó önkormányzata és a Cariplo Alapítvány (Fondazione Cariploegyetértési megállapodást írt alá a Milánóban alkalmazandó átfogó élelmiszer-stratégia létrehozásáról és gyakorlatba történő átültetéséről. Ez végül hivatalosan a milánói városi élelmiszer-politikai paktum (Milan Urban Food Policy Pact, a továbbiakban: milánói paktum vagy paktum) nevet kapta. Létrejötte egy tizenkét hónapon át tartó és három fő szakaszra bontható folyamat eredménye volt: az első fázis az aktuális rendszer áttekintését jelentette, majd ezt követte a nyilvános konzultáció, végül pedig a városi tanács szavazása. A stratégia öt fő cselekvési területet jelölt meg, ideértve az élelmiszer-hulladék és -pazarlás elleni fellépést is, ezt ugyanis a milánói önkormányzat az egyik legfontosabb prioritásának tekinti. 2016-ban egy egyedülálló iránymutatási csomagot is kidolgoztak a program keretében azzal a céllal, hogy a megfelelő intézkedéseken és az adott területeket célzó összehangolt cselekvéseken keresztül helyi szinten kezeljék az élelmiszer-veszteség és élelmiszer-hulladék okozta problémát. A milánói paktum létrejötte fontos lépés azoknak a rendszerszintű változásoknak az előmozdítása irányában, amelyeket a tervek szerint több helyi partner – a többi között kutatóközpontok, a magánszektor szereplői, illetve nonprofit szervezetek és alapítványok – bevonásával valósítanak majd meg. A megállapodás értelmében az élelmiszer-veszteség és az élelmiszer-hulladék csökkentését célzó politikák összekapcsolódnak a hulladékciklus-kezeléssel kapcsolatos politikákkal annak érdekében, hogy a körkörös gazdálkodás megközelítését következetesen alkalmazva javítani lehessen a rendszer általános fenntarthatóságán. A milánói paktum négy fő irányelvet határozott meg az élelmiszer-veszteség és az élelmiszer-hulladék csökkentését célzó prioritással összefüggésben:

 • Az önkormányzat támogatja azon programokat és kezdeményezéseket, amelyek hozzájárulnak az élelmiszer-felesleg és az élelmiszer-hulladék csökkentéséhez. Az utóbbiak közé tartoznak például az állampolgároknak az élelmiszer-hulladék kezelésében való tudatosságát növelni kívánó oktatási tevékenységek és információs kampányok.
 • Az önkormányzat elősegíti az élelmiszer-felesleg hasznosítását és újraelosztását azáltal, hogy az élelmiszer-felesleg hasznosítását és újraelosztását más szereplők számára is lehetővé tevő mechanizmusokat hoz létre. Ezzel azt kívánja elérni, hogy az élelmiszerrendszereket hatékonyabban lehessen tanulmányozni, értékelni és kezelni. A folyamat az érdekelt felek bevonásával hozzájárul az átláthatóbb és hatékonyabb élelmiszerfelesleg-hasznosítást és újraelosztást célzó mechanizmusok létrehozásához.
 • Az önkormányzat támogatja az intézményi, gazdasági és társadalmi szereplőkkel való partnerséget a csomagolások észszerűsítésének ösztönzése, a víz és az élelmiszer elosztásával összefüggő hulladék csökkentése, illetve az újrahasznosítható csomagolások alkalmazásának előmozdítása érdekében. A milánói paktum több kampány és intézkedés révén arra is ösztönözni kívánja az embereket, hogy a jövőben szakítsanak a zöldségek és gyümölcsök kiválasztása során eddig szem előtt tartott esztétikai kritériumokkal.
 • Az élelmiszer-pazarlás csökkentésének céljával az önkormányzat a körkörös gazdálkodás alapelveit figyelembe véve az anyag- és energiaáramlások nyílt láncának zárására törekszik annak érdekében, hogy bizonyos anyagokat biogazdasági célokra átadhasson vagy ismét felhasználhasson. Elősegíti továbbá a szerves hulladékok újrahasznosítását a komposzt előállítása és annak helyi felhasználása céljából, támogatva a növények komposztálásának bevezetését a lakóhelyek és társasházak területén és szomszédságában.
   

Mivel Milánóban az élelmiszer-felesleg több mint 40%-a a háztartások vásárlási és fogyasztási szokásainak eredményeként keletkezik, és a háztartásokban keletkezett élelmiszer-hulladékok átlagos értéke családonként körülbelül az évi 450 eurót is eléri, az élelmiszer-veszteség csökkentése, illetve a megfelelő hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása a milánói élelmiszer-politika egyik prioritását jelenti. Élelmiszer-politikájának köszönhetően Milánó felhívta a figyelmet az Egyesült Nemzetek Szervezete által megfogalmazott fenntartható fejlődési célok tizenkettedik pontjára. Ez egyebek mellett a felelős fogyasztás és termelés kialakítását célozza, és kiemelten kezeli annak kérdését, hogy globális szinten a felére lehessen csökkenteni az egy főre eső élelmiszer-hulladékot mind a kiskereskedelemben, mind pedig a fogyasztásban, valamint hogy 2030-ig le lehessen csökkenteni a termelési és az ellátási láncok mentén keletkező élelmiszer-veszteséget, ideértve a betakarítás utáni veszteség csökkentését is. Ez utóbbi szándék elérése érdekében a város élelmiszerpolitikai hivatala több egy-egy meghatározott cél vagy eredmény elérésére összpontosító és a helyi élelmiszerrendszer átalakításának lehetséges módjait magában foglaló tevékenységet is koordinál. Egyik legjelentősebb intézkedése a 2018 januárjában bevezetett hulladékadó-kedvezmény. Ez az intézkedés 20%-kal csökkentette a hulladékadót az élelmiszer-feleslegüket jótékonysági szervezeteknek ajándékozó élelmiszeripari vállalkozások (szupermarketek, éttermek, étkezdék, termelők stb.) esetében. A lépés végrehajtását egy több ágazatot átfogó munkacsoport részeként az önkormányzat különféle szervezeti egységei (az adóügyi, környezetvédelmi, élelmiszer-politikai stb. osztályok) koordinálják. Az intézkedés támogatja a város élelmiszer-adományozást célzó kezdeményezéseinek a feltérképezését, megerősítését és terjesztését, és ebben kiemelt szerepet szán a nonprofit szervezeteknek is.

 

Az ENSZ által megfogalmazott fenntartható fejlesztési célok tizenkettedik pontja a felelős fogyasztás és termelés kialakítását célozza

Az ENSZ által megfogalmazott fenntartható fejlesztési célok tizenkettedik pontja a felelős fogyasztás és termelés kialakítását célozza

 

A hulladékadó csökkentésével párhuzamosan Milánó önkormányzata az élelmiszerrendszer általa közvetlenül is elérhető elemeire összpontosít, és ezért például az iskolai étkezdék működtetésére is kiemelt figyelmet fordít. Milánóban a Milano Ristorazione elnevezésű, a helyi önkormányzat által működtetett ügynökség közvetlenül kezeli a város mind a 418 iskolai étkezdéjét, vagyis naponta 85 ezer, évente pedig összesen 17 millió étkezésért felelős. Jelenleg az ügynökség 106 étkezdéje vesz részt a 140 tonnányi gyümölcs és kenyér hasznosítását és újraelosztását célul kitűző programban. Az iskolai ebéd után gyakorta tapasztalható gyümölcspazarlás elkerülése érdekében az ügynökség külön programot hirdetett „reggeli szünet gyümölcsökkel” néven. Ennek fő célja, hogy a gyermekek a napi gyümölcsmennyiséget inkább az osztálytermükben kapják meg reggeli rágcsálnivalóként, ne pedig az ebéd végén. Ez az önkéntes program 17 ezer gyermeket érintett közvetlenül, és összesen 779 osztályteremben valósult meg, eredményeként pedig a kezdeményezésben részt vevő iskolákban 17%-kal sikerült csökkenteni az élelmiszer-hulladékot. A gyermekek számára a program keretében 31 ezer újrahasznosítható, a maradék étel becsomagolására alkalmas dobozt is kiosztottak, hogy haza tudják vinni az iskolában megmaradt élelmiszert. Az élelmiszer-politika gyakorlatba való átültetése és ezzel párhuzamosan az újrahasznosítható csomagolások elterjedésének támogatása érdekében 2016-tól a milánói iskolai étkezdékben a műanyag evőeszközöket és a tányérokat biológiailag lebontható anyagokkal cserélték le – ezzel az intézkedéssel eddig 720 ezer kilogramm műanyagot sikerült kivonni a rendszerből.

Milánó önkormányzata a paktum keretében és a fenntarthatóság elvét figyelembe véve az iskolai étkezdékben is reformokat vezetett be

Milánó önkormányzata a paktum keretében és a fenntarthatóság elvét figyelembe véve az iskolai étkezdékben is reformokat vezetett be 

Az említett lépéseken túl Milánó egyéb lényeges intézkedéseket is foganatosított az élelmiszer-hulladék csökkentése érdekében. Ilyen például, hogy a helyi szereplők bevonása és tevékenységük összehangolása érdekében kialakított egy, a helyi élelmiszer-hulladékkal kapcsolatos együttműködési hálózatot is. Ez utóbbinak lényeges elemét képezi például, hogy az önkormányzat megállapodást kötött a Milánói Műszaki Egyetem laboratóriumával egy, az élelmiszer-veszteség és a hulladékkezelés területén alkalmazható adatelemző rendszer megtervezése érdekében. Az új élelmiszer-politika nonprofit szervezetek bevonásával az utcai piacokon szervezett társadalmi akciókat is támogatja annak érdekében, hogy partnerei a nap végén gyűjtsék össze a piaci élelmiszer-hulladékot. A rendszer lényeges elemét képezi annak tanulmányozása is, hogy a körkörös gazdálkodás logikáját alkalmazva hogyan lehet a már meglévő tapasztalatokat tovább bővíteni az élelmiszer hatékonyabb kezelése érdekében.

A paktumot 2014 óta a világ 206, összesen mintegy 450 millió lakosnak otthont adó városa írta alá. A város polgármesteri és a milánói városi élelmiszer-politikai paktum elnöki tisztét egyszerre betöltő Giuseppe Sala szerint bevezetése után négy évvel a megegyezés bizonyítottan a városok, a városi hálózatok és a nemzetközi szervezetek közötti innovatív együttműködés eszközévé vált, és igyekszik az élelmiszer-politikát felhasználva a gyorsan növekvő városok fenntartható fejlődését garantálni.

Idén október 7–9. között pedig a franciaországi Montpellier városában a paktum immár ötödik évente megtartott összejövetelére és polgármesteri csúcstalálkozójára is sor kerülhetett. Az esemény lehetőséget teremtett arra, hogy az egyes városok meg tudják osztani egymással a jobban működő városi élelmiszerrendszerek megvalósítása érdekében tett kezdeményezéseiket és ötleteiket. Ebben az évben a világ kétszáz országának polgármesterei és választott tisztviselői, rajtuk kívül pedig számos kutató és egyéb döntéshozó is részt vett az eseményen annak érdekében, hogy ösztönözze az információcserét, illetve megossza egymással a milánói paktum alkalmazása során szerzett tapasztalatait. A mostani találkozó az ENSZ új integrált fenntartható fejlődési és fejlesztési keretrendszerét, az Agenda 2030-at (hivatalos nevén: Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development), illetve annak tizenhét fenntartható fejlődési célját (Sustainable Development Goals, SDG) helyezte a figyelem középpontjába. A csúcstalálkozóval összefüggésben Philippe Saurel, Montpellier polgármestere úgy fogalmazott: „tapasztalataink és a bevált gyakorlataink megosztásával a jövőben képesek leszünk élelmiszerrendszereinket a szolidaritást előtérbe helyezve úgy alakítani, hogy azokat az ökológiai szempontokat figyelembe véve fenntarthatóbbá tegyük magunk és a jövő generációi számára”.

A milánói paktum keretében elkészített, illetve az Egyesült Nemzetek Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) által is megjelentetett 2018-as kiadvány szerint jóllehet csak a közelmúltban vezették be őket, a milánói kezdeményezések eredményei előremutatóak. A hulladékadó-kedvezmény például körülbelül tízezer személy számára biztosított kedvezményeket, összesen 1,8 millió eurónyi összeggel csökkentve a rájuk nehezedő anyagi terheket. A milánói élelmiszer-politika sikerének kulcseleme a többszintű kormányzás logikájának alkalmazása, vagyis az, hogy a projekt irányítása több szereplő kezében összpontosul. Ilyenek például az önkormányzati, a városi és a regionális szervek és intézmények képviselői. A fent említett tevékenységek gyakorlatba történő átültetése során Milánó önkormányzata négy kulcsfontosságú következtetést fogalmazott meg:

 • Az élelmiszer-veszteség kezelése érdekében a városoknak át kell tekinteniük élelmiszerrendszereiket. Fontos, hogy pontos helyi adatokkal rendelkezzenek a helyes döntések meghozatalához, figyelembe véve az adott város élelmiszerrendszerét meghatározó fő mozgatórugókat is.
 • Az önkormányzatok a helyi élelmiszerrendszert az annak működésében érintett szereplők közötti kapcsolatok előmozdításával tudják alakítani. Ilyen esetben nemcsak adminisztratív szervként működnek, hanem az adott közösség irányítóiként is.
 • A városoknak átfogó intézkedéseket kell bevezetniük (többek között platformok, hálózatok kialakításával és más egyéb módokon), hogy ezek révén teremtsék meg a megfelelő hátteret a társadalmi és gazdasági szereplőket is bevonó kezdeményezések létrehozásához.
 • A városi hálózatok több szinten is lényeges szerepet játszanak az információmegosztásban és egy-egy meghatározott tevékenység támogatásában. Alapvető fontosságú szerep hárul az élelmiszerügyek iránt elkötelezett, a folyamatokba más szereplőket bevonni képes, illetve az ezek (vagyis az önkormányzati ügynökségek, kutatóközpontok, társadalmi szereplők, nagyobb élelmiszeripari vállalkozások és más érdekeltek) közötti kezdeményezések megvalósulását támogatni tudó önkormányzati tisztviselőkre.
   

A városok szerepe megkérdőjelezhetetlen az olyan kérdések megoldása során, mint az élelmiszer-veszteség kezelése, a hulladékgazdálkodás vagy a globális élelmiszer-biztonság. Figyelembe véve a világ népességnövekedését, valamint az éghajlatváltozás és más jelenségek lehetséges jövőbeli hatásait, a helyi, regionális és globális együttműködés jelentősége döntő mozzanatnak tekinthető. Kulcsfontosságú továbbá az egyes állampolgároknak az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos kihívások kezelésében viselt felelőssége is. A milánói paktum úttörő kezdeményezés, és egyben rávilágít: megfelelő, jól megtervezett és koherens gyakorlatok és intézkedések révén lépésről lépésre haladva lehetséges fejlődést és eredményeket elérni.

A szerzőről:

Restás Bianka, nemzetközi kapcsolatok szakértő, az Antall József Tudásközpont EU–V4 irodájának tagja. Fő kutatási területe Olaszország, különös tekintettel az országnak a nemzetközi migráció és menekültkérdés kezelésében betöltött szerepére, továbbá bel- és külpolitikai folyamataira.



Kövess minket a facebookon is, likeold oldalunkat!



Kép(ek) forrása
A cikk a következő napon jelent meg: 2020-01-28
Módosítás dátuma: 2020-01-30

A tehetséggondozás mint antalli gondolat és a különböző tudományterületeken megvalósuló hiánypótlás a Tudásközpont tevékenységének alapvetései. Az AJTK közel tíz év tapasztalattal a háta mögött olyan hazai think tank-ké kíván válni, amely bizonyos témákban (Visegrádi Együttműködés, az USA, Kína és Oroszország jövőbeni szerepe; biztonságpolitika; fenntartható fejlődés; technológiai és társadalmi innováció) régiós viszonylatban megkerülhetetlen. Az Antall József Tudásközpont névadója szellemi örökségéhez méltón kiemelt figyelmet szentel a külhoni magyarság, a Visegrádi Együttműködés, az Európai Unió és az atlantizmus aktuális kérdéseinek. A Tudásközpont Könyvműhely gondozásában megjelenő kötetek a politika- és társadalomtudomány iránt érdeklődőknek teszik magyarul is elérhetővé a közelmúlt és napjaink legnagyobb hatású gondolkodóinak és közéleti személyiségeinek üzenetét. 

Akkumulátor-újrahasznosítás
Apex hulladéklerakó
Azbeszt
Anaerob
Anyagában történő hasznosítás
Ártalmatlanítás
Átrakóállomás
Biotrágya
Biomassza
Biológiailag lebomló hulladék
Biohulladék
Biogáz
Elkülönített vagy szelektív gyűjtés
Csurgalékvíz
Csurgalékvíz-kezelő rendszer
Csomagolási hulladékok
Deponálás
Depónia
Depóniagáz
Életciklus-elemzés (Life Cycle Assessment LCA)
Értéknövelő hasznosítás (Upcycling)
Értékcsökkentő hasznosítás (Downcycling)
Életciklus-szemlélet
Egészségügyi hulladékok
Építési hulladék, sitt
Elektromos és elektronikai hulladék (e+e hulladék)
Élelmiszer-hulladék
Fertőző hulladék
Fémhulladékok hasznosítása
Fenntartható fejlődés
Globális felmelegedés
Gyűjtősziget
Kiterjesztett gyártói felelősség elve
Gyűjtőedény
Hulladékudvar
Hulladékgazdálkodás
Hulladékgazdálkodási létesítmény
Hulladék
Hulladékválogató
Hulladékégető mű (Hulladékégető mű)
Hulladékhő
Hulladékfajták
Hulladékkezelés
Használt sütőzsiradék
Hulladék hasznosítás
Házhoz menő szelektív hulladék gyűjtés
Háztartási hulladék
Hulladék-előkezelés
Hulladékok szelektálása
Hulladékégetés
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
Hulladékhierarchia (hulladékpiramis)
Hangszennyezés (zajszennyezés) (Közvetlen módon nem csatlakozik a témához)
HDPE (vagy PE-HD, nagy sűrűségű polietilén)
Imisszió
Italos-kartondoboz
Kibocsátás (emisszió)
Klímaváltozás
Kommunális hulladék (Települési szilárd hulladék)
Kommunális szennyvíz
Kvóta
Kombinált ciklus
Komposzt
Komposztálás
Karbonlábnyom
Környezetszennyezés
Közszolgáltató
Környezetvédelmi termékdíj
Környezetvédelmi termékjelek
Elektromos és elektronikai hulladékok
Levegőszennyezés
Lebontók (reducensek)
Lerakás
Lom
LDPE (PE-LD vagy kis sűrűségű polietilén)
Megújuló energia
Italoskarton hulladék
Műanyagfajták
Megelőzés
Másodnyersanyag
Metán
Mechanikai-biológiai hulladékkezelés
Nehézfém
Nagy Csendes-óceáni Szemétsziget
Ökológiai lábnyom
Ökoszisztéma
Öko-design
Permakultúra
PVC vagy Polivinil-klorid
Polisztirol
Polipropilén
Polietilén-tereftalát (PET)
RDF
Rekultiváció
Szárazelem
Szennyvíztisztítás
Szürke víz
Szemét
Sugárszennyezés (radioaktív szennyezés)
Sugárszennyezés (radioaktív szennyezés)
Savas eső
Szmog
Sugárbetegségek
Szennyező anyag
Tengeri hulladék
Talajszennyezés
Tájseb
Talajvíz
Talajsavasodás
Települési hulladék
Települési szilárd hulladék (TSZH)
Tervezett elavulás
Tidyman
Urbanizáció
Űrszemét
Üvegházhatás
Újrahasználat
Újrahasznosítás
Üvegházhatású gázok (ÜHG)
Vegyes hulladék
Veszélyeshulladék-égető mű
Vörösiszap
Virtuális hulladék
Vizuális hulladék
Vízszennyezés
Zöldtrágya
Zöldulladék
Zöldpont
Papírhulladék
Műanyaghulladék
Italos karton hulladék
Üveghulladék
Fémhulladék
Konyhai zöldhulladék
Kerti zöldhulladék
Gumihulladék
Roncsautó, gépjármű-hulladék
Használt olaj és zsiradék
Textilhulladék
Veszélyes hulladék
Elektromos és elektronikai hulladék
Papírhulladék
Üveghulladék
Fémhulladék
Konyhai zöldhulladék
Kerti zöldhulladék
Gumihulladék
Elektronikai hulladék
Roncsautó, gépjármű-hulladék
Textilhulladék
Használt olaj és zsíradék
nulla hulladék
Az akkumulátorok és az elemek nehézfémeket és mérgező vegyületeket tartalmaznak, például ...
Apex Regional Landfill/Apex Transfer Station A Las Vegas mellett található Apex a világ egyik legnagyobb - egyben az USA ...
A természetes előfordulású ásványt a 80-as évekig széles körben használták ...
Az anaerob szervezetek életműködésükhöz nem igényelnek oxigént. Jelentős részük ...
Amikor a hulladékot jól azonosítható anyagokra szedik szét, és a hulladék ...
A hulladék hierarchia legalacsonyabb foka. Minden olyan hulladék, amely bármilyen okból nem kerül ...
A települések szilárd hulladékát – a lakossági hulladékot -  a kukásautók ...
Az intenzív mezőgazdasági tevékenység hatására a talajban élő mikroorganizmusok száma ...
Biológiai eredetű szervesanyag-tömeg. Az energetikai szempontú megközelítésben a biomassza az élő ...
Minden szervesanyag-tartalmú hulladék, mely biológiai úton, aerob vagy anaerob módon lebomlik. Lehet állati ...
Háztartásokban, éttermekben, kiskereskedelmi egységekben keletkező konyhai és élelmiszer hulladék. A ...
Szerves anyagok bomlásakor, oxigénmentes körülmények között, mikrobák ...
A különböző típusú hulladékok anyagcsoportok szerinti gyűjtése, mely ezáltal lehetővé teszi ...
A hulladéklerakóban keletkező szennyvíz, melynek fő összetevői a hulladék saját nedvességtartalma, a ...
A települési szilárd hulladéklerakók üzemeltetői kötelesek a keletkező csurgalékvizet kezelni. A ...
Kereskedelmi forgalomba kerülő termékek csomagolásából keletkező hulladék. Anyaga lehet például ...
A települési szilárd hulladék lerakása, megfelelő környezetvédelmi és ...
A települési szilárd hulladék végleges elhelyezésére szolgáló lerakó. ...
A hulladéklerakókon a szerves hulladék bomlása során képződő magas metántartalmú gáz. ...
Egy eszköz, mely környezetvédelmi szempontból vizsgálja egy adott termék életútját, a ...
Értéknövelő újrahasznosítás során megmarad az eredeti anyag minősége, és minden ...
Ebben az esetben az újrahasznosítás során már nem állítható elő ugyanolyan minőségű ...
Az életciklus szemlélet ma már az élet számos területén elterjedt megközelítési ...
A kórházakban, rendelőintézetekben és más egészségügyi intézményekben keletkező, ...
Építkezések, épületek bontása, felújítása során keletkező hulladék, mely ...
A lakossági elektromos és elektronikai berendezések hulladéka, főbb típusai: háztartási ...
Az élelmiszer-hulladéknak az élelmiszeripar emberi fogyasztásra vagy további feldolgozásra alkalmatlan ...
Elsősorban az egészségügyi ellátásban keletkezik. Különleges kezelést igényel. A fertőző ...
A fémhulladékok tulajdonságai hasznosítás során nem változnak és szinte korlátlan ...
A fenntartható fejlődés úgy biztosítja a gazdasági fejlődést, hogy mindeközben a környezeti ...
A Föld átlaghőmérsékletének emelkedése. Az amúgy természetes, ciklikus folyamatot az emberi ...
A közterületen elhelyezett szelektív gyűjtőszigetek zárható gyűjtőedényeibe a lakosság által ...
A gyártói felelősség elve értelmében a termék előállítója felelős azért, hogy ...
Szabványos mérettel rendelkező hulladékgyűjtésre szolgáló edény, zsák, eszköz, ...
A hulladékudvar szakképzett személyzet által működtetett hulladék átvevőhely, ahol a ...
A hulladékokkal összefüggő tevékenységek rendszerét összefoglaló néven ...
Olyan létesítmény vagy telephely, mely alkalmas a hulladékgazdálkodási tevékenységek- ...
Minden olyan anyag, amely keletkezési helyén feleslegessé vált, tulajdonosa nem tart rá igényt. A ...
Két féle hulladék válogatót ismerünk. Egyrészt hulladékválogatónak nevezzük ...
Olyan létesítmény, amelyben a hulladékokat termikus úton, a bennük rejlő energia kinyerésével ...
Különböző technológiai és energetikai folyamatok közben képződő, az adott folyamatban nem hasznosuló ...
A hulladékokat több szempont szerint is csoportosíthatjuk. Anyagukat tekintve lehetnek többek között papír, ...
A hulladékkezelés magába foglalja mindazokat a tevékenységeket, amelyeknek célja, hogy a hulladék ...
A háztartásokban főzéshez, sütéshez használt sütőolaj és zsír fogyasztásra ...
Mindazon tevékenységek, amelyek a hulladékot visszavezetik a termelés és fogyasztás folyamatába. ...
A szelektív hulladékgyűjtés azon fajtája, mikor a hulladékot közvetlenül a lakosságtól ...
A lakóingatlanoknál keletkező lakossági hulladék, melynek fő összetevői papír, fém, műanyag ...
A hulladék előkészítése a hasznosítás vagy ártalmatlanítás előtt. Főleg mechanikai ...
Hulladékválogatás. A hulladékok szelektálása során a hulladék alapanyag szerint (pl. ...
A hulladék ártalmatlanításának egyik módszere, mely a szilárd hulladék tömegét ...
A helyi önkormányzat hatáskörébe tartozó hulladék átvétele, gyűjtése, ...
Az ötlépcsős hulladékpiramis a hulladékkezelési megoldások prioritásátábrázolja, ...
A környezetet nem csak PET- palackokkal vagy fémdobozokkal szennyezhetjük, hanem fénnyel és a hanggal is. A ...
Az egyik leggyakoribb műanyagfajta. Sűrűsége legalább 0,941 g/cm3. A HDPE-t leggyakrabban termékek csomagolására, ...
Levegőterheltségi szint vagy légszennyezettség, azaz a szennyező anyagok koncentrációja a talajközeli ...
Háromféle anyagból készülő csomagolóanyag, úgynevezett kompozit hulladék. Alkotóelemei: ...
Egy adott légszennyező forrásból meghatározott idő alatt kikerülő szennyező anyagok mennyisége. A ...
A Föld éghajlatában bekövetkező jelentős és hosszú távú változás, regionális ...
Mindazok a szerves és szervetlen hulladékok, melyek a lakóépületekben, közintézményekben, ...
A lakóházak szennyvizeit és a közintézmények, gazdálkodási szervezetek hasonló jellegű, ...
Engedélyezett mennyiség. Létezik például halászati kvóta, vadászati kvóta és ...
A kombinált ciklusú erőművekben a gázturbinás és a gőzturbinás ciklusok kombinációja ...
Nagy szervesanyag-tartalmú, földszerű anyag, ami a bio- és zöldhulladékok aerob mikroorganizmusok és ...
A komposztálás a szervesanyag-tartalmú hulladékok hasznosításának egyik módszere, melynek ...
A karbonlábnyom megmutatja, hogy egy adott egység, például egy egyén, egy vállalat vagy akár egy ...
A környezeti elemek megváltozását, minőségének romlását okozó tevékenység. ...
Az a nem profit orientált, többségi köztulajdonban álló gazdálkodó szervezet, amely a ...
A kiterjesztett gyártói felelősség elvének gazdasági, pénzügyi oszlopa. Az 1995-ben hozott ...
Az újrahasznosítás folyamatát segítő jelek, melyek a termék összetételére ...
A különböző, jellemzően a lakosság által használt háztartási, szórakoztató ...
Amikor a levegőben szennyező anyagok kerülnek. A szennyező anyagok származhatnak természetes (például ...
Az elhalt állatok és növények szerves anyagait a lebontó szervezetek hasznosítják, és ...
A hulladék ártalmatlanításának leggyakoribb módja. A hulladék anyagi jellemzőinek ...
A háztartások azon, főleg nagyméretű hulladékai, melyek a gyűjtőedényekben nem helyezhetők ki. A ...
A leggyakrabban használt műanyag típus, melyből főleg fóliát, egyszer használatos nejlonzacskót, ...
Olyan természetes forrásból kinyerhető, környezetbarát energia, mely folyamatosan rendelkezésre áll ...
Kereskedelmi forgalomba kerülő termékek csomagolásából keletkező hulladék. Anyaga lehet például ...
A műanyagok kőolajból, adalékok hozzáadásával készült mesterséges termékek. ...
A megelőzés azt jelenti, hogy bizonyos intézkedések meghozatalával és végrehajtásával a ...
A hulladék újrahasznosítása során keletkező nyersanyag, amelyből új termék ...
Telített szénhidrogén, színtelen, szagtalan gáz. A földgáz fő alkotója, főleg a szerves anyagok ...
A hulladéklerakókba általában olyan kevert hulladék kerül, melynek jelentős része ...
A nehézfémek megnevezést többféle értelmezés szerint is szokták használni. A két ...
A nyugati-hosszúság 135. és 155. illetve az északi-szélesség 35-45. foka között ...
Az ökológiai lábnyom kifejezi, hogy egy adott társadalomnak, országnak, csoportnak vagy egy embernek, az adott ...
A fogalom hazai és nemzetközi meghatározása eltér egymástól. Az ökoszisztéma nyílt ...
Környezettudatos tervezés, amely törekszik arra, hogy az adott termék környezetbarát (például ...
A permakultúra fogalmát az ausztrál Bill Mollison alkotta meg. Maga a szó a „permanent agriculture”, azaz az ...
Klórtartalmú, hőre érzékeny, kemény műanyag, számos helyen felhasználják. ...
A polisztirolból sok mindent készítenek, de jellemzően hablemezek, poharak, eldobható ételhordó ...
Az élelmiszeriparban széles körben használt csomagolóanyag, alacsony víz-és ...
Az ásványvizes és üdítős palackok leggyakoribb alapanyaga. Az újrahasznosítás során a ...
Refuse Derived Fuel, azaz másodlagos tüzelőanyag, amit a kevert települési hulladék illetve a szelektív ...
Az alapvetően emberi tevékenység hatására keletkezett tájsebek-például bányagödrök, ...
A különböző elemtípusok- ceruza, bébi, góliát, lapos- összefoglaló neve. A szárazelem ...
Fizikai, kémiai és biológia módszerekkel történő víztisztítás, amely után  a ...
Főleg fürdő, zuhanyzó, mosdóvízből származó szennyvíz, mely némi mechanikai szűrés ...
A szemetet tulajdonosa már nem tudja vagy nem akarja használni. Vegyesen gyűjtve lerakóba kerül és nem hasznosul, ...
Sugárszennyezésről akkor beszélünk, ha a légkörbe jutott radioaktív anyag mennyisége ...
Sugárszennyezésről akkor beszélünk, ha a légkörbe jutott radioaktív anyag mennyisége ...
Savas esőről akkor beszélünk, amikor a csapadék pH-ja erősen savas irányba tolódik el. Ennek lehetnek ...
Szmog vagy füstköd akkor alakul ki, mikor egy adott területen a légszennyező anyagok koncentrációja meghaladja a ...
Az ionizáló sugárzások hatására kialakult szervi elváltozások. A nagy ...
A termelés, a fogyasztás vagy egyéb tevékenység során keletkezett anyag, amely káros hatást ...
Becslések szerint évente 8 millió tonna műanyag hulladék kerül az óceánokba és tengerekbe, ...
Emberi tevékenység hatására bekövetkező szennyezés, mely történhet például ipari ...
A természeti környezet jelentős mértékű változásának maradandó nyoma. Tájseb ...
A felszín közelében, a legfelső vízzáró réteg felett található víz, mely teljesen ...
A talaj pH értékének csökkenése, túlzott mértékben a savas tartomány felé ...
A háztartásokban keletkező szilárd vagy folyékony hulladék illetve az ehhez hasonló, és ezzel ...
A háztartási hulladék, a közterületi hulladék és a gazdasági ...
A tervezett elavulás egy elmélet, mely szerint egyes cégek termékeik tervezése, fejlesztése során ...
A világszerte jól ismert figura, mely ott virít a kukákon, és arra buzdít bennünket, hogy ne ...
A kifejezésnek kétféle jelentése van. Egyrészt jelenti a városiasodást, vagyis a városi ...
Mindazok a mesterséges eredetű – jellemzően az emberiség által az űrbe juttatott - űrobjektumok, amelyek már nem ...
A Napból érkező energia a Föld felszínére érve elnyelődik, majd onnan, már a felszín ...
Amikor egy adott termék vagy csomagolás jelentősebb átalakítás nélkül újra használatba ...
A hulladékkezelés egyik módja, ami környezetbarátabb megoldás, mint az égetés vagy a ...
A légkör azon gázai, amelyek az üvegházhatás kiváltásáért felelősek. Legfontosabbak ...
A háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak azon ...
A veszélyes hulladékok ártalmatlanítására szolgáló égetőmű, ahol speciális ...
Az alumíniumgyártás során keletkező, veszélyes hulladéknak minősülő melléktermék. A ...
A kifejezés alatt az elektronikus postafiókokba érkező kéretlen levelek (spam-ek) sokaságát ...
Az emberi agy számára észlelhető, de kéretlen vizuális anyagok, mint például a körúti ...
A környezetszennyező tevékenység vagy folyamat, amelynek hatására a felszíni vagy felszínalatti vizek ...
A talajba beszántott zöld növények vagy növényi részek, amelyek javítják a talaj ...
Kertekből, parkokból származó növényi hulladék. Például fanyesedék, ág, gally, ...
A Zöld Pont egy nemzetközi védjegy, mely arra utal, hogy az adott termék gyártója pénzügyileg ...
A papírt – illetve annak ősét - már több mint kétezer éve ismerjük, Kínából ...
A műanyagok mesterséges úton előállított szerves polimerek. Az első műanyagot, a PVC-t 1838-ban ...
Italos kartonnal leginkább akkor találkozunk, ha tejet vagy gyümölcslevet iszunk. Ez egy társított ...
Az üveg készítése több ezer éves múltra tekint vissza. Szilíciumban gazdag alapanyagokból- ...
Elsősorban vas, acél illetve alumínium alapanyagú hulladék. Háztartási hulladékként ...
A háztartásokban rengeteg zöldhulladék keletkezik, ez akár a háztartási hulladék 30%-át ...
Ide tartozik minden kertből származó növényi rész, például a lehullott falevelek, a lenyírt fű, ...
A gumi alapanyaga sokáig kizárólag a kaucsukfa nedve, a kaucsuk volt. A növény az Amazonas-medencében ...
Évente mintegy 70 millió gépjárművet gyártanak világszerte. Egyetlen jármű legalább ...
A sütőolaj és a zsír többszöri használat után már alkalmatlan emberi fogyasztásra. A ...
A textil alapanyagát tekintve lehet természetes és mesterséges eredetű. A természetes növényi eredetű ...
A veszélyes hulladékot nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kezelni, vagyis ne dobjuk azt a vegyes ...
A XXI. századi életstílusnak köszönhetően gyorsan cserélődő termékek, amelyek ekként gyorsan ...
A papírt – illetve annak ősét - már több mint kétezer éve ismerjük, Kínából ...
Az üveg készítése több ezer éves múltra tekint vissza. Szilíciumban gazdag alapanyagokból- ...
Elsősorban vas, acél illetve alumínium alapanyagú hulladék. Háztartási hulladékként ...
A háztartásokban rengeteg zöldhulladék keletkezik, ez akár a háztartási hulladék 30%-át ...
Ide tartozik minden kertből származó növényi rész, például a lehullott falevelek, a lenyírt fű, ...
A gumi alapanyaga sokáig kizárólag a kaucsukfa nedve, a kaucsuk volt. A növény az Amazonas-medencében ...
A XXI. századi életstílusnak köszönhetően gyorsan cserélődő termékek, amelyek ekként gyorsan ...
Évente mintegy 70 millió gépjárművet gyártanak világszerte. Egyetlen jármű legalább ...
A textil alapanyagát tekintve lehet természetes és mesterséges eredetű. A természetes növényi eredetű ...
A sütőolaj és a zsír többszöri használat után már alkalmatlan emberi fogyasztásra. A feleslegessé vált olaj és zsiradék azonban a környezet is ...
A nulla hulladék célkitűzés egyszerre jövőkép és gyakorlati iránymutatás egy olyan ...