A vállalati önkéntesség új perspektívája: virtuális pro bono

A járvány alaposan átírta a vállalati önkéntesség hagyományos gyakorlatát: az elmúlt hónapokban nem jelentek meg vállalati önkéntesek tucatjai a fogadó szervezeteknél, hogy szebbé tegyék azok épületeit, helyiségeit, kertjeit és parkjait. A járvánnyal kapcsolatos újabb híreket, fejleményeket figyelve úgy tűnik, jó darabig még nem is fognak. A tettvágy mindazonáltal ott buzog a cégek munkatársaiban, aminek a - virtuális - pro bono önkéntesség lehet az egyik hatékony levezetési csatornája. Ezt a témát járták körül az Effekteam Egyesület Tudásmegosztás munkacsoportja július 22-i online eszmecseréjének résztvevői. Sok mindenről szó esett, de az egyértelműen kiderült, hogy a pro bono önkéntesség még gyerekcipőben jár Magyarországon. Vagy még abban sem.

Út a pro bono önkéntességhez

dr. Molnár Klára, az Effekteam igazgatója bevezetőjében több szempont szerint is összehasonlította a hagyományos, fizikai önkéntes munkát és a pro bono önkéntességet. Bevezetőjéből a következők derültek ki:

  • A vállalati önkéntes lehetőségek közül a munkavállalók idehaza általában preferálják a fizikai önkéntes munkát, szívesebben végeznek olyan tevékenységet, amelyik különbözik a mindennapi munkájuktól.
  • A pandémiás helyzet kapcsán megnőtt az érdeklődés a nem fizikai önkéntesség iránt, sőt a veszélyhelyzetből fakadóan a vállalatoknak azzal is szembe kell nézniük, hogy virtuális térbe tereljék az önkéntes munkát. Ez most egy nagyon jó lehetőség az önkéntesség ezen fajtájának kipróbálásához és bevezetéséhez.
  • A pro bonot az önkénteskedés csúcsának nevezik (high imapct vagy strategic volunteering), mivel nagyjából ötszörös haszna van a klasszikus fizikai önkéntes munkához képest.
  • Csak néhány példa arra, hogy mi a hozzáadott értéke a pro bononak:

Az önkéntesek szemszögéből:

o   fejlődnek a készségei,
o   jó érzés, hogy segíthet, önbecsülését növeli,
o   sikerélménye van.

A vállalat szemszögéből:

o   munkatársak bevonásának újabb lehetősége,
o   brand épül,
o   reputáció növekszik.

A civil szervezetek szemszögéből:

o   hozzáférnek szakmai tudáshoz,
o   kapacitásaik bővülnek,
o   produktivitásuk nő.

  • A pro bono főbb jellemzői: professzionális segítségnyújtás, képességek/készségek használatával, közjó érdekében, térítésmentesen önkéntesen.
  • A sokszínű pro bono lehetőségek közül kiemelhető két típus:

o   Egynapos tanácsadás (más néven: hackathon, maraton, skilled day of service) – a cégek a pro bono önkéntességnek általában ezt a fajtáját választják idehaza.
o   Projekttanácsadás (6 hét – 6 hónap időtartamban) – a pro bono önkéntességnek ez a fajtája értelemszerűen hosszabb időtartamra szól, ezért az önkéntesek segítségével a projekten dolgozó civil munkatársak olyan szakmai fejlődésen mennek keresztül, ami hosszú távon pozitív hatással van a szervezet működésére.

  • Projekttanácsadás esetén a HR fejlesztésekkel, például tehetségmenedzsmenttel is kombinálhatja a vállalat a nagyobb hatékonyság érdekében.
  • A pandémiás helyzetben még inkább kiéleződött a helyzet, mivel a civil szférában forráshiány lépett fel, a foglalkoztatottak száma pedig csökkent, így most még nagyobb igény van a vállalati önkéntesek munkájára.
  • A civil szervezeteknek minden területen nagy szükségük van a segítségre, legyen az marketing, HR, stratégia, pénzügyek stb.

Vállalati tapasztalatok, kezdeményezések

A munkacsoport ülésén jelenlévő vállalati szakemberek hozzászólásaiból az derült ki, hogy a pro bono, tehát a szakmai alapú önkéntesség mindenhol vagy gyerekcipőben jár, vagy még abban sem, és a cégek szinte kivétel nélkül a fizikai önkéntességet helyezték eddig a fókuszba. Az önkéntességi projektek általában alulról szerveződnek, a munkatársak „hozzák” azokat, a cégek pedig jellemzően munkaidővel, néha szerszámmal, anyaggal járulnak hozzá a sikerhez. Néhol civil szervezetek segítségét veszik igénybe a legmegfelelőbb, leginkább rászoruló civil szervezetek kiválasztásában. Vállalatonként igen eltérő, hogy hány napot önkénteskedhetnek a dolgozók: van, ahol negyedévente egy napot, máshol évente négy napot, de nem negyedévhez kötve, megint máshol az éves munkaidő 1%-át, és van olyan cég, ahol évente kétszer, ősszel és tavasszal lehet önkéntes munkát végezni.

Ahol már van valamiféle csírája a pro bono önkéntességnek, az általában valamilyen egyéb, már futó önkéntességi projekthez kapcsolódik, azaz kiegészítő jellegű, vagy pedig teljesen ad hoc alapon szerveződik. Van olyan cég, amelyik mostanság alakítja ki a vállalati önkéntességre vonatkozó politikáját, és ők már azt tervezik, hogy a vállalati önkéntességre felajánlott munkaidőkeret felét pro bono projektekre használják majd fel. Ugyancsak jó hír, hogy az egyik résztvevő vállalat az idén már kifejezetten tervezi a pro bono önkéntesség elindítását, és ennek megalapozásához felmérést is készítettek a munkavállalók körében. A válaszadók fele jelezte, hogy szívesen vállalna nem fizikai jellegű munkát is.

Egyébként, ha akadt is eddig a cégek felé megfogalmazott igény pro bono támogatásra, az jellemzően a kérelmező szervezet marketing tevékenységének javítására irányult.

Az önkéntesség bármelyik formájáról legyen is szó, a vezetői támogatás megléte elengedhetetlen – hangsúlyozta a beszélgetés egyik résztvevője. Nagyon fontos továbbá a kollégák folyamatos érzékenyítése az adott cég CSR stratégiája mentén, hiszen az önkéntes programok a legtöbb esetben kapcsolódnak ahhoz.

Civilek a pályán

Milyen tapasztalatokat szereztek a beszélgetésben részt vevő civil szervezetek a pro bono önkéntesség kapcsán, és mit tudnának javasolni ebben a vonatkozásban a vállalatoknak? – erről folyt az eszmecsere a beszélgetés harmadik részében.

A jelen lévő civil szervezetek jellemzően nem kaptak pro bono támogatást, de akadt közöttük olyan, amelyik mind fizikai önkéntességi, mind pro bono tapasztalatokkal rendelkezik. Amint képviselőjük kifejtette: vállalati oldalról elengedhetetlen, hogy megfelelő vezető álljon az önkéntes munkát végző csapat élén, hogy a vállalati önkéntesek szívből és ne kényszerből végezzék az önkéntes feladatokat. A pro bonot illetően a hosszabb távú, projektalapú tanácsadás a jellemző náluk, de ez a szervezet méretből is fakad (kb. 20 dolgozó); az egynapos képzések inkább a kisebb szervezeteknek jelenthetnek segítséget. Eddig szervezetfejlesztésben, könyvvizsgálatban, jogi tanácsadásban, arculatkészítésben kaptak szakmai támogatást cégektől, de egyéni vállalkozók is segítették már – projektalapon – a munkájukat, például rendezvényszervezésben. Megítélésük szerint a pro bono nagy segítséget jelent, azt viszont el kell fogadni, hogy az önkéntességnek ez a formája nem lehet tömeges.

Valami elindult

Az eddigiekből bizonyára mindenki számára kiderült, hogy a pro bono vállalati önkéntesség – egyelőre - nem igazán elterjedt Magyarországon. Ennek részben az az oka, hogy a vállalati önkéntesek önkéntes munkájuk során szeretnek „elszakadni az íróasztaluktól”, szeretnek valami mást tenni, mint amit egyébként csinálnak. Ezért részesítik előnyben a fizikai munkavégzést.

A pro bono önkéntesség elterjesztése érdekében fontos az érzékenyítés, érdemes megmutatni a dolgozóknak, hogy mi a hozzáadott értéke ennek a tevékenységnek, s mennyivel előnyösebb lehet az a fogadó szervezet számára, mint a fizikai önkéntes munka.

Ugyanakkor optimizmusra ad okot, hogy egyre több cég fontolgatja a pro bono önkéntesség elindítását, ami arra utal, hogy ennek a témának hamarosan eljön az ideje. Érdemes hosszabb távon gondolkodni, ahogyan azt a civilek is hangsúlyozzák, de valószínűleg a vállalatok először kisebb lépésekben fogják tudni beépíteni a pro bono programokat a stratégiájukba. Az pedig nem kérdés, hogy a pandémiás helyzet a pro bono és a virtuális pro bono önkéntesség fejlődésének kedvez.

Kövess minket a facebookon is, likeold oldalunkat!Kép(ek) forrása
A cikk a következő napon jelent meg: 2020-08-05

2006-os megalakulásunk óta a vállalati felelősségvállalás iránt elkötelezett szakemberek egyik legelismertebb platformjaként dolgozunk azon, hogy a felelősen gondolkodó gazdasági szereplők valódi társadalmi és környezeti hatással bíró kezdeményezéseken keresztül, fenntartható módon teremtsenek értéket a közösségek számára.

Akkumulátor-újrahasznosítás
Azbeszt
Anaerob
Anyagában történő hasznosítás
Ártalmatlanítás
Biotrágya
Biomassza
Biológiailag lebomló hulladék
Biogáz
Elkülönített vagy szelektív gyűjtés
Csurgalékvíz
Csurgalékvíz-kezelő rendszer
Csomagolási hulladékok
Deponálás
Depónia
Depóniagáz
Értéknövelő hasznosítás (Upcycling)
Értékcsökkentő hasznosítás (Downcycling)
Életciklus-szemlélet
Egészségügyi hulladékok
Építési hulladék, sitt
Elektromos és elektronikai hulladék (e+e hulladék)
Élelmiszer-hulladék
Fertőző hulladék
Fémhulladékok hasznosítása
Fenntartható fejlődés
Globális felmelegedés
Gyűjtősziget
Kiterjesztett gyártói felelősség elve
Gyűjtőedény
Hulladékudvar
Hulladékgazdálkodás
Hulladékgazdálkodási létesítmény
Hulladék
Hulladékválogató
Hulladékégető mű (Hulladékégető mű)
Hulladékhő
Hulladékfajták
Használt sütőzsiradék
Hulladék hasznosítás
Házhoz menő szelektív hulladék gyűjtés
Hulladék-előkezelés
Hulladékok szelektálása
Hulladékégetés
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
Hulladékhierarchia (hulladékpiramis)
Hangszennyezés (zajszennyezés) (Közvetlen módon nem csatlakozik a témához)
HDPE (vagy PE-HD, nagy sűrűségű polietilén)
Imisszió
Italos-kartondoboz
Klímaváltozás
Kommunális hulladék (Települési szilárd hulladék)
Kommunális szennyvíz
Kvóta
Komposztálás
Karbonlábnyom
Környezetszennyezés
Közszolgáltató
Környezetvédelmi termékdíj
Környezetvédelmi termékjelek
Elektromos és elektronikai hulladékok
Levegőszennyezés
Lebontók (reducensek)
Lerakás
Lom
Megújuló energia
Italoskarton hulladék
Műanyagfajták
Megelőzés
Másodnyersanyag
Metán
Mechanikai-biológiai hulladékkezelés
Nehézfém
Nagy Csendes-óceáni Szemétsziget
Ökológiai lábnyom
Ökoszisztéma
Öko-design
Permakultúra
PVC vagy Polivinil-klorid
Polisztirol
Polipropilén
Polietilén-tereftalát (PET)
Szárazelem
Szennyvíztisztítás
Sugárszennyezés (radioaktív szennyezés)
Sugárszennyezés (radioaktív szennyezés)
Savas eső
Szmog
Sugárbetegségek
Szennyező anyag
Tengeri hulladék
Talajszennyezés
Tájseb
Talajvíz
Települési szilárd hulladék (TSZH)
Tervezett elavulás
Tidyman
Űrszemét
Üvegházhatás
Újrahasználatra előkészítés
Újrahasználat
Vegyes hulladék
Vörösiszap
Virtuális hulladék
Vizuális hulladék
Vízszennyezés
Zöldtrágya
Zöldulladék
Zöldpont
Papírhulladék
Műanyaghulladék
Italos karton hulladék
Üveghulladék
Fémhulladék
Konyhai zöldhulladék
Kerti zöldhulladék
Gumihulladék
Roncsautó, gépjármű-hulladék
Használt olaj és zsiradék
Textilhulladék
Veszélyes hulladék
Elektromos és elektronikai hulladék
Papírhulladék
Üveghulladék
Fémhulladék
Konyhai zöldhulladék
Kerti zöldhulladék
Gumihulladék
Elektronikai hulladék
Roncsautó, gépjármű-hulladék
Textilhulladék
Használt olaj és zsíradék
nulla hulladék
Az akkumulátorok és az elemek nehézfémeket és mérgező vegyületeket tartalmaznak, például ...
A természetes előfordulású ásványt a 80-as évekig széles körben használták ...
Az anaerob szervezetek életműködésükhöz nem igényelnek oxigént. Jelentős részük ...
Amikor a hulladékot jól azonosítható anyagokra szedik szét, és a hulladék ...
A hulladék hierarchia legalacsonyabb foka. Minden olyan hulladék, amely bármilyen okból nem kerül ...
Az intenzív mezőgazdasági tevékenység hatására a talajban élő mikroorganizmusok száma ...
Biológiai eredetű szervesanyag-tömeg. Az energetikai szempontú megközelítésben a biomassza az élő ...
Minden szervesanyag-tartalmú hulladék, mely biológiai úton, aerob vagy anaerob módon lebomlik. Lehet állati ...
Szerves anyagok bomlásakor, oxigénmentes körülmények között, mikrobák ...
A különböző típusú hulladékok anyagcsoportok szerinti gyűjtése, mely ezáltal lehetővé teszi ...
A hulladéklerakóban keletkező szennyvíz, melynek fő összetevői a hulladék saját nedvességtartalma, a ...
A települési szilárd hulladéklerakók üzemeltetői kötelesek a keletkező csurgalékvizet kezelni. A ...
Kereskedelmi forgalomba kerülő termékek csomagolásából keletkező hulladék. Anyaga lehet például ...
A települési szilárd hulladék lerakása, megfelelő környezetvédelmi és ...
A települési szilárd hulladék végleges elhelyezésére szolgáló lerakó. ...
A hulladéklerakókon a szerves hulladék bomlása során képződő magas metántartalmú gáz. ...
Értéknövelő újrahasznosítás során megmarad az eredeti anyag minősége, és minden ...
Ebben az esetben az újrahasznosítás során már nem állítható elő ugyanolyan minőségű ...
Az életciklus szemlélet ma már az élet számos területén elterjedt megközelítési ...
A kórházakban, rendelőintézetekben és más egészségügyi intézményekben keletkező, ...
Építkezések, épületek bontása, felújítása során keletkező hulladék, mely ...
A lakossági elektromos és elektronikai berendezések hulladéka, főbb típusai: háztartási ...
Az élelmiszer-hulladéknak az élelmiszeripar emberi fogyasztásra vagy további feldolgozásra alkalmatlan ...
Elsősorban az egészségügyi ellátásban keletkezik. Különleges kezelést igényel. A fertőző ...
A fémhulladékok tulajdonságai hasznosítás során nem változnak és szinte korlátlan ...
A fenntartható fejlődés úgy biztosítja a gazdasági fejlődést, hogy mindeközben a környezeti ...
A Föld átlaghőmérsékletének emelkedése. Az amúgy természetes, ciklikus folyamatot az emberi ...
A közterületen elhelyezett szelektív gyűjtőszigetek zárható gyűjtőedényeibe a lakosság által ...
A gyártói felelősség elve értelmében a termék előállítója felelős azért, hogy ...
Szabványos mérettel rendelkező hulladékgyűjtésre szolgáló edény, zsák, eszköz, ...
A hulladékudvar szakképzett személyzet által működtetett hulladék átvevőhely, ahol a ...
A hulladékokkal összefüggő tevékenységek rendszerét összefoglaló néven ...
Olyan létesítmény vagy telephely, mely alkalmas a hulladékgazdálkodási tevékenységek- ...
Minden olyan anyag, amely keletkezési helyén feleslegessé vált, tulajdonosa nem tart rá igényt. A ...
Két féle hulladék válogatót ismerünk. Egyrészt hulladékválogatónak nevezzük ...
Olyan létesítmény, amelyben a hulladékokat termikus úton, a bennük rejlő energia kinyerésével ...
Különböző technológiai és energetikai folyamatok közben képződő, az adott folyamatban nem hasznosuló ...
A hulladékokat több szempont szerint is csoportosíthatjuk. Anyagukat tekintve lehetnek többek között papír, ...
A háztartásokban főzéshez, sütéshez használt sütőolaj és zsír fogyasztásra ...
Mindazon tevékenységek, amelyek a hulladékot visszavezetik a termelés és fogyasztás folyamatába. ...
A szelektív hulladékgyűjtés azon fajtája, mikor a hulladékot közvetlenül a lakosságtól ...
A hulladék előkészítése a hasznosítás vagy ártalmatlanítás előtt. Főleg mechanikai ...
Hulladékválogatás. A hulladékok szelektálása során a hulladék alapanyag szerint (pl. ...
A hulladék ártalmatlanításának egyik módszere, mely a szilárd hulladék tömegét ...
A helyi önkormányzat hatáskörébe tartozó hulladék átvétele, gyűjtése, ...
Az ötlépcsős hulladékpiramis a hulladékkezelési megoldások prioritásátábrázolja, ...
A környezetet nem csak PET- palackokkal vagy fémdobozokkal szennyezhetjük, hanem fénnyel és a hanggal is. A ...
Az egyik leggyakoribb műanyagfajta. Sűrűsége legalább 0,941 g/cm3. A HDPE-t leggyakrabban termékek csomagolására, ...
Levegőterheltségi szint vagy légszennyezettség, azaz a szennyező anyagok koncentrációja a talajközeli ...
Háromféle anyagból készülő csomagolóanyag, úgynevezett kompozit hulladék. Alkotóelemei: ...
A Föld éghajlatában bekövetkező jelentős és hosszú távú változás, regionális ...
Mindazok a szerves és szervetlen hulladékok, melyek a lakóépületekben, közintézményekben, ...
A lakóházak szennyvizeit és a közintézmények, gazdálkodási szervezetek hasonló jellegű, ...
Engedélyezett mennyiség. Létezik például halászati kvóta, vadászati kvóta és ...
A komposztálás a szervesanyag-tartalmú hulladékok hasznosításának egyik módszere, melynek ...
A karbonlábnyom megmutatja, hogy egy adott egység, például egy egyén, egy vállalat vagy akár egy ...
A környezeti elemek megváltozását, minőségének romlását okozó tevékenység. ...
Az a nem profit orientált, többségi köztulajdonban álló gazdálkodó szervezet, amely a ...
A kiterjesztett gyártói felelősség elvének gazdasági, pénzügyi oszlopa. Az 1995-ben hozott ...
Az újrahasznosítás folyamatát segítő jelek, melyek a termék összetételére ...
A különböző, jellemzően a lakosság által használt háztartási, szórakoztató ...
Amikor a levegőben szennyező anyagok kerülnek. A szennyező anyagok származhatnak természetes (például ...
Az elhalt állatok és növények szerves anyagait a lebontó szervezetek hasznosítják, és ...
A hulladék ártalmatlanításának leggyakoribb módja. A hulladék anyagi jellemzőinek ...
A háztartások azon, főleg nagyméretű hulladékai, melyek a gyűjtőedényekben nem helyezhetők ki. A ...
Olyan természetes forrásból kinyerhető, környezetbarát energia, mely folyamatosan rendelkezésre áll ...
Kereskedelmi forgalomba kerülő termékek csomagolásából keletkező hulladék. Anyaga lehet például ...
A műanyagok kőolajból, adalékok hozzáadásával készült mesterséges termékek. ...
A megelőzés azt jelenti, hogy bizonyos intézkedések meghozatalával és végrehajtásával a ...
A hulladék újrahasznosítása során keletkező nyersanyag, amelyből új termék ...
Telített szénhidrogén, színtelen, szagtalan gáz. A földgáz fő alkotója, főleg a szerves anyagok ...
A hulladéklerakókba általában olyan kevert hulladék kerül, melynek jelentős része ...
A nehézfémek megnevezést többféle értelmezés szerint is szokták használni. A két ...
A nyugati-hosszúság 135. és 155. illetve az északi-szélesség 35-45. foka között ...
Az ökológiai lábnyom kifejezi, hogy egy adott társadalomnak, országnak, csoportnak vagy egy embernek, az adott ...
A fogalom hazai és nemzetközi meghatározása eltér egymástól. Az ökoszisztéma nyílt ...
Környezettudatos tervezés, amely törekszik arra, hogy az adott termék környezetbarát (például ...
A permakultúra fogalmát az ausztrál Bill Mollison alkotta meg. Maga a szó a „permanent agriculture”, azaz az ...
Klórtartalmú, hőre érzékeny, kemény műanyag, számos helyen felhasználják. ...
A polisztirolból sok mindent készítenek, de jellemzően hablemezek, poharak, eldobható ételhordó ...
Az élelmiszeriparban széles körben használt csomagolóanyag, alacsony víz-és ...
Az ásványvizes és üdítős palackok leggyakoribb alapanyaga. Az újrahasznosítás során a ...
A különböző elemtípusok- ceruza, bébi, góliát, lapos- összefoglaló neve. A szárazelem ...
Fizikai, kémiai és biológia módszerekkel történő víztisztítás, amely után  a ...
Sugárszennyezésről akkor beszélünk, ha a légkörbe jutott radioaktív anyag mennyisége ...
Sugárszennyezésről akkor beszélünk, ha a légkörbe jutott radioaktív anyag mennyisége ...
Savas esőről akkor beszélünk, amikor a csapadék pH-ja erősen savas irányba tolódik el. Ennek lehetnek ...
Szmog vagy füstköd akkor alakul ki, mikor egy adott területen a légszennyező anyagok koncentrációja meghaladja a ...
Az ionizáló sugárzások hatására kialakult szervi elváltozások. A nagy ...
A termelés, a fogyasztás vagy egyéb tevékenység során keletkezett anyag, amely káros hatást ...
Becslések szerint évente 8 millió tonna műanyag hulladék kerül az óceánokba és tengerekbe, ...
Emberi tevékenység hatására bekövetkező szennyezés, mely történhet például ipari ...
A természeti környezet jelentős mértékű változásának maradandó nyoma. Tájseb ...
A felszín közelében, a legfelső vízzáró réteg felett található víz, mely teljesen ...
A háztartási hulladék, a közterületi hulladék és a gazdasági ...
A tervezett elavulás egy elmélet, mely szerint egyes cégek termékeik tervezése, fejlesztése során ...
A világszerte jól ismert figura, mely ott virít a kukákon, és arra buzdít bennünket, hogy ne ...
Mindazok a mesterséges eredetű – jellemzően az emberiség által az űrbe juttatott - űrobjektumok, amelyek már nem ...
A Napból érkező energia a Föld felszínére érve elnyelődik, majd onnan, már a felszín ...
Az újrahasználatra való előkészítés során a feleslegessé vált terméket ...
Amikor egy adott termék vagy csomagolás jelentősebb átalakítás nélkül újra használatba ...
A háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak azon ...
Az alumíniumgyártás során keletkező, veszélyes hulladéknak minősülő melléktermék. A ...
A kifejezés alatt az elektronikus postafiókokba érkező kéretlen levelek (spam-ek) sokaságát ...
Az emberi agy számára észlelhető, de kéretlen vizuális anyagok, mint például a körúti ...
A környezetszennyező tevékenység vagy folyamat, amelynek hatására a felszíni vagy felszínalatti vizek ...
A talajba beszántott zöld növények vagy növényi részek, amelyek javítják a talaj ...
Kertekből, parkokból származó növényi hulladék. Például fanyesedék, ág, gally, ...
A Zöld Pont egy nemzetközi védjegy, mely arra utal, hogy az adott termék gyártója pénzügyileg ...
A papírt – illetve annak ősét - már több mint kétezer éve ismerjük, Kínából ...
A műanyagok mesterséges úton előállított szerves polimerek. Az első műanyagot, a PVC-t 1838-ban ...
Italos kartonnal leginkább akkor találkozunk, ha tejet vagy gyümölcslevet iszunk. Ez egy társított ...
Az üveg készítése több ezer éves múltra tekint vissza. Szilíciumban gazdag alapanyagokból- ...
Elsősorban vas, acél illetve alumínium alapanyagú hulladék. Háztartási hulladékként ...
A háztartásokban rengeteg zöldhulladék keletkezik, ez akár a háztartási hulladék 30%-át ...
Ide tartozik minden kertből származó növényi rész, például a lehullott falevelek, a lenyírt fű, ...
A gumi alapanyaga sokáig kizárólag a kaucsukfa nedve, a kaucsuk volt. A növény az Amazonas-medencében ...
Évente mintegy 70 millió gépjárművet gyártanak világszerte. Egyetlen jármű legalább ...
A sütőolaj és a zsír többszöri használat után már alkalmatlan emberi fogyasztásra. A ...
A textil alapanyagát tekintve lehet természetes és mesterséges eredetű. A természetes növényi eredetű ...
A veszélyes hulladékot nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kezelni, vagyis ne dobjuk azt a vegyes ...
A XXI. századi életstílusnak köszönhetően gyorsan cserélődő termékek, amelyek ekként gyorsan ...
A papírt – illetve annak ősét - már több mint kétezer éve ismerjük, Kínából ...
Az üveg készítése több ezer éves múltra tekint vissza. Szilíciumban gazdag alapanyagokból- ...
Elsősorban vas, acél illetve alumínium alapanyagú hulladék. Háztartási hulladékként ...
A háztartásokban rengeteg zöldhulladék keletkezik, ez akár a háztartási hulladék 30%-át ...
Ide tartozik minden kertből származó növényi rész, például a lehullott falevelek, a lenyírt fű, ...
A gumi alapanyaga sokáig kizárólag a kaucsukfa nedve, a kaucsuk volt. A növény az Amazonas-medencében ...
A XXI. századi életstílusnak köszönhetően gyorsan cserélődő termékek, amelyek ekként gyorsan ...
Évente mintegy 70 millió gépjárművet gyártanak világszerte. Egyetlen jármű legalább ...
A textil alapanyagát tekintve lehet természetes és mesterséges eredetű. A természetes növényi eredetű ...
A sütőolaj és a zsír többszöri használat után már alkalmatlan emberi fogyasztásra. A feleslegessé vált olaj és zsiradék azonban a környezet is ...
A nulla hulladék célkitűzés egyszerre jövőkép és gyakorlati iránymutatás egy olyan ...