Fenntartható fejlődési célok − 2019 − Út a részlegesség felé

Négy évvel az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak (SDG) elfogadása után egyetlen ország sem mondhatja el magáról, hogy jó úton haladna mind a 17 cél elérése felé – áll a Bertelsmann Alapítvány és a Fenntartható Fejlődési Megoldások Hálózata (SDSN) által közösen készített 2019. évi Fenntartható Fejlődési Jelentésben (https://sdgindex.org/reports/sustainable-development-report-2019/). A riport az ENSZ mind a 193 tagállamára kiterjed, és adatokat mutat be az SDG indikátorok változásáról, valamint számításokat a 2030-ig bejárható útról.

A tanulmány szerzői úgy látják, hogy számos területen állunk vesztésre.

Egymillió faj került a kihalás szélére, és világszerte pusztítjuk a gazdaságunk, a megélhetésünk, az élelmiszerbiztonságunk, az egészségünk és az életminőségünk alapjait jelentő erőforrásokat. A magas jövedelmű országok a legrosszabb értékeléseket a 14. SDG (Vizek, óceánok és tengerek védelme) és a 15. SDG (A termőföld és a szárazföldi ökoszisztémák védelme) esetében kapták.

Az egyenlőtlenségek világszerte növekszenek, mérséklésük érdekében mélyreható változásokat kellene végrehajtani mind a fejlett, mind a fejlődő országok politikájában. A felmérések szerint néhány, a Szaharától délre fekvő afrikai ország gyors ütemben halad a szegénység felszámolásában, de az extrém szegénység továbbra is mélyen gyökerezik a világ egyes részein.

A kutatók szerint már nem elegendő a fokozatos, megfontolt haladás és a folyamatok csekélyebb megreformálása: mélyreható változásokra van szükség, ha a világ országai meg akarják valósítani az SDG-ket, illetve a Párizsi Klímaegyezmény célkitűzéseit.

Az ENSZ Klíma- és SDG Csúcstalálkozója tavaly szeptemberben döntő fontosságú lehetőséget teremtett a kormányoknak, hogy ambiciózus stratégiákat fogalmazzanak meg az SDG-k elérése érdekében. A jelentést készítő kutatók a felmérésük alapján ugyanakkor arra jutottak, hogy van ugyan néhány kormány, amelyik komolyan veszi az SDG-ket, több olyan van azonban, amelyik nem. Az ebből a szempontból is vizsgált 43 országból mindössze 18 különít el forrást a nemzeti költségvetésében az SDG-kre; számos országnak továbbra sincs SDG-monitoring rendszere, amellyel nyomon tudná követni, hogy hol tart azok megvalósításában.

Az előző évekhez hasonlóan, a 2019-es Fenntartható Fejlődési Jelentés is közli a legújabb mérési adatokat arra vonatkozóan, hogy az egyes országok milyen eredményt értek el a célok megvalósításában. Az olvasók megismerhetik, hogy a célok szintjén, valamint 75 egyedi indikátor tekintetében milyen trendek léteznek.

A 2019. év Fenntartható Fejlődési Jelentés 7 fontos következtetést fogalmaz meg:

1. Az SDG-k iránt a kormányok korántsem annyira elkötelezettek, mint ahogyan hangoztatják. Az SDG-k megvalósítása érdekében tett erőfeszítések szempontjából vizsgált 43 ország – ideértve a G20-as országokat és valamennyi, 100 millió feletti lakosú országot – közül 33-ban létezik hivatalos kormánynyilatkozat az SDG-kről. Közülük mindössze 18-ban említi meg az SDG-ket az ország központi költségvetése. A hivatalos retorika és a tényleges tettek közötti mély szakadékot mindenképpen fel kellene számolni.

2. Az SDG-ket 6 SDG-transzformáción keresztül lehet megvalósítani. Ezek a következők:

I. minőségi oktatás, nemek közötti egyenlőség, egyenlőtlenségek csökkentése;

II. egészség és jóllét, demográfia;

III. energia-dekarbonizáció, fenntartható ipar;

IV. fenntartható élelmezés, szárazföldi ökoszisztémák védelme, vizek, tengerek, óceánok védelme;

V. fenntartható városok és közösségek;

VI. digitális forradalom a fenntartható fejlődésért.

Ezek a transzformációk figyelembe veszik az egyes SDG-k közötti kölcsönös függést. Megvalósításuk pedig dedikált kormányzati szervek, civil szervezetek, vállalatok és más fontos gazdasági-társadalmi szereplők együttműködésében képzelhető el.

3. A klíma (13. SDG) és a biodiverzitás (14. és 15. SDG) folyamatai riasztók. Az országok átlagban ezen célok megvalósításában vannak leginkább lemaradva. Ezekben egyetlen ország sem kapott „zöld pontot” (a megvalósított SDG szimbóluma). Az üvegházhatású gázok kibocsátása rossz irányba halad, a veszélyeztetett fajok eltűnésének lehetősége pedig egyre nyilvánvalóbb.

4. A fenntartható termőföldhasználat és az egészséges táplálkozás szükségessé teszi az integrált mezőgazdasági, klíma- és egészségpolitikai beavatkozásokat. A termőföld használata és az élelmiszer-termelés nem elégíti ki az emberek szükségleteit. A mezőgazdaság elpusztítja az erdőket, veszélyezteti a biodiverzitást, eltékozolja a vizet, és a globális üvegházhatású gázok kibocsátásának egynegyedéért felelős. Összességében, az értékelhető adatokat szolgáltató országok 78%-a „piros kört” (a legnagyobb SDG-kihívás szinonimája) kapott a fenntartható nitrogénmenedzsment terén, ami a jelentésben szereplő összes indikátort tekintve is a legmagasabb arányú negatív értékelés. Miközben ez a helyzet a mezőgazdaságban, az élelmiszer egyharmada a szemétbe kerül, 800 millió ember alultáplált, 2 milliárd hiányt szenved vitaminokból és nyomelemekből, az elhízás pedig a gazdagabb országokban népbetegséggé kezd válni. Az új indikátorok a nemzetek táplálkozási szintjéről és a hozamkülönbségek csökkentéséről rávilágítanak a probléma nagyságára. A fenntartható termőföldhasználat és a fenntartható élelmiszertermelő rendszerek irányába történő elmozdulás remélhetőleg segítenek egyensúlyba hozni a hatékony és rugalmas mezőgazdaságot és erdőgazdálkodást a biodiverzitás megőrzésével és helyreállításával, valamint az egészséges táplálkozással. 

5. A magas jövedelmű országoknak nagy a környezeti és társadalmi-gazdasági tovagyűrűző hatása. Márpedig az SDG-k adott országbeli implementácója nem áshatja alá más országok képességét a célok elérésére. A nemzetközi kereslet a pálmaolaj és más termékek iránt felgyorsítja a trópusokon az erdők felszámolását. Az adóparadicsomok és a banktitok speciális szabályozása aláássa más országok képességét arra, hogy növelni tudják az SDG-k finanszírozásához szükséges közösségi bevételeket. A rossz munkakörülményekkel szembeni tolerancia a nemzetközi ellátási láncban árt a szegényeknek, különösen a nőknek sok fejlődő országban. A jelentésben bemutatott új bizonyítékok arra mutatnak rá, hogy a gazdag országok hatására nő a munkahelyi halálos balesetek száma azáltal, hogy alacsony és közepes jövedelmű, gyenge munkahelyi sztenderdekkel és körülményekkel rendelkező országokból importálnak termékeket és szolgáltatásokat.

6. Az emberi jogok és a szólásszabadság számos országban veszélyben van. A 16. SDG (béke, igazságosság, erős intézmények) az igazságos és transzparens intézményeket nemcsak önmagukban ismeri el megvalósítandó célként, hanem úgy is, mint olyanokat, amelyek a fenntartható fejlődés fontos pillérei. A világ számos részén létező konfliktusok ugyanakkor az SDG megvalósításának megakadásához vezethetnek. A modernkori rabszolgák és az ítélet nélkül fogva tartottak aránya továbbra is magas, különösen az alacsony jövedelmű országokban. A korrupció és a sajtószabadság trendje a jelentésben szereplő országok közül több mint 50-ben romlik, beleértve számos közepes és magas jövedelmű országot is.

7. A szegénység felszámolása és a tulajdon megerősítése fontos politikai prioritás marad. Az extrém szegénység felszámolása pedig globális kihívást jelent a világ nemzeteinek, mivel az országok kb. fele nem halad jól az 1. SDG (A szegénység felszámolása) implementálásában. Naprakészebb adatok lennének szükségesek a célzott politikai beavatkozások alátámasztásához. A közepes és magas jövedelmű országokban a szolgáltatásokhoz és az egyéb lehetőségekhez való hozzáférés területi elhelyezkedés és jövedelmi helyzet szerinti számottevő különbségei, valamint az e téren kialakuló tartós szakadékok továbbra is a politika fontos, kezelendő kérdései maradnak. Az OECD országokban a nők továbbra is átlagosan 2 órával többet dolgoznak fizetség nélkül, mint a férfiak.

 

Néhány gondolat Magyarország teljesítményéről
Hazánk a maga 76,6 pontos indexértékével a 25. helyen áll a sorban.

Ez nem rossz, de kicsit gyengébb a teljesítményünk, mint a régiós átlag (77,7 pont). Közvetlenül előttünk Litvánia áll (77,1), közvetlenül mögöttünk pedig Portugália (76,4) helyezkedik el a valamennyi vizsgált országot tartalmazó rangsorban, amelyet Dánia vezet 85,2 ponttal. A V4 országok közül Csehország 80,7 pontjával megelőz minket, és a lista előkelő 7. helyét foglalja el, Szlovákia (76,2) és Lengyelország (75,9) viszont utánunk következik a sorban.

A tanulmány többféle szempontból elemzi az egyes országokat. Az átlagos teljesítmény (average performance) felől közelítve Magyarország az 1. SDG-ben (A szegénység felszámolása) teljesít a legjobban (csaknem 100%), a 9.-ben (Ipar, innováció, infrastruktúra) és a 17.-ben (Partnerség a célok eléréséért) pedig a leggyengébben, mindkettőben 50% körüli értékkel. A felmérés készítői szerint hazánk számára a legnagyobb kihívást jelentő SDG-k a következők: 4. SDG (Minőségi oktatás); 9. SDG (Ipar, innováció, infrastruktúra); 13. SDG (Fellépés az éghajlatváltozás ellen). A szerzők úgy vélik, hogy a 15. SDG-t (A termőföld, a szárazföldi ökoszisztémák védelme) illetően Magyarország már megvalósította a fenntarthatósági célban megfogalmazott tennivalókat. A 14. SDG-ben (A vizek, tengerek és óceánok védelme) Magyarország nem szolgáltat adatokat, mert ezt a célt a kormányzat az óceánok és tengerek védelmének tekinti, s mivel Magyarországnak se tengere nincs, se óceán nem mossa a partjait, úgy vélik, nincs is miről beszélni.

Az SDG trend szerinti megközelítés alapján hazánk jól halad, illetve tartja az ütemet a 6. (Tiszta víz és alapvető köztisztaság), a 8. (Tisztességes munka és gazdasági növekedés), a 11. (Fenntartható városok és közösségek), valamint a 15. SDG (A termőföld és a szárazföldi ökoszisztémák védelme) megvalósításában; visszaesést mutatott viszont a 10. SDG-ben (Egyenlőtlenségek csökkentése).

Mérsékelt javulást regisztráltak a kutatók az 1. (A szegénység felszámolása), a 2. (Az éhezés megszüntetése), a 3. (Egészség és jóllét), az 5. (Nemek közötti egyenlőség), a 7. (Megfizethető és tiszta energia) és a 9. SDG-ben (Ipar, innováció és infrastruktúra).

Az elmúlt évben nem történt előrelépés a 4. (Minőségi oktatás), a 13. (Fellépés az éghajlatváltozás ellen), a 16. (Béke, igazságosság és erős intézmények), valamint a 17. SDG-ben (Partnerség a célok eléréséért).

További részletek Magyarország teljesítményéről a bevezetőben említett linken letölthető riport 228-229. oldalán találhatók.

Kövess minket a facebookon is, likeold oldalunkat!Kép(ek) forrása
Felhasznált irodalom
A cikk a következő napon jelent meg: 2020-02-21
Módosítás dátuma: 2020-06-11

2006-os megalakulásunk óta a vállalati felelősségvállalás iránt elkötelezett szakemberek egyik legelismertebb platformjaként dolgozunk azon, hogy a felelősen gondolkodó gazdasági szereplők valódi társadalmi és környezeti hatással bíró kezdeményezéseken keresztül, fenntartható módon teremtsenek értéket a közösségek számára.

Akkumulátor-újrahasznosítás
Apex hulladéklerakó
Azbeszt
Anaerob
Anyagában történő hasznosítás
Ártalmatlanítás
Átrakóállomás
Biotrágya
Biomassza
Biológiailag lebomló hulladék
Biohulladék
Biogáz
Elkülönített vagy szelektív gyűjtés
Csurgalékvíz
Csurgalékvíz-kezelő rendszer
Csomagolási hulladékok
Deponálás
Depónia
Depóniagáz
Életciklus-elemzés (Life Cycle Assessment LCA)
Értéknövelő hasznosítás (Upcycling)
Értékcsökkentő hasznosítás (Downcycling)
Életciklus-szemlélet
Egészségügyi hulladékok
Építési hulladék, sitt
Elektromos és elektronikai hulladék (e+e hulladék)
Élelmiszer-hulladék
Fertőző hulladék
Fémhulladékok hasznosítása
Fenntartható fejlődés
Globális felmelegedés
Kiterjesztett gyártói felelősség elve
Gyűjtőedény
Hulladékudvar
Hulladékgazdálkodás
Hulladékgazdálkodási létesítmény
Hulladék
Hulladékválogató
Hulladékégető mű (Hulladékégető mű)
Hulladékhő
Hulladékfajták
Hulladékkezelés
Hulladék hasznosítás
Házhoz menő szelektív hulladék gyűjtés
Háztartási hulladék
Hulladékok szelektálása
Hulladékégetés
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
Hulladékhierarchia (hulladékpiramis)
Hangszennyezés (zajszennyezés) (Közvetlen módon nem csatlakozik a témához)
HDPE (vagy PE-HD, nagy sűrűségű polietilén)
Imisszió
Italos-kartondoboz
Kibocsátás (emisszió)
Klímaváltozás
Kommunális hulladék (Települési szilárd hulladék)
Kommunális szennyvíz
Kvóta
Komposzt
Komposztálás
Karbonlábnyom
Környezetszennyezés
Közszolgáltató
Környezetvédelmi termékdíj
Környezetvédelmi termékjelek
Elektromos és elektronikai hulladékok
Levegőszennyezés
Lebontók (reducensek)
Lerakás
Lom
LDPE (PE-LD vagy kis sűrűségű polietilén)
Megújuló energia
Italoskarton hulladék
Műanyagfajták
Megelőzés
Metán
Mechanikai-biológiai hulladékkezelés
Nehézfém
Nagy Csendes-óceáni Szemétsziget
Ökológiai lábnyom
Ökoszisztéma
Permakultúra
PVC vagy Polivinil-klorid
Polisztirol
Polipropilén
Polietilén-tereftalát (PET)
RDF
Rekultiváció
Szárazelem
Szennyvíztisztítás
Szemét
Sugárszennyezés (radioaktív szennyezés)
Sugárszennyezés (radioaktív szennyezés)
Savas eső
Szmog
Sugárbetegségek
Szennyező anyag
Tengeri hulladék
Talajszennyezés
Talajvíz
Talajsavasodás
Települési hulladék
Települési szilárd hulladék (TSZH)
Tervezett elavulás
Tidyman
Urbanizáció
Űrszemét
Üvegházhatás
Újrahasználatra előkészítés
Újrahasználat
Újrahasznosítás
Üvegházhatású gázok (ÜHG)
Vegyes hulladék
Veszélyeshulladék-égető mű
Vörösiszap
Virtuális hulladék
Vizuális hulladék
Vízszennyezés
Zöldtrágya
Zöldpont
Papírhulladék
Műanyaghulladék
Italos karton hulladék
Üveghulladék
Fémhulladék
Konyhai zöldhulladék
Kerti zöldhulladék
Gumihulladék
Roncsautó, gépjármű-hulladék
Használt olaj és zsiradék
Textilhulladék
Veszélyes hulladék
Elektromos és elektronikai hulladék
Papírhulladék
Üveghulladék
Fémhulladék
Konyhai zöldhulladék
Kerti zöldhulladék
Gumihulladék
Elektronikai hulladék
Roncsautó, gépjármű-hulladék
Textilhulladék
Használt olaj és zsíradék
nulla hulladék
Az akkumulátorok és az elemek nehézfémeket és mérgező vegyületeket tartalmaznak, például ...
Apex Regional Landfill/Apex Transfer Station A Las Vegas mellett található Apex a világ egyik legnagyobb - egyben az USA ...
A természetes előfordulású ásványt a 80-as évekig széles körben használták ...
Az anaerob szervezetek életműködésükhöz nem igényelnek oxigént. Jelentős részük ...
Amikor a hulladékot jól azonosítható anyagokra szedik szét, és a hulladék ...
A hulladék hierarchia legalacsonyabb foka. Minden olyan hulladék, amely bármilyen okból nem kerül ...
A települések szilárd hulladékát – a lakossági hulladékot -  a kukásautók ...
Az intenzív mezőgazdasági tevékenység hatására a talajban élő mikroorganizmusok száma ...
Biológiai eredetű szervesanyag-tömeg. Az energetikai szempontú megközelítésben a biomassza az élő ...
Minden szervesanyag-tartalmú hulladék, mely biológiai úton, aerob vagy anaerob módon lebomlik. Lehet állati ...
Háztartásokban, éttermekben, kiskereskedelmi egységekben keletkező konyhai és élelmiszer hulladék. A ...
Szerves anyagok bomlásakor, oxigénmentes körülmények között, mikrobák ...
A különböző típusú hulladékok anyagcsoportok szerinti gyűjtése, mely ezáltal lehetővé teszi ...
A hulladéklerakóban keletkező szennyvíz, melynek fő összetevői a hulladék saját nedvességtartalma, a ...
A települési szilárd hulladéklerakók üzemeltetői kötelesek a keletkező csurgalékvizet kezelni. A ...
Kereskedelmi forgalomba kerülő termékek csomagolásából keletkező hulladék. Anyaga lehet például ...
A települési szilárd hulladék lerakása, megfelelő környezetvédelmi és ...
A települési szilárd hulladék végleges elhelyezésére szolgáló lerakó. ...
A hulladéklerakókon a szerves hulladék bomlása során képződő magas metántartalmú gáz. ...
Egy eszköz, mely környezetvédelmi szempontból vizsgálja egy adott termék életútját, a ...
Értéknövelő újrahasznosítás során megmarad az eredeti anyag minősége, és minden ...
Ebben az esetben az újrahasznosítás során már nem állítható elő ugyanolyan minőségű ...
Az életciklus szemlélet ma már az élet számos területén elterjedt megközelítési ...
A kórházakban, rendelőintézetekben és más egészségügyi intézményekben keletkező, ...
Építkezések, épületek bontása, felújítása során keletkező hulladék, mely ...
A lakossági elektromos és elektronikai berendezések hulladéka, főbb típusai: háztartási ...
Az élelmiszer-hulladéknak az élelmiszeripar emberi fogyasztásra vagy további feldolgozásra alkalmatlan ...
Elsősorban az egészségügyi ellátásban keletkezik. Különleges kezelést igényel. A fertőző ...
A fémhulladékok tulajdonságai hasznosítás során nem változnak és szinte korlátlan ...
A fenntartható fejlődés úgy biztosítja a gazdasági fejlődést, hogy mindeközben a környezeti ...
A Föld átlaghőmérsékletének emelkedése. Az amúgy természetes, ciklikus folyamatot az emberi ...
A gyártói felelősség elve értelmében a termék előállítója felelős azért, hogy ...
Szabványos mérettel rendelkező hulladékgyűjtésre szolgáló edény, zsák, eszköz, ...
A hulladékudvar szakképzett személyzet által működtetett hulladék átvevőhely, ahol a ...
A hulladékokkal összefüggő tevékenységek rendszerét összefoglaló néven ...
Olyan létesítmény vagy telephely, mely alkalmas a hulladékgazdálkodási tevékenységek- ...
Minden olyan anyag, amely keletkezési helyén feleslegessé vált, tulajdonosa nem tart rá igényt. A ...
Két féle hulladék válogatót ismerünk. Egyrészt hulladékválogatónak nevezzük ...
Olyan létesítmény, amelyben a hulladékokat termikus úton, a bennük rejlő energia kinyerésével ...
Különböző technológiai és energetikai folyamatok közben képződő, az adott folyamatban nem hasznosuló ...
A hulladékokat több szempont szerint is csoportosíthatjuk. Anyagukat tekintve lehetnek többek között papír, ...
A hulladékkezelés magába foglalja mindazokat a tevékenységeket, amelyeknek célja, hogy a hulladék ...
Mindazon tevékenységek, amelyek a hulladékot visszavezetik a termelés és fogyasztás folyamatába. ...
A szelektív hulladékgyűjtés azon fajtája, mikor a hulladékot közvetlenül a lakosságtól ...
A lakóingatlanoknál keletkező lakossági hulladék, melynek fő összetevői papír, fém, műanyag ...
Hulladékválogatás. A hulladékok szelektálása során a hulladék alapanyag szerint (pl. ...
A hulladék ártalmatlanításának egyik módszere, mely a szilárd hulladék tömegét ...
A helyi önkormányzat hatáskörébe tartozó hulladék átvétele, gyűjtése, ...
Az ötlépcsős hulladékpiramis a hulladékkezelési megoldások prioritásátábrázolja, ...
A környezetet nem csak PET- palackokkal vagy fémdobozokkal szennyezhetjük, hanem fénnyel és a hanggal is. A ...
Az egyik leggyakoribb műanyagfajta. Sűrűsége legalább 0,941 g/cm3. A HDPE-t leggyakrabban termékek csomagolására, ...
Levegőterheltségi szint vagy légszennyezettség, azaz a szennyező anyagok koncentrációja a talajközeli ...
Háromféle anyagból készülő csomagolóanyag, úgynevezett kompozit hulladék. Alkotóelemei: ...
Egy adott légszennyező forrásból meghatározott idő alatt kikerülő szennyező anyagok mennyisége. A ...
A Föld éghajlatában bekövetkező jelentős és hosszú távú változás, regionális ...
Mindazok a szerves és szervetlen hulladékok, melyek a lakóépületekben, közintézményekben, ...
A lakóházak szennyvizeit és a közintézmények, gazdálkodási szervezetek hasonló jellegű, ...
Engedélyezett mennyiség. Létezik például halászati kvóta, vadászati kvóta és ...
Nagy szervesanyag-tartalmú, földszerű anyag, ami a bio- és zöldhulladékok aerob mikroorganizmusok és ...
A komposztálás a szervesanyag-tartalmú hulladékok hasznosításának egyik módszere, melynek ...
A karbonlábnyom megmutatja, hogy egy adott egység, például egy egyén, egy vállalat vagy akár egy ...
A környezeti elemek megváltozását, minőségének romlását okozó tevékenység. ...
Az a nem profit orientált, többségi köztulajdonban álló gazdálkodó szervezet, amely a ...
A kiterjesztett gyártói felelősség elvének gazdasági, pénzügyi oszlopa. Az 1995-ben hozott ...
Az újrahasznosítás folyamatát segítő jelek, melyek a termék összetételére ...
A különböző, jellemzően a lakosság által használt háztartási, szórakoztató ...
Amikor a levegőben szennyező anyagok kerülnek. A szennyező anyagok származhatnak természetes (például ...
Az elhalt állatok és növények szerves anyagait a lebontó szervezetek hasznosítják, és ...
A hulladék ártalmatlanításának leggyakoribb módja. A hulladék anyagi jellemzőinek ...
A háztartások azon, főleg nagyméretű hulladékai, melyek a gyűjtőedényekben nem helyezhetők ki. A ...
A leggyakrabban használt műanyag típus, melyből főleg fóliát, egyszer használatos nejlonzacskót, ...
Olyan természetes forrásból kinyerhető, környezetbarát energia, mely folyamatosan rendelkezésre áll ...
Kereskedelmi forgalomba kerülő termékek csomagolásából keletkező hulladék. Anyaga lehet például ...
A műanyagok kőolajból, adalékok hozzáadásával készült mesterséges termékek. ...
A megelőzés azt jelenti, hogy bizonyos intézkedések meghozatalával és végrehajtásával a ...
Telített szénhidrogén, színtelen, szagtalan gáz. A földgáz fő alkotója, főleg a szerves anyagok ...
A hulladéklerakókba általában olyan kevert hulladék kerül, melynek jelentős része ...
A nehézfémek megnevezést többféle értelmezés szerint is szokták használni. A két ...
A nyugati-hosszúság 135. és 155. illetve az északi-szélesség 35-45. foka között ...
Az ökológiai lábnyom kifejezi, hogy egy adott társadalomnak, országnak, csoportnak vagy egy embernek, az adott ...
A fogalom hazai és nemzetközi meghatározása eltér egymástól. Az ökoszisztéma nyílt ...
A permakultúra fogalmát az ausztrál Bill Mollison alkotta meg. Maga a szó a „permanent agriculture”, azaz az ...
Klórtartalmú, hőre érzékeny, kemény műanyag, számos helyen felhasználják. ...
A polisztirolból sok mindent készítenek, de jellemzően hablemezek, poharak, eldobható ételhordó ...
Az élelmiszeriparban széles körben használt csomagolóanyag, alacsony víz-és ...
Az ásványvizes és üdítős palackok leggyakoribb alapanyaga. Az újrahasznosítás során a ...
Refuse Derived Fuel, azaz másodlagos tüzelőanyag, amit a kevert települési hulladék illetve a szelektív ...
Az alapvetően emberi tevékenység hatására keletkezett tájsebek-például bányagödrök, ...
A különböző elemtípusok- ceruza, bébi, góliát, lapos- összefoglaló neve. A szárazelem ...
Fizikai, kémiai és biológia módszerekkel történő víztisztítás, amely után  a ...
A szemetet tulajdonosa már nem tudja vagy nem akarja használni. Vegyesen gyűjtve lerakóba kerül és nem hasznosul, ...
Sugárszennyezésről akkor beszélünk, ha a légkörbe jutott radioaktív anyag mennyisége ...
Sugárszennyezésről akkor beszélünk, ha a légkörbe jutott radioaktív anyag mennyisége ...
Savas esőről akkor beszélünk, amikor a csapadék pH-ja erősen savas irányba tolódik el. Ennek lehetnek ...
Szmog vagy füstköd akkor alakul ki, mikor egy adott területen a légszennyező anyagok koncentrációja meghaladja a ...
Az ionizáló sugárzások hatására kialakult szervi elváltozások. A nagy ...
A termelés, a fogyasztás vagy egyéb tevékenység során keletkezett anyag, amely káros hatást ...
Becslések szerint évente 8 millió tonna műanyag hulladék kerül az óceánokba és tengerekbe, ...
Emberi tevékenység hatására bekövetkező szennyezés, mely történhet például ipari ...
A felszín közelében, a legfelső vízzáró réteg felett található víz, mely teljesen ...
A talaj pH értékének csökkenése, túlzott mértékben a savas tartomány felé ...
A háztartásokban keletkező szilárd vagy folyékony hulladék illetve az ehhez hasonló, és ezzel ...
A háztartási hulladék, a közterületi hulladék és a gazdasági ...
A tervezett elavulás egy elmélet, mely szerint egyes cégek termékeik tervezése, fejlesztése során ...
A világszerte jól ismert figura, mely ott virít a kukákon, és arra buzdít bennünket, hogy ne ...
A kifejezésnek kétféle jelentése van. Egyrészt jelenti a városiasodást, vagyis a városi ...
Mindazok a mesterséges eredetű – jellemzően az emberiség által az űrbe juttatott - űrobjektumok, amelyek már nem ...
A Napból érkező energia a Föld felszínére érve elnyelődik, majd onnan, már a felszín ...
Az újrahasználatra való előkészítés során a feleslegessé vált terméket ...
Amikor egy adott termék vagy csomagolás jelentősebb átalakítás nélkül újra használatba ...
A hulladékkezelés egyik módja, ami környezetbarátabb megoldás, mint az égetés vagy a ...
A légkör azon gázai, amelyek az üvegházhatás kiváltásáért felelősek. Legfontosabbak ...
A háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak azon ...
A veszélyes hulladékok ártalmatlanítására szolgáló égetőmű, ahol speciális ...
Az alumíniumgyártás során keletkező, veszélyes hulladéknak minősülő melléktermék. A ...
A kifejezés alatt az elektronikus postafiókokba érkező kéretlen levelek (spam-ek) sokaságát ...
Az emberi agy számára észlelhető, de kéretlen vizuális anyagok, mint például a körúti ...
A környezetszennyező tevékenység vagy folyamat, amelynek hatására a felszíni vagy felszínalatti vizek ...
A talajba beszántott zöld növények vagy növényi részek, amelyek javítják a talaj ...
A Zöld Pont egy nemzetközi védjegy, mely arra utal, hogy az adott termék gyártója pénzügyileg ...
A papírt – illetve annak ősét - már több mint kétezer éve ismerjük, Kínából ...
A műanyagok mesterséges úton előállított szerves polimerek. Az első műanyagot, a PVC-t 1838-ban ...
Italos kartonnal leginkább akkor találkozunk, ha tejet vagy gyümölcslevet iszunk. Ez egy társított ...
Az üveg készítése több ezer éves múltra tekint vissza. Szilíciumban gazdag alapanyagokból- ...
Elsősorban vas, acél illetve alumínium alapanyagú hulladék. Háztartási hulladékként ...
A háztartásokban rengeteg zöldhulladék keletkezik, ez akár a háztartási hulladék 30%-át ...
Ide tartozik minden kertből származó növényi rész, például a lehullott falevelek, a lenyírt fű, ...
A gumi alapanyaga sokáig kizárólag a kaucsukfa nedve, a kaucsuk volt. A növény az Amazonas-medencében ...
Évente mintegy 70 millió gépjárművet gyártanak világszerte. Egyetlen jármű legalább ...
A sütőolaj és a zsír többszöri használat után már alkalmatlan emberi fogyasztásra. A ...
A textil alapanyagát tekintve lehet természetes és mesterséges eredetű. A természetes növényi eredetű ...
A veszélyes hulladékot nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kezelni, vagyis ne dobjuk azt a vegyes ...
A XXI. századi életstílusnak köszönhetően gyorsan cserélődő termékek, amelyek ekként gyorsan ...
A papírt – illetve annak ősét - már több mint kétezer éve ismerjük, Kínából ...
Az üveg készítése több ezer éves múltra tekint vissza. Szilíciumban gazdag alapanyagokból- ...
Elsősorban vas, acél illetve alumínium alapanyagú hulladék. Háztartási hulladékként ...
A háztartásokban rengeteg zöldhulladék keletkezik, ez akár a háztartási hulladék 30%-át ...
Ide tartozik minden kertből származó növényi rész, például a lehullott falevelek, a lenyírt fű, ...
A gumi alapanyaga sokáig kizárólag a kaucsukfa nedve, a kaucsuk volt. A növény az Amazonas-medencében ...
A XXI. századi életstílusnak köszönhetően gyorsan cserélődő termékek, amelyek ekként gyorsan ...
Évente mintegy 70 millió gépjárművet gyártanak világszerte. Egyetlen jármű legalább ...
A textil alapanyagát tekintve lehet természetes és mesterséges eredetű. A természetes növényi eredetű ...
A sütőolaj és a zsír többszöri használat után már alkalmatlan emberi fogyasztásra. A feleslegessé vált olaj és zsiradék azonban a környezet is ...
A nulla hulladék célkitűzés egyszerre jövőkép és gyakorlati iránymutatás egy olyan ...