Hiteles PR, kommunikáció és marketing járvány alatt és után

Az Effekteam június 17-én megtartott közgyűlését azzal igyekeztünk színesebbé tenni, hogy a rendezvény második egy órájában két kiváló PR-szakemberrel, ügynökségvezetővel beszélgettünk arról, hogyan lehet hitelesen és jól kommunikálni egy olyan nagyon összetett helyzetben, mint amilyen a koronavírus-járvány nyomán kialakult krízis. A beszélgetőpartnereink Balaton Anita, a FleishmanHillard Café ügyvezetője és Hampuk Richárd, a Person Group alapító-ügyvezetője voltak.

Helyzetértelmezés

Először próbáltuk meghatározni, melyek a főbb jellemzői annak a mostani helyzetnek, amelyben a cégeknek kommunikálniuk kell. Abból indultunk ki, hogy a járványhelyzetben egyszerre kell kríziskommunikációt és CSR-jellegű kommunikációt végezni.

Balaton Anita hangsúlyozta, bármilyen kommunikációról legyen is szó, az a legfontosabb, hogy azt hitelesen, érték alapon tegyük. A legizgalmasabb kérdés, hogy a kialakult járványügyi helyzetben, amikor rendkívül könnyű rövid távú, opportunista megoldásokat alkalmazni, hogyan tudjuk megőrizni a hitelességünket. Készült egy felmérés arra vonatkozóan, hogy a válsághelyzetben mi volt fontos a kommunikációs szakemberek számára:

  • A belső kommunikáció felértékelődése. Az lett ugyanis a legfontosabb kérdés, hogy miképpen lehet fenntartani a működés, az üzletmenet folytonosságát. Ehhez viszont nagyon célzottan kellett megszólítani a munkatársakat, a dolgozók tájékoztatására tehát hatékony belső kommunikációt kellett kialakítani.
  • Kríziskommunikációs attitűd: a döntéshozatali mechanizmusok sok esetben átalakultak, gyors és hatékony módon történik a döntéshozás.
  • Az általános márkahitelesség megőrzése: márkaépítés és -hitelesség.
  • A válság egyik legizgalmasabb hozadéka: a stakeholder alapú kommunikáció felértékelődése, azaz hogyan lehet egy komplex kapcsolati hálózatrendszert úgy működtetni, hogy mindenkihez eljussanak a legfontosabb információk.

Hampuk Richárd szerint a jelenlegi kríziskommunikáció azért különleges, mert eddig olyan helyzetekkel szembesültünk, amelyek általában az adott vállalatot vagy szektort érintették. Most azonban az egész társadalomban krízishelyzet alakult ki. A CSR stratégiák nem válság idején készültek, ezért az is kihívás, hogyan fordítsuk le azokat a koronavírus-járvány nyomán kialakult helyzetre. A Person négy csomópontot állapított meg: adományozás, a betegség elkerülése, korlátozások, gazdasági nehézségek/válság. Az ügyfelekkel ezekhez a szakaszokhoz dedikáltak akciókat. Így például amellett, hogy a cég adományoz az első szakaszban (pl. kórházak számára megfelelő eszközök biztosítása), utána egy következő szakaszban tud támogatni (pl. a gazdaságilag nehéz helyzetbe került beszállítókat).

Speciális helyzet − speciális kommunikáció

A speciális helyzetben nyilvánvaló módon speciális kommunikációra van szükség, azzal együtt, hogy az alapok nem változnak.

A kommunikáció mindig a bizalom körül forog − emelte ki Balaton Anita, a bizalom viszont nem kommunikációs kérdés. Ha csak a home office-t említjük, már ez is önmagában egy bizalmi alapú „termék”: vezetőként megbízom-e a kollégáimban, azaz bízom-e abban, hogy akkor is jól és hatékonyan dolgoznak, ha nem közvetlenül felügyelem őket, illetve a kollégáknak megvan-e a megfelelő attitűdjük, azaz akkor sem „lógnak”, ha közvetlenül nem ellenőrzi őket a főnök. Nem feltétlenül mindenki reagált jól az adott helyzetre, de nagyon jó példákat is látunk, és kiemelendő a vállalatok gyors reakciója a kialakult helyzetre. Nagyon sok más megoldással is találkozhatunk, melyek szintén a bizalomról szólnak, vegyük csak például azokat az open source megoldások, melyek online platformon diákok és tanárokkal számára könyvekhez való hozzáférést biztosítanak.

Hampuk Richárd is megerősítette, hogy a bizalom erős próbatétel elé lett állítva az elmúlt hónapokban. Évek óta mondjuk, hogy ne csak szép üzeneteket gyártsunk, hanem azt állítsuk középpontba, hogy kulturálisan milyen értékek mellett áll ki a vállalat. Ezek a tanulási folyamatok kellenek ahhoz, hogy belássuk: nem elég, ha csak szexinek mutatkozik a munkahelyünk. A bizalmi válság már a koronavírus előtt sújtotta az egész világot. A vállalatok esetében is megfigyelhető, hogy az alkalmazottak alapvetően nem hisznek abban, hogy tényleg azt az értékrendet képviseli a vállalat, mint amit az állásinterjún a HR-es kolléga közvetít. A járványhelyzet emellett igen tanulságos, hiszen jól látszik, hogy melyik vállalat az, amelyik valóban kiáll az alkalmazottjaiért.

A válság idején a vállalatok nemcsak a tulajdonosaikkal, hanem a szélesebb értelemben vett stakeholdereikkel is elkezdtek aktívan kommunikálni, ami nagyon jó irány!

A válsághelyzet egyik specialitása, hogy a home office-ban dolgozó munkatársak hamarosan és fokozatosan elkezdenek visszatérni fizikailag a munkahelyekre. Eddig arra nem volt példa, hogy a vállalatoknak „vissza kellett fogadniuk” a dolgozóikat. Milyen megoldásokat lát erre a két szakértő? −tettük fel a kérdést.

A munkavállalók home office-ból történő visszatérését illetően kifejezetten fontos, hogy próbáljuk megérteni a dolgozók preferenciáit és elvárásait – mondta Balaton Anita. Sok olyan vállalat van, amelyik átgondoltan, odafigyelően oldja meg a helyzetet, A és B csapatokkal dolgozik, folyamatosan biztosítja a fertőtlenítést, elkülönítést stb. Ha meghalljuk a dolgozók problémáit, láthatjuk, hogy ezek sokfélék. Előfordul, hogy mentálisan nagyon megviselte a helyzet a munkavállalókat, de példaként említhetjük az egyedülálló szülők helyzetét is, akiknek vissza kéne térni a munkahelyre, de nem megoldott a gyerekfelügyelet. Nagyon lényeges, hogy ehhez mennyit tud hozzátenni a munkaadó. Jó lenne meghallani a dolgozói igényeket.

Nagyon fontos a kommunikációban, hogy adatokra alapozva tervezzünk kampányokat és hozzunk döntéseket – hangsúlyozta Hampuk Richárd. A munkavállalókat kettős hatás éri mostanság: egyfelől érzik az egészségügyi kockázatot, ha össze vannak zárva másokkal, másfelől viszont más országokkal összehasonlítva Magyarországon mérsékeltebb volt a járvány hatása ahhoz, hogy elhiggyék, hogy ennek valódi kockázata lehet. A kialakult helyzet ugyanakkor lelki terheket is rak a dolgozókra: habár folyamatos kapcsolatban voltak a kollégák, a személyes találkozások alkalmával mégis érdekes szituációk alakulhatnak ki, például nem biztosak abban, hogyan fejezhetik ki az újratalálkozás örömét: öleléssel, kézfogással, szóban? Fontos, hogy a belső kommunikáció tükrözze, hogy a munkáltató érti, mi zajlik a munkavállalókban.

Minden válságnak, legyen bármilyen rossz is, mindig van egyfajta tisztító ereje. Szakértőinktől azt kérdeztük, hogyan látják, milyen speciális helyzetet teremtett a koronavírus-krízis a kommunikátorok számára?

A válság idején kialakult egy új fogalom: a korona-washing. Ez hasonló a greenwashinghoz, vagyis amikor valamilyen felelősnek tűnő, az alaptevékenységünktől távol eső akcióval igyekszünk elterelni a figyelmet arról, hogy nem mindig működünk felelősen. Fontos, hogy a vállalat hitelesen képviselje azt, amit magáról állít. Sok vállalat most azt kommunikálja, milyen sokat tesz a társadalomért, közben számos olyan dolgot cselekszik, ami éppen hogy ellentmond ennek az állításnak – mutatott rá Hampuk Richárd. A jelenlegi helyzet tökéletesen alkalmas arra, hogy pálcát lehessen törni egy-egy aktivitás fölött. A cél ne az legyen, hogy valami „nagyot” kommunikáljunk, hanem az, hogy végiggondoljuk, tényleg mit tehetünk.

Balaton Anita arról beszélt, hogy az elmúlt hónapokban megmondó emberek sokasága jelent meg a social mediaban. így könnyen és sokszor osztottunk meg hamis feltételezésen alapuló híreket a válsággal kapcsolatban. Több szakasza van a válságnak, az elsőben, amikor a betegség a domináns, arra törekszem, hogy megértsem, miről van szó és mit tudok tenni. A hamis információözön legalább olyan veszélyes, mint maga a vírus. A válság körüli félelem, ahogy azt megélték az emberek és ahogy reagáltak, olyan szélsőségeket ért el, hogy a józan embernek egyértelmű lett: ennek véget kell vetni.

Sok izgalmas példa volt az elmúlt hónapokban a silent donation-re, azaz sok cég úgy adományozott, hogy nem beszélt róla, nem kommunikált, vagy az adott róla hírt, aki a kedvezményezettje volt az adományozásnak. Elengedhetetlen a hitelesség: miért csinálom? Azért, mert valóban jót szeretnék tenni, valóban segíteni akarok, vagy az egész csak egy PR hack? Sajnos sok példa volt mostanában erre az utóbbira.

Válság után − trendek a szakmában

Mit üzen ez a válság a kommunikációs szakmának, fenntarthatók-e, továbbélnek-e a jó tendenciák? – kérdeztük a PR-szakemberektől.

Balaton Anita szerint a médiapiac már eddig is erősen meggyengült, válságba jutott. Az online csatornák felértékelődtek, a hitelesség és a megalapozottság kulcskérdéssé vált, amit tovább kéne vinni. További trend, hogy a hitelességet hogyan mutatjuk meg tettekben, s a szélesebb stakeholderi körre hogyan terjeszthető ki a kommunikáció. A médiahackek kora véget ér, ugyanis a cégek megértették, ahhoz, hogy valóban az üzletet támogató módon kommunikáljunk, a kreatív ötletek nem elegek. A pandémia azt mutatta meg, hogy az üzlet fenntarthatósága került a fókuszba. A PR alul van, alul volt értékelve, de most kiderült a fontossága: így például kommunikációs szempontból újradefiniáltak kampányokat, mert felelősséget éreztek a mondanivaló iránt, ami nem volt összeegyeztethető a helyzettel. A szakmában ezen kell munkálkodnunk. A sokszínű, demokratikus világban szükség van jó újságokra, jó médiumokra.

Hampuk Richárd úgy vélte, hogy segíteni kell a médiamunkásokon. Megfigyelhető, hogy a hatékonyság a kommunikációs szektorban is egyre fontosabbá válik. Az ügyfeleken is érezhető volt az elmúlt időszakban a törekvés, hogy az ügynökségekkel közösen találják ki a következő lépéseket, és nem is feltétlenül ezek kommunikációját célozták meg, amire tökéletes példa a silent donation.

Korábban szó esett a stakeholder kapitalizmusról. Feltettük a kérdést: jó-e ez az irány, nem ró-e túl nagy terhet az ilyen széles értelemben vett kommunikáció a kommunikátorokra?

Hampuk Richárd szerint nem az a kérdés, hogy a stakeholder kapitalizmus jó irány-e és fenntartható-e, hanem az, hogy működhet-e minden tovább, ha nem ezt csináljuk. Tudunk-e úgy operálni, hogy csak a profitmaximalizálásra helyezzük a súlyt? A mostani válsághelyzetben kiderült: ez nem működik. Tény és való, hogy a stakeholder kapitalizmusba a kommunikátoroknak is többet kell beletenniük, de ez egy fenntarthatóbb modell, mint az egyszerű shareholder kapitalizmus.

Balaton Anita leszögezte, egyértelműen ez az irány. Egy nemzetközi kutatás szerint az, hogy ma egy vállalat hogyan bánik a dolgozókkal (ezt meg tudják osztani a munkavállalók), meghatározza, hogy az emberek, a befektetők és a vevők, hogyan viszonyulnak egy márkához. Egy ilyen döntésnek visszahatása van a márkára. Ez jó lehetőség, jó időpont arra, hogy szakítsunk a rövid távú gondolkodással, a short-termism-mel, ami kevéssé eredményes, és ráadásul vissza is üt.

 

 

Kövess minket a facebookon is, likeold oldalunkat!Kép(ek) forrása
A cikk a következő napon jelent meg: 2020-06-24

2006-os megalakulásunk óta a vállalati felelősségvállalás iránt elkötelezett szakemberek egyik legelismertebb platformjaként dolgozunk azon, hogy a felelősen gondolkodó gazdasági szereplők valódi társadalmi és környezeti hatással bíró kezdeményezéseken keresztül, fenntartható módon teremtsenek értéket a közösségek számára.

Akkumulátor-újrahasznosítás
Apex hulladéklerakó
Azbeszt
Anaerob
Anyagában történő hasznosítás
Ártalmatlanítás
Átrakóállomás
Biotrágya
Biomassza
Biológiailag lebomló hulladék
Biogáz
Elkülönített vagy szelektív gyűjtés
Csurgalékvíz
Csurgalékvíz-kezelő rendszer
Csomagolási hulladékok
Deponálás
Depónia
Depóniagáz
Életciklus-elemzés (Life Cycle Assessment LCA)
Értéknövelő hasznosítás (Upcycling)
Értékcsökkentő hasznosítás (Downcycling)
Életciklus-szemlélet
Egészségügyi hulladékok
Építési hulladék, sitt
Elektromos és elektronikai hulladék (e+e hulladék)
Élelmiszer-hulladék
Fertőző hulladék
Fémhulladékok hasznosítása
Fenntartható fejlődés
Globális felmelegedés
Gyűjtősziget
Kiterjesztett gyártói felelősség elve
Gyűjtőedény
Hulladékudvar
Hulladékgazdálkodás
Hulladékgazdálkodási létesítmény
Hulladék
Hulladékválogató
Hulladékégető mű (Hulladékégető mű)
Hulladékhő
Hulladékfajták
Hulladékkezelés
Használt sütőzsiradék
Hulladék hasznosítás
Házhoz menő szelektív hulladék gyűjtés
Háztartási hulladék
Hulladék-előkezelés
Hulladékok szelektálása
Hulladékégetés
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
Hulladékhierarchia (hulladékpiramis)
Hangszennyezés (zajszennyezés) (Közvetlen módon nem csatlakozik a témához)
HDPE (vagy PE-HD, nagy sűrűségű polietilén)
Imisszió
Italos-kartondoboz
Kibocsátás (emisszió)
Klímaváltozás
Kommunális hulladék (Települési szilárd hulladék)
Kommunális szennyvíz
Kvóta
Kombinált ciklus
Komposzt
Komposztálás
Karbonlábnyom
Környezetvédelmi termékdíj
Környezetvédelmi termékjelek
Elektromos és elektronikai hulladékok
Levegőszennyezés
Lebontók (reducensek)
Lerakás
Lom
Megújuló energia
Italoskarton hulladék
Műanyagfajták
Megelőzés
Másodnyersanyag
Metán
Mechanikai-biológiai hulladékkezelés
Nehézfém
Nagy Csendes-óceáni Szemétsziget
Ökológiai lábnyom
Ökoszisztéma
Öko-design
Permakultúra
PVC vagy Polivinil-klorid
Polisztirol
Polipropilén
Polietilén-tereftalát (PET)
RDF
Rekultiváció
Szárazelem
Szennyvíztisztítás
Szemét
Sugárszennyezés (radioaktív szennyezés)
Sugárszennyezés (radioaktív szennyezés)
Savas eső
Szmog
Sugárbetegségek
Szennyező anyag
Tengeri hulladék
Talajszennyezés
Tájseb
Talajvíz
Talajsavasodás
Települési hulladék
Települési szilárd hulladék (TSZH)
Tervezett elavulás
Tidyman
Urbanizáció
Űrszemét
Üvegházhatás
Újrahasználatra előkészítés
Újrahasználat
Újrahasznosítás
Üvegházhatású gázok (ÜHG)
Vegyes hulladék
Veszélyeshulladék-égető mű
Vörösiszap
Virtuális hulladék
Vizuális hulladék
Vízszennyezés
Zöldtrágya
Zöldulladék
Zöldpont
Papírhulladék
Műanyaghulladék
Italos karton hulladék
Üveghulladék
Fémhulladék
Konyhai zöldhulladék
Kerti zöldhulladék
Gumihulladék
Roncsautó, gépjármű-hulladék
Használt olaj és zsiradék
Textilhulladék
Veszélyes hulladék
Elektromos és elektronikai hulladék
Papírhulladék
Üveghulladék
Fémhulladék
Konyhai zöldhulladék
Kerti zöldhulladék
Gumihulladék
Elektronikai hulladék
Roncsautó, gépjármű-hulladék
Textilhulladék
Használt olaj és zsíradék
nulla hulladék
Az akkumulátorok és az elemek nehézfémeket és mérgező vegyületeket tartalmaznak, például ...
Apex Regional Landfill/Apex Transfer Station A Las Vegas mellett található Apex a világ egyik legnagyobb - egyben az USA ...
A természetes előfordulású ásványt a 80-as évekig széles körben használták ...
Az anaerob szervezetek életműködésükhöz nem igényelnek oxigént. Jelentős részük ...
Amikor a hulladékot jól azonosítható anyagokra szedik szét, és a hulladék ...
A hulladék hierarchia legalacsonyabb foka. Minden olyan hulladék, amely bármilyen okból nem kerül ...
A települések szilárd hulladékát – a lakossági hulladékot -  a kukásautók ...
Az intenzív mezőgazdasági tevékenység hatására a talajban élő mikroorganizmusok száma ...
Biológiai eredetű szervesanyag-tömeg. Az energetikai szempontú megközelítésben a biomassza az élő ...
Minden szervesanyag-tartalmú hulladék, mely biológiai úton, aerob vagy anaerob módon lebomlik. Lehet állati ...
Szerves anyagok bomlásakor, oxigénmentes körülmények között, mikrobák ...
A különböző típusú hulladékok anyagcsoportok szerinti gyűjtése, mely ezáltal lehetővé teszi ...
A hulladéklerakóban keletkező szennyvíz, melynek fő összetevői a hulladék saját nedvességtartalma, a ...
A települési szilárd hulladéklerakók üzemeltetői kötelesek a keletkező csurgalékvizet kezelni. A ...
Kereskedelmi forgalomba kerülő termékek csomagolásából keletkező hulladék. Anyaga lehet például ...
A települési szilárd hulladék lerakása, megfelelő környezetvédelmi és ...
A települési szilárd hulladék végleges elhelyezésére szolgáló lerakó. ...
A hulladéklerakókon a szerves hulladék bomlása során képződő magas metántartalmú gáz. ...
Egy eszköz, mely környezetvédelmi szempontból vizsgálja egy adott termék életútját, a ...
Értéknövelő újrahasznosítás során megmarad az eredeti anyag minősége, és minden ...
Ebben az esetben az újrahasznosítás során már nem állítható elő ugyanolyan minőségű ...
Az életciklus szemlélet ma már az élet számos területén elterjedt megközelítési ...
A kórházakban, rendelőintézetekben és más egészségügyi intézményekben keletkező, ...
Építkezések, épületek bontása, felújítása során keletkező hulladék, mely ...
A lakossági elektromos és elektronikai berendezések hulladéka, főbb típusai: háztartási ...
Az élelmiszer-hulladéknak az élelmiszeripar emberi fogyasztásra vagy további feldolgozásra alkalmatlan ...
Elsősorban az egészségügyi ellátásban keletkezik. Különleges kezelést igényel. A fertőző ...
A fémhulladékok tulajdonságai hasznosítás során nem változnak és szinte korlátlan ...
A fenntartható fejlődés úgy biztosítja a gazdasági fejlődést, hogy mindeközben a környezeti ...
A Föld átlaghőmérsékletének emelkedése. Az amúgy természetes, ciklikus folyamatot az emberi ...
A közterületen elhelyezett szelektív gyűjtőszigetek zárható gyűjtőedényeibe a lakosság által ...
A gyártói felelősség elve értelmében a termék előállítója felelős azért, hogy ...
Szabványos mérettel rendelkező hulladékgyűjtésre szolgáló edény, zsák, eszköz, ...
A hulladékudvar szakképzett személyzet által működtetett hulladék átvevőhely, ahol a ...
A hulladékokkal összefüggő tevékenységek rendszerét összefoglaló néven ...
Olyan létesítmény vagy telephely, mely alkalmas a hulladékgazdálkodási tevékenységek- ...
Minden olyan anyag, amely keletkezési helyén feleslegessé vált, tulajdonosa nem tart rá igényt. A ...
Két féle hulladék válogatót ismerünk. Egyrészt hulladékválogatónak nevezzük ...
Olyan létesítmény, amelyben a hulladékokat termikus úton, a bennük rejlő energia kinyerésével ...
Különböző technológiai és energetikai folyamatok közben képződő, az adott folyamatban nem hasznosuló ...
A hulladékokat több szempont szerint is csoportosíthatjuk. Anyagukat tekintve lehetnek többek között papír, ...
A hulladékkezelés magába foglalja mindazokat a tevékenységeket, amelyeknek célja, hogy a hulladék ...
A háztartásokban főzéshez, sütéshez használt sütőolaj és zsír fogyasztásra ...
Mindazon tevékenységek, amelyek a hulladékot visszavezetik a termelés és fogyasztás folyamatába. ...
A szelektív hulladékgyűjtés azon fajtája, mikor a hulladékot közvetlenül a lakosságtól ...
A lakóingatlanoknál keletkező lakossági hulladék, melynek fő összetevői papír, fém, műanyag ...
A hulladék előkészítése a hasznosítás vagy ártalmatlanítás előtt. Főleg mechanikai ...
Hulladékválogatás. A hulladékok szelektálása során a hulladék alapanyag szerint (pl. ...
A hulladék ártalmatlanításának egyik módszere, mely a szilárd hulladék tömegét ...
A helyi önkormányzat hatáskörébe tartozó hulladék átvétele, gyűjtése, ...
Az ötlépcsős hulladékpiramis a hulladékkezelési megoldások prioritásátábrázolja, ...
A környezetet nem csak PET- palackokkal vagy fémdobozokkal szennyezhetjük, hanem fénnyel és a hanggal is. A ...
Az egyik leggyakoribb műanyagfajta. Sűrűsége legalább 0,941 g/cm3. A HDPE-t leggyakrabban termékek csomagolására, ...
Levegőterheltségi szint vagy légszennyezettség, azaz a szennyező anyagok koncentrációja a talajközeli ...
Háromféle anyagból készülő csomagolóanyag, úgynevezett kompozit hulladék. Alkotóelemei: ...
Egy adott légszennyező forrásból meghatározott idő alatt kikerülő szennyező anyagok mennyisége. A ...
A Föld éghajlatában bekövetkező jelentős és hosszú távú változás, regionális ...
Mindazok a szerves és szervetlen hulladékok, melyek a lakóépületekben, közintézményekben, ...
A lakóházak szennyvizeit és a közintézmények, gazdálkodási szervezetek hasonló jellegű, ...
Engedélyezett mennyiség. Létezik például halászati kvóta, vadászati kvóta és ...
A kombinált ciklusú erőművekben a gázturbinás és a gőzturbinás ciklusok kombinációja ...
Nagy szervesanyag-tartalmú, földszerű anyag, ami a bio- és zöldhulladékok aerob mikroorganizmusok és ...
A komposztálás a szervesanyag-tartalmú hulladékok hasznosításának egyik módszere, melynek ...
A karbonlábnyom megmutatja, hogy egy adott egység, például egy egyén, egy vállalat vagy akár egy ...
A kiterjesztett gyártói felelősség elvének gazdasági, pénzügyi oszlopa. Az 1995-ben hozott ...
Az újrahasznosítás folyamatát segítő jelek, melyek a termék összetételére ...
A különböző, jellemzően a lakosság által használt háztartási, szórakoztató ...
Amikor a levegőben szennyező anyagok kerülnek. A szennyező anyagok származhatnak természetes (például ...
Az elhalt állatok és növények szerves anyagait a lebontó szervezetek hasznosítják, és ...
A hulladék ártalmatlanításának leggyakoribb módja. A hulladék anyagi jellemzőinek ...
A háztartások azon, főleg nagyméretű hulladékai, melyek a gyűjtőedényekben nem helyezhetők ki. A ...
Olyan természetes forrásból kinyerhető, környezetbarát energia, mely folyamatosan rendelkezésre áll ...
Kereskedelmi forgalomba kerülő termékek csomagolásából keletkező hulladék. Anyaga lehet például ...
A műanyagok kőolajból, adalékok hozzáadásával készült mesterséges termékek. ...
A megelőzés azt jelenti, hogy bizonyos intézkedések meghozatalával és végrehajtásával a ...
A hulladék újrahasznosítása során keletkező nyersanyag, amelyből új termék ...
Telített szénhidrogén, színtelen, szagtalan gáz. A földgáz fő alkotója, főleg a szerves anyagok ...
A hulladéklerakókba általában olyan kevert hulladék kerül, melynek jelentős része ...
A nehézfémek megnevezést többféle értelmezés szerint is szokták használni. A két ...
A nyugati-hosszúság 135. és 155. illetve az északi-szélesség 35-45. foka között ...
Az ökológiai lábnyom kifejezi, hogy egy adott társadalomnak, országnak, csoportnak vagy egy embernek, az adott ...
A fogalom hazai és nemzetközi meghatározása eltér egymástól. Az ökoszisztéma nyílt ...
Környezettudatos tervezés, amely törekszik arra, hogy az adott termék környezetbarát (például ...
A permakultúra fogalmát az ausztrál Bill Mollison alkotta meg. Maga a szó a „permanent agriculture”, azaz az ...
Klórtartalmú, hőre érzékeny, kemény műanyag, számos helyen felhasználják. ...
A polisztirolból sok mindent készítenek, de jellemzően hablemezek, poharak, eldobható ételhordó ...
Az élelmiszeriparban széles körben használt csomagolóanyag, alacsony víz-és ...
Az ásványvizes és üdítős palackok leggyakoribb alapanyaga. Az újrahasznosítás során a ...
Refuse Derived Fuel, azaz másodlagos tüzelőanyag, amit a kevert települési hulladék illetve a szelektív ...
Az alapvetően emberi tevékenység hatására keletkezett tájsebek-például bányagödrök, ...
A különböző elemtípusok- ceruza, bébi, góliát, lapos- összefoglaló neve. A szárazelem ...
Fizikai, kémiai és biológia módszerekkel történő víztisztítás, amely után  a ...
A szemetet tulajdonosa már nem tudja vagy nem akarja használni. Vegyesen gyűjtve lerakóba kerül és nem hasznosul, ...
Sugárszennyezésről akkor beszélünk, ha a légkörbe jutott radioaktív anyag mennyisége ...
Sugárszennyezésről akkor beszélünk, ha a légkörbe jutott radioaktív anyag mennyisége ...
Savas esőről akkor beszélünk, amikor a csapadék pH-ja erősen savas irányba tolódik el. Ennek lehetnek ...
Szmog vagy füstköd akkor alakul ki, mikor egy adott területen a légszennyező anyagok koncentrációja meghaladja a ...
Az ionizáló sugárzások hatására kialakult szervi elváltozások. A nagy ...
A termelés, a fogyasztás vagy egyéb tevékenység során keletkezett anyag, amely káros hatást ...
Becslések szerint évente 8 millió tonna műanyag hulladék kerül az óceánokba és tengerekbe, ...
Emberi tevékenység hatására bekövetkező szennyezés, mely történhet például ipari ...
A természeti környezet jelentős mértékű változásának maradandó nyoma. Tájseb ...
A felszín közelében, a legfelső vízzáró réteg felett található víz, mely teljesen ...
A talaj pH értékének csökkenése, túlzott mértékben a savas tartomány felé ...
A háztartásokban keletkező szilárd vagy folyékony hulladék illetve az ehhez hasonló, és ezzel ...
A háztartási hulladék, a közterületi hulladék és a gazdasági ...
A tervezett elavulás egy elmélet, mely szerint egyes cégek termékeik tervezése, fejlesztése során ...
A világszerte jól ismert figura, mely ott virít a kukákon, és arra buzdít bennünket, hogy ne ...
A kifejezésnek kétféle jelentése van. Egyrészt jelenti a városiasodást, vagyis a városi ...
Mindazok a mesterséges eredetű – jellemzően az emberiség által az űrbe juttatott - űrobjektumok, amelyek már nem ...
A Napból érkező energia a Föld felszínére érve elnyelődik, majd onnan, már a felszín ...
Az újrahasználatra való előkészítés során a feleslegessé vált terméket ...
Amikor egy adott termék vagy csomagolás jelentősebb átalakítás nélkül újra használatba ...
A hulladékkezelés egyik módja, ami környezetbarátabb megoldás, mint az égetés vagy a ...
A légkör azon gázai, amelyek az üvegházhatás kiváltásáért felelősek. Legfontosabbak ...
A háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak azon ...
A veszélyes hulladékok ártalmatlanítására szolgáló égetőmű, ahol speciális ...
Az alumíniumgyártás során keletkező, veszélyes hulladéknak minősülő melléktermék. A ...
A kifejezés alatt az elektronikus postafiókokba érkező kéretlen levelek (spam-ek) sokaságát ...
Az emberi agy számára észlelhető, de kéretlen vizuális anyagok, mint például a körúti ...
A környezetszennyező tevékenység vagy folyamat, amelynek hatására a felszíni vagy felszínalatti vizek ...
A talajba beszántott zöld növények vagy növényi részek, amelyek javítják a talaj ...
Kertekből, parkokból származó növényi hulladék. Például fanyesedék, ág, gally, ...
A Zöld Pont egy nemzetközi védjegy, mely arra utal, hogy az adott termék gyártója pénzügyileg ...
A papírt – illetve annak ősét - már több mint kétezer éve ismerjük, Kínából ...
A műanyagok mesterséges úton előállított szerves polimerek. Az első műanyagot, a PVC-t 1838-ban ...
Italos kartonnal leginkább akkor találkozunk, ha tejet vagy gyümölcslevet iszunk. Ez egy társított ...
Az üveg készítése több ezer éves múltra tekint vissza. Szilíciumban gazdag alapanyagokból- ...
Elsősorban vas, acél illetve alumínium alapanyagú hulladék. Háztartási hulladékként ...
A háztartásokban rengeteg zöldhulladék keletkezik, ez akár a háztartási hulladék 30%-át ...
Ide tartozik minden kertből származó növényi rész, például a lehullott falevelek, a lenyírt fű, ...
A gumi alapanyaga sokáig kizárólag a kaucsukfa nedve, a kaucsuk volt. A növény az Amazonas-medencében ...
Évente mintegy 70 millió gépjárművet gyártanak világszerte. Egyetlen jármű legalább ...
A sütőolaj és a zsír többszöri használat után már alkalmatlan emberi fogyasztásra. A ...
A textil alapanyagát tekintve lehet természetes és mesterséges eredetű. A természetes növényi eredetű ...
A veszélyes hulladékot nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kezelni, vagyis ne dobjuk azt a vegyes ...
A XXI. századi életstílusnak köszönhetően gyorsan cserélődő termékek, amelyek ekként gyorsan ...
A papírt – illetve annak ősét - már több mint kétezer éve ismerjük, Kínából ...
Az üveg készítése több ezer éves múltra tekint vissza. Szilíciumban gazdag alapanyagokból- ...
Elsősorban vas, acél illetve alumínium alapanyagú hulladék. Háztartási hulladékként ...
A háztartásokban rengeteg zöldhulladék keletkezik, ez akár a háztartási hulladék 30%-át ...
Ide tartozik minden kertből származó növényi rész, például a lehullott falevelek, a lenyírt fű, ...
A gumi alapanyaga sokáig kizárólag a kaucsukfa nedve, a kaucsuk volt. A növény az Amazonas-medencében ...
A XXI. századi életstílusnak köszönhetően gyorsan cserélődő termékek, amelyek ekként gyorsan ...
Évente mintegy 70 millió gépjárművet gyártanak világszerte. Egyetlen jármű legalább ...
A textil alapanyagát tekintve lehet természetes és mesterséges eredetű. A természetes növényi eredetű ...
A sütőolaj és a zsír többszöri használat után már alkalmatlan emberi fogyasztásra. A feleslegessé vált olaj és zsiradék azonban a környezet is ...
A nulla hulladék célkitűzés egyszerre jövőkép és gyakorlati iránymutatás egy olyan ...