https://effekteam.hu/a-vallalati-felelossegvallalas-multja-es-jovoje/

Az Effekteam legutóbbi taggyűlésén az elnökség tagjai a vállalati felelősségvállalás és fenntarthatóság elmúlt másfél évtizedes fejlődéséről, jelenlegi helyzetéről és jövőbeli kilátásairól osztották meg gondolataikat az egyesület megalapításának 15. évfordulója alkalmából szervezett beszélgetés keretében. Az online eszmecsere résztvevői között volt dr. Molnár Klára, az Effekteam Egyesület igazgatója, Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány ügyvezetője, Magyar Henrietta, a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. Public Affairs és kommunikációs vezetője, Tulik Ágnes, az Octogon360 Kommunikációs Ügynökség ügyvezetője és Schubauer Krisztina Future Mind CSR szakértő, aki egyúttal a beszélgetést moderálta.

Tizenöt évvel ezelőtt, az Effekteam megalapításának idején mi jellemezte a vállalatok társadalmi felelősségvállalási tevékenységét Magyarországon?

S. K.: Avisszatekintést egy személyes történettel kezdeném. Én abban az időben végeztem az egyetemen környezet- és erőforrásgazdászként, fenntarthatóság és vállalati önkéntesség szakirányon, és nem tudtam elhelyezkedni a szakmámban. Mivel egyetlen ilyen jellegű nyitott pozíció sem volt, és nem is kerestek ilyen profilú szakembert, ezért gyorsan át kellett képeznem magam marketingkommunikációs szakemberré, hogy ne legyek munkanélküli pályakezdő. Azt hiszem, ez is jól mutatja, az akkori helyzetet.

M. V.: Én abban az időben már az Ökotárs Alapítványnál dolgoztam, amely a Magyar Adományozói Fórum (MAF) néven megalakult Effekteam egyik alapítója volt. A környező országokban – amerikai indíttatásra – már a 90-es években létrejöttek úgynevezett adományozói fórumok, melyek összefogták a helyi filantróp kezdeményezéseket, alapítványokat, ám Magyarországon csak a 2000-es évek elején-közepén merült fel az igény egy ilyen adományozói fórum létrehozására. Mivel a filantróp alapítványi szektor nálunk akkor is nagyon szűk volt és a mai napig az is maradt, így a megalakult szervezet a vállalatok felé nyitott és a hazai cégekkel kezdett együttműködni.

M. H.: Tizenöt évvel ezelőtt én a Vodafone Magyarország Alapítványnál dolgoztam, és ott szembesültem először azzal, hogy a társadalmi felelősségvállalás mi mindent jelent az adományozáson túl. Szerencsésnek érzem magam, hogy az elejétől részt vehettem ebben a fejlődési folyamatban, megtapasztalhattam azt a pozitív energiát, ami a kezdeti időszakot jellemezte, és láthattam, hogy mekkora utat tettünk meg az indulás óta.

T. Á.: Ha visszatekintek 15 évvel ezelőttre, akkor az a kép jelenik meg előttem, amikor az első CSR jelentésünket készítettük a Providentnél, és válogattuk a fotókat a CSR tevékenységünk három fő pilléréhez – az oktatáshoz, a környezetvédelemhez és a közösségi programokhoz – kapcsolódóan. Számomra is felejthetetlen marad az a tenni akaró energia és az a szenvedély, ami az indulást jellemezte. Akik akkor, első körben kezdtek el társadalmi felelősségvállalással foglalkozni, azok valamennyien lelkesedéssel, elhivatottsággal kapcsolódtak be a munkába.

Hogyan változott a vállalatok felelősségvállalása az elmúlt 15 évben?

T. Á.: Kezdetben a CSR terület szerepe inkább formális volt, nem kapcsolódott a vállalati alaptevékenységhez, de az elmúlt másfél évtizedben stratégiai szinten is megjelent a társadalmi tudatosság. Ma már a különféle szakterületeken belül is tudatos tervezés, építkezés folyik, és komoly eredmény, hogy megváltozott a felsővezetői attitűd és elkötelezettség is a téma iránt.

M. H.: A CSR fokozatosan nyert teret vállalati szinten. Eleinte csak annak a felelőssége volt, aki kifejezetten ezzel a témával foglalkozott, később azonban elkezdett közeledni a vállalati és a CSR terület. A core business aktivitás apránként átalakult felelős magatartássá, ami kiterjedt arra is, hogy a vállalat munkáltatóként hogyan viszonyul a munkavállalókhoz, milyen szerepet tölt be a közösségen belül, és hogyan tud együttműködni a civil szervezetekkel, alapítványokkal. Míg kezdetben többnyire kakukktojásként tekintettek azokra, akik ezen a területen dolgoztak, idővel egyre inkább vágyott és elismert státusszá vált a CSR pozíció, egyre többen ismerték fel, hogy ezek a szakemberek értéket teremtenek, hozzáadnak valamit a társadalomhoz.

Miként alakult az anyavállalatok és helyi leányvállalataik viszonya a CSR kérdésében? Hogyan lehetett a nemzetközi gyakorlatot az itteni viszonyokhoz adaptálni?

M. H.: Ez a kérdés nagyon vezetőfüggő. Dolgoztam olyan cégnél, ahol az anyavállalat vezetése nyitott és támogató volt, hagyták, hogy a helyi körülményekhez igazítsuk a nemzetközi CSR programot, egyúttal arra is ösztönöztek bennünket, hogy folyamatosan fejlődjünk, próbáljunk ki új megoldásokat, és ne utasítsunk el valamit csak azért, mert még nincs benne tapasztalatunk. Találkoztam persze olyan vezetővel is, aki ragaszkodott a külföldön alkalmazott módszerekhez, és nehezen fogadta el, hogy egy adott megoldás nem feltétlenül interpretálható Magyarországon. Szerintem a személyes attitűd, a hozzáállás sokat számított ebben az esetben is.

T. Á.: Szerencsésnek mondhatom magam, mert mindig azt éreztem, hogy a nemzetközi irányvonalak mellett megvan a kellő szabadságunk ahhoz, hogy a saját képünkre, a helyi viszonyokra szabjuk a programokat, vagy kitaláljunk valami újat. Ugyanakkor fontosnak tartom azt is, hogy a nemzetközi jó gyakorlatokból nagyon sokat tanultunk, és olyan tapasztalatokat szereztünk, melyeket munkánk során hasznosíthattunk, átformálhattunk, továbbfejleszthettünk.

M. V.: Alapítványi oldalról korábban találkoztam olyan vállalatokkal, amelyek irreális elvárásokat támasztottak a civilekkel szemben is, nem vették figyelembe a helyi igényeket és lehetőségeket, mindenáron a saját elképzeléseiket igyekeztek megvalósítani. Szerencsére időközben ezen a téren is végbement fejlődés. Külföldi szervezetek – köztük számos hazai alapítvány létrehozásában is közreműködő amerikai magánalapítványok – közvetítésével hazánkban is meghonosodott egyfajta adományozói-pályáztatói kultúra, ami a civil szektor számára is pozitív változásokat hozott.

Az elmúlt másfél évtizedben hogyan fejlődött a vállalati és a civil szektor közötti együttműködés?

M. H.: Kezdetben sok cég elkövette azt a hibát, hogy segítő szándéktól vezérelve túlzottan ráerőltette a civilekre a saját elképzeléseit. Később aztán – az Effekteamnek is köszönhetően – elindult egy párbeszéd a vállalatok és az alapítványok között, és ez a tanulási folyamat, egymás kölcsönös megismerése és megértése nagyon fontos volt ahhoz, hogy hatékony együttműködés alakulhasson ki. Ennek a fejlődésnek az eredményeként a vállalatok ma már egyre inkább szakmai partnerként tekintenek az alapítványokra.

M. K.: Amikor az Effekteam (MAF) 15 évvel ezelőtt létrejött, tevékenysége elsősorban a vállalati adományozás előmozdítására irányult. Később, 2010 környékén került előtérbe a társadalmi befektetés témaköre, ma pedig már egyre inkább a társadalmi hatás (social impact) jelentőségéről beszélünk. Ez is azt mutatja, hogy nagyon sokat változott, fejlődött a vállalatok gondolkodása, komoly koncepciók és stratégiák születtek a társadalmi felelősségvállalás terén. A non-profit szektort tekintve nálunk sajnos mind a mai napig hiányoznak az olyan nagy, tőkeerős alapítványok, amilyenek Amerikában, Nyugat-Európában vagy akár a régió többi országában működő adományozói fórumok tagságát alkotják. Amikor annak idején elkezdtük a munkát, elsősorban a vállalatok részéről tapasztaltunk fogadókészséget és nyitottságot, így az Effekteam tagsága is főként belőlük épült fel. Éppen ezért igyekeztünk tevékenységünket is a cégek igényeihez igazítani, hogy szaktudásunk, erőforrásaink és szakmai kapcsolataink révén minél hatékonyabban tudjuk támogatni a vállalatok felelősségvállalási és fenntarthatósági törekvéseinek sikeres megvalósítását.

M. V.: A hazai civil szektoron belül kettészakadást tapasztalhatunk. Vannak professzionális, erős, szakmailag hozzáértő és jól kommunikáló szervezetek, melyek egy kisebb, mégis jobban látható csoportot alkotnak. A másik oldalon van a nagyobb tömeg, amely inkább helyi szinten – gyakran vidéken – tevékenykedik, komoly nehézségekkel küzd, ezáltal erőteljesebben függ a társadalmi környezet és az aktuális tendenciák hatásaitól.

T. Á.: Van még egy téma, amit eddig nem említettünk: a generációk szerepe. Megjelent ugyanis a Z generáció, amely szerintem óriási lökést adott a CSR terület fejlődésének. Ez a generáció meghozta az újfajta látásmódot, illetve azt az újabb szenvedélyt, amit annak idején az induláskor mi is tapasztalhattunk. Ők azok, akik az egyetemen már ilyen szakirányon tanulhattak, sokkal nyitottabbak a felelősségvállalás és a fenntarthatóság iránt, friss gondolatokat fogalmaznak meg és sok esetben újfajta eszközökhöz is nyúlnak. A civil szektort kedvezőtlenül érintette az, hogy korábban nagyon sok jó szakember a jövedelmi különbségek miatt átment a vállalati szférába dolgozni, a Z generáció elhivatottsága és lelkesedése ugyanakkor pozitív hatással van a vállalati és a civil szektorra egyaránt.

S. K.: A Z generáció jelentőségét támasztja alá egy viszonylag friss kutatás is, amelyben a megkérdezettek 75-80%-a nyilatkozta azt, hogy számára potenciális munkáltatóként csak olyan vállalat jöhet szóba, ahol egyértelműen látható az összkép, a magasabb rendű cél.

M. K.: Ennek a generációnak biztos, hogy lesz formáló hatása a vállalatok működésére. Esetükben már nem lehet a korábbi HR-eszközöket használni, nem lehet őket ugyanúgy motiválni, nem lehet feléjük ugyanúgy kommunikálni. Egy cégnek komoly értékeket, környezeti-társadalmi hatásokat kell felmutatnia ahhoz, hogy meg tudja győzni a Z generáció tagjait. A vállalatok tehát előbb vagy utóbb kénytelenek lesznek ilyen fejlesztéseket megvalósítani, mint ahogyan azt már sokan el is kezdték, hiszen ezeket a jövőben már nem lehet megúszni.

Milyen fontosabb kihívások jellemezték az elmúlt 15 évet?

M. H.: A kezdeti időszakban számomra az volt a legnehezebb, hogy a core business területek és az ottani vezetők támogatását megszerezzem. Néha úgy éreztem, hogy szélmalomharcot vívok, mert annyira nehéz volt elfogadtatni a CSR témát. Ebben az időszakban különösen nagy szerepe volt a nemzetközi közösségnek, az onnan érkező támogatásnak és tapasztalatoknak, melyek segítségével fokozatosan sikerült közelíteni egymáshoz a vállalati és a CSR területet. Ehhez persze mindkét oldalon szükség volt nyitottságra és az attitűdváltás képességére is.

S. K.: Komoly kihívást jelent azt is, hogy minisztériumi-kormányzati szinten sincs stratégiailag megfelelően kezelve ez a terület, nincs központi szabályozó rendszer, még mindig ki lehet bújni egy fenntarthatósági jelentés megírása alól és még sorolhatnám a problémákat.

M. V.: Alapítványi oldalról nézve azt látom, hogy a hazai civil szektor az elmúlt 7-8 évben egy meglehetősen nehéz és folyamatos kihívásokkal teli időszakon megy keresztül. Ez a helyzet jelentősen megnehezíti a vállalatokkal való együttműködést, miközben a kormányzattal, az állammal való kapcsolatok is egyre kedvezőtlenebbül alakulnak. Mindez nagyon sok kapacitást és energiát elvisz.

M. K.: A civilek azzal is küzdenek, hogy folyamatosan szűkülnek az anyagi forrásaik. Sajnos nem könnyű és nem is feltétlenül lehet mindenhol megvalósítani azt, hogy ezek a szervezetek önfenntartóvá váljanak, és ne csak támogatásokból, pályázati forrásokból működjenek, ráadásul sok helyen a megfelelő menedzsmenteszközök is hiányoznak ehhez. Korábban az Effekteamnél mi is hasonló kihívásokkal néztünk szembe, de szakmai szervezetként sikerült piacképessé válnunk, és olyan tevékenységeket elindítanunk, amelyekkel megteremthettük a pénzügyi függetlenségünket, miközben megőrizhettük szakmai hitelességünket is.

Mi várható a következő 15 évben?

T. Á.: A koronavírus-járvány elmúlt egy éve is megmutatta, hogy folyamatosan alkalmazkodnunk kell a világhoz, a változásokhoz. Olyan dolgok jelennek meg és épülnek be a gondolkodásunkba, amelyekre korábban nem is számítottunk. Véleményem szerint még inkább fel fog értékelődni az együttműködés, a partnerség szerepe, le fognak dőlni a határok, és a globális gondolkodás lesz majd jellemző. Én legalábbis ebben látom a jövőt.

M. H.: Én is úgy gondolom, hogy a régi keretek már nem működnek. A pandémia rámutatott arra, hogy a vállalati és a civil szektor szereplőinek is újra kell definiálniuk saját szerepüket és működési folyamataikat. Ehhez a változáshoz idő kell, és valószínűleg előttünk áll még néhány kihívásokkal teli év, de én bizakodó vagyok. Azt látom, hogy a mai fiatal generációban megvan ugyanaz a lendület és szenvedély, amivel annak idején mi is elindultunk. Szerintem a jelenlegi helyzetre egyfajta lehetőségként kell tekintenünk.

M. V.: A boldog jövő feltétele, hogy felülvizsgáljuk, és új pályára helyezzük gazdasági működésünket. A klímaváltozás fenyegetése és a biodiverzitás csökkenése ellen ugyanis csak akkor tudunk hatékonyan fellépni, ha sikerül mélyreható gazdasági és társadalmi változásokat elérnünk. A változással persze együtt járnak áldozatok és előre nem látható nehézségek is, de fontos, hogy egy vállalati-civil együttműködés álljon a folyamat élére.

M. K.: A változás szükségessége nyilvánvaló! A pandémia kezdete óta eltelt egy év is lehetőséget adott rá, hogy változzunk, változtassunk akár magánemberként, akár szakmai téren. A járványhelyzet némileg felgyorsította ezt a folyamatot és egyfajta katalizátorként szolgált, de ilyen rövid idő alatt nyilván nem lehet csodákat várni. Nemzetközi szinten az látható, hogy a cégek számára ma már nem kérdés a fenntarthatóság, viszont ahhoz még időre van szükség, hogy ez a szemlélet a mindennapi gyakorlatban is megjelenjen és áthassa a teljes vállalati működést.

S. K.: A vírus által most kaptunk egy utolsó nagy fejbekólintást az élettől, hogy végre vegyük észre a saját felelősségünket a fenntarthatóság terén. Sokféle kihívással nézünk szembe, és ezekből mindenkinek ki kell vennie a részét. Bizakodásra adhat okot, hogy a fiatalokban egyértelműen látszik a lehetőség és a nyitottság. A Z generáció tagjait elsősorban nem a pénz és a karrier hajtja, hanem inkább a szenvedély. Ők azok, akik a jövőjüket úgy is el tudják képzelni, hogy valamilyen társadalmi ügyért dolgoznak. Nagyon hiszek azokban a startupokban is, amelyek környezeti és társadalmi problémákat fognak megoldani, aztán fokozatosan hatalmas szervezetekké válnak, és ők határozzák majd meg a gazdaság működését és fejlődési irányait. Én egy ilyen jövőben reménykedem…

Kövess minket a facebookon is, likeold oldalunkat!Kép(ek) forrása
A cikk a következő napon jelent meg: 2021-05-05

2006-os megalakulásunk óta a vállalati felelősségvállalás iránt elkötelezett szakemberek egyik legelismertebb platformjaként dolgozunk azon, hogy a felelősen gondolkodó gazdasági szereplők valódi társadalmi és környezeti hatással bíró kezdeményezéseken keresztül, fenntartható módon teremtsenek értéket a közösségek számára.

Akkumulátor-újrahasznosítás
Apex hulladéklerakó
Azbeszt
Anaerob
Anyagában történő hasznosítás
Ártalmatlanítás
Átrakóállomás
Biotrágya
Biomassza
Biológiailag lebomló hulladék
Biogáz
Elkülönített vagy szelektív gyűjtés
Csurgalékvíz-kezelő rendszer
Csomagolási hulladékok
Deponálás
Depónia
Depóniagáz
Életciklus-elemzés (Life Cycle Assessment LCA)
Értéknövelő hasznosítás (Upcycling)
Értékcsökkentő hasznosítás (Downcycling)
Életciklus-szemlélet
Egészségügyi hulladékok
Építési hulladék, sitt
Elektromos és elektronikai hulladék (e+e hulladék)
Élelmiszer-hulladék
Fertőző hulladék
Fémhulladékok hasznosítása
Fenntartható fejlődés
Globális felmelegedés
Gyűjtősziget
Kiterjesztett gyártói felelősség elve
Hulladékudvar
Hulladékgazdálkodás
Hulladékgazdálkodási létesítmény
Hulladék
Hulladékválogató
Hulladékégető mű (Hulladékégető mű)
Hulladékhő
Hulladékfajták
Hulladékkezelés
Használt sütőzsiradék
Hulladék hasznosítás
Házhoz menő szelektív hulladék gyűjtés
Háztartási hulladék
Hulladékok szelektálása
Hulladékégetés
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
Hulladékhierarchia (hulladékpiramis)
Hangszennyezés (zajszennyezés) (Közvetlen módon nem csatlakozik a témához)
HDPE (vagy PE-HD, nagy sűrűségű polietilén)
Imisszió
Italos-kartondoboz
Kibocsátás (emisszió)
Klímaváltozás
Kommunális hulladék (Települési szilárd hulladék)
Kommunális szennyvíz
Kvóta
Kombinált ciklus
Komposzt
Komposztálás
Karbonlábnyom
Környezetszennyezés
Közszolgáltató
Környezetvédelmi termékdíj
Környezetvédelmi termékjelek
Elektromos és elektronikai hulladékok
Levegőszennyezés
Lebontók (reducensek)
Lerakás
Lom
Megújuló energia
Italoskarton hulladék
Műanyagfajták
Megelőzés
Másodnyersanyag
Metán
Mechanikai-biológiai hulladékkezelés
Nehézfém
Nagy Csendes-óceáni Szemétsziget
Ökológiai lábnyom
Ökoszisztéma
Öko-design
Permakultúra
PVC vagy Polivinil-klorid
Polisztirol
Polipropilén
RDF
Rekultiváció
Szárazelem
Szennyvíztisztítás
Szemét
Sugárszennyezés (radioaktív szennyezés)
Sugárszennyezés (radioaktív szennyezés)
Savas eső
Szmog
Sugárbetegségek
Szennyező anyag
Tengeri hulladék
Talajszennyezés
Tájseb
Talajvíz
Talajsavasodás
Települési hulladék
Települési szilárd hulladék (TSZH)
Tervezett elavulás
Tidyman
Urbanizáció
Űrszemét
Üvegházhatás
Újrahasználat
Újrahasznosítás
Üvegházhatású gázok (ÜHG)
Vegyes hulladék
Veszélyeshulladék-égető mű
Vörösiszap
Virtuális hulladék
Vizuális hulladék
Vízszennyezés
Zöldtrágya
Zöldpont
Papírhulladék
Műanyaghulladék
Italos karton hulladék
Üveghulladék
Fémhulladék
Konyhai zöldhulladék
Kerti zöldhulladék
Gumihulladék
Roncsautó, gépjármű-hulladék
Használt olaj és zsiradék
Textilhulladék
Veszélyes hulladék
Elektromos és elektronikai hulladék
Papírhulladék
Üveghulladék
Fémhulladék
Konyhai zöldhulladék
Kerti zöldhulladék
Gumihulladék
Elektronikai hulladék
Roncsautó, gépjármű-hulladék
Textilhulladék
Használt olaj és zsíradék
nulla hulladék
Az akkumulátorok és az elemek nehézfémeket és mérgező vegyületeket tartalmaznak, például ...
Apex Regional Landfill/Apex Transfer Station A Las Vegas mellett található Apex a világ egyik legnagyobb - egyben az USA ...
A természetes előfordulású ásványt a 80-as évekig széles körben használták ...
Az anaerob szervezetek életműködésükhöz nem igényelnek oxigént. Jelentős részük ...
Amikor a hulladékot jól azonosítható anyagokra szedik szét, és a hulladék ...
A hulladék hierarchia legalacsonyabb foka. Minden olyan hulladék, amely bármilyen okból nem kerül ...
A települések szilárd hulladékát – a lakossági hulladékot -  a kukásautók ...
Az intenzív mezőgazdasági tevékenység hatására a talajban élő mikroorganizmusok száma ...
Biológiai eredetű szervesanyag-tömeg. Az energetikai szempontú megközelítésben a biomassza az élő ...
Minden szervesanyag-tartalmú hulladék, mely biológiai úton, aerob vagy anaerob módon lebomlik. Lehet állati ...
Szerves anyagok bomlásakor, oxigénmentes körülmények között, mikrobák ...
A különböző típusú hulladékok anyagcsoportok szerinti gyűjtése, mely ezáltal lehetővé teszi ...
A települési szilárd hulladéklerakók üzemeltetői kötelesek a keletkező csurgalékvizet kezelni. A ...
Kereskedelmi forgalomba kerülő termékek csomagolásából keletkező hulladék. Anyaga lehet például ...
A települési szilárd hulladék lerakása, megfelelő környezetvédelmi és ...
A települési szilárd hulladék végleges elhelyezésére szolgáló lerakó. ...
A hulladéklerakókon a szerves hulladék bomlása során képződő magas metántartalmú gáz. ...
Egy eszköz, mely környezetvédelmi szempontból vizsgálja egy adott termék életútját, a ...
Értéknövelő újrahasznosítás során megmarad az eredeti anyag minősége, és minden ...
Ebben az esetben az újrahasznosítás során már nem állítható elő ugyanolyan minőségű ...
Az életciklus szemlélet ma már az élet számos területén elterjedt megközelítési ...
A kórházakban, rendelőintézetekben és más egészségügyi intézményekben keletkező, ...
Építkezések, épületek bontása, felújítása során keletkező hulladék, mely ...
A lakossági elektromos és elektronikai berendezések hulladéka, főbb típusai: háztartási ...
Az élelmiszer-hulladéknak az élelmiszeripar emberi fogyasztásra vagy további feldolgozásra alkalmatlan ...
Elsősorban az egészségügyi ellátásban keletkezik. Különleges kezelést igényel. A fertőző ...
A fémhulladékok tulajdonságai hasznosítás során nem változnak és szinte korlátlan ...
A fenntartható fejlődés úgy biztosítja a gazdasági fejlődést, hogy mindeközben a környezeti ...
A Föld átlaghőmérsékletének emelkedése. Az amúgy természetes, ciklikus folyamatot az emberi ...
A közterületen elhelyezett szelektív gyűjtőszigetek zárható gyűjtőedényeibe a lakosság által ...
A gyártói felelősség elve értelmében a termék előállítója felelős azért, hogy ...
A hulladékudvar szakképzett személyzet által működtetett hulladék átvevőhely, ahol a ...
A hulladékokkal összefüggő tevékenységek rendszerét összefoglaló néven ...
Olyan létesítmény vagy telephely, mely alkalmas a hulladékgazdálkodási tevékenységek- ...
Minden olyan anyag, amely keletkezési helyén feleslegessé vált, tulajdonosa nem tart rá igényt. A ...
Két féle hulladék válogatót ismerünk. Egyrészt hulladékválogatónak nevezzük ...
Olyan létesítmény, amelyben a hulladékokat termikus úton, a bennük rejlő energia kinyerésével ...
Különböző technológiai és energetikai folyamatok közben képződő, az adott folyamatban nem hasznosuló ...
A hulladékokat több szempont szerint is csoportosíthatjuk. Anyagukat tekintve lehetnek többek között papír, ...
A hulladékkezelés magába foglalja mindazokat a tevékenységeket, amelyeknek célja, hogy a hulladék ...
A háztartásokban főzéshez, sütéshez használt sütőolaj és zsír fogyasztásra ...
Mindazon tevékenységek, amelyek a hulladékot visszavezetik a termelés és fogyasztás folyamatába. ...
A szelektív hulladékgyűjtés azon fajtája, mikor a hulladékot közvetlenül a lakosságtól ...
A lakóingatlanoknál keletkező lakossági hulladék, melynek fő összetevői papír, fém, műanyag ...
Hulladékválogatás. A hulladékok szelektálása során a hulladék alapanyag szerint (pl. ...
A hulladék ártalmatlanításának egyik módszere, mely a szilárd hulladék tömegét ...
A helyi önkormányzat hatáskörébe tartozó hulladék átvétele, gyűjtése, ...
Az ötlépcsős hulladékpiramis a hulladékkezelési megoldások prioritásátábrázolja, ...
A környezetet nem csak PET- palackokkal vagy fémdobozokkal szennyezhetjük, hanem fénnyel és a hanggal is. A ...
Az egyik leggyakoribb műanyagfajta. Sűrűsége legalább 0,941 g/cm3. A HDPE-t leggyakrabban termékek csomagolására, ...
Levegőterheltségi szint vagy légszennyezettség, azaz a szennyező anyagok koncentrációja a talajközeli ...
Háromféle anyagból készülő csomagolóanyag, úgynevezett kompozit hulladék. Alkotóelemei: ...
Egy adott légszennyező forrásból meghatározott idő alatt kikerülő szennyező anyagok mennyisége. A ...
A Föld éghajlatában bekövetkező jelentős és hosszú távú változás, regionális ...
Mindazok a szerves és szervetlen hulladékok, melyek a lakóépületekben, közintézményekben, ...
A lakóházak szennyvizeit és a közintézmények, gazdálkodási szervezetek hasonló jellegű, ...
Engedélyezett mennyiség. Létezik például halászati kvóta, vadászati kvóta és ...
A kombinált ciklusú erőművekben a gázturbinás és a gőzturbinás ciklusok kombinációja ...
Nagy szervesanyag-tartalmú, földszerű anyag, ami a bio- és zöldhulladékok aerob mikroorganizmusok és ...
A komposztálás a szervesanyag-tartalmú hulladékok hasznosításának egyik módszere, melynek ...
A karbonlábnyom megmutatja, hogy egy adott egység, például egy egyén, egy vállalat vagy akár egy ...
A környezeti elemek megváltozását, minőségének romlását okozó tevékenység. ...
Az a nem profit orientált, többségi köztulajdonban álló gazdálkodó szervezet, amely a ...
A kiterjesztett gyártói felelősség elvének gazdasági, pénzügyi oszlopa. Az 1995-ben hozott ...
Az újrahasznosítás folyamatát segítő jelek, melyek a termék összetételére ...
A különböző, jellemzően a lakosság által használt háztartási, szórakoztató ...
Amikor a levegőben szennyező anyagok kerülnek. A szennyező anyagok származhatnak természetes (például ...
Az elhalt állatok és növények szerves anyagait a lebontó szervezetek hasznosítják, és ...
A hulladék ártalmatlanításának leggyakoribb módja. A hulladék anyagi jellemzőinek ...
A háztartások azon, főleg nagyméretű hulladékai, melyek a gyűjtőedényekben nem helyezhetők ki. A ...
Olyan természetes forrásból kinyerhető, környezetbarát energia, mely folyamatosan rendelkezésre áll ...
Kereskedelmi forgalomba kerülő termékek csomagolásából keletkező hulladék. Anyaga lehet például ...
A műanyagok kőolajból, adalékok hozzáadásával készült mesterséges termékek. ...
A megelőzés azt jelenti, hogy bizonyos intézkedések meghozatalával és végrehajtásával a ...
A hulladék újrahasznosítása során keletkező nyersanyag, amelyből új termék ...
Telített szénhidrogén, színtelen, szagtalan gáz. A földgáz fő alkotója, főleg a szerves anyagok ...
A hulladéklerakókba általában olyan kevert hulladék kerül, melynek jelentős része ...
A nehézfémek megnevezést többféle értelmezés szerint is szokták használni. A két ...
A nyugati-hosszúság 135. és 155. illetve az északi-szélesség 35-45. foka között ...
Az ökológiai lábnyom kifejezi, hogy egy adott társadalomnak, országnak, csoportnak vagy egy embernek, az adott ...
A fogalom hazai és nemzetközi meghatározása eltér egymástól. Az ökoszisztéma nyílt ...
Környezettudatos tervezés, amely törekszik arra, hogy az adott termék környezetbarát (például ...
A permakultúra fogalmát az ausztrál Bill Mollison alkotta meg. Maga a szó a „permanent agriculture”, azaz az ...
Klórtartalmú, hőre érzékeny, kemény műanyag, számos helyen felhasználják. ...
A polisztirolból sok mindent készítenek, de jellemzően hablemezek, poharak, eldobható ételhordó ...
Az élelmiszeriparban széles körben használt csomagolóanyag, alacsony víz-és ...
Refuse Derived Fuel, azaz másodlagos tüzelőanyag, amit a kevert települési hulladék illetve a szelektív ...
Az alapvetően emberi tevékenység hatására keletkezett tájsebek-például bányagödrök, ...
A különböző elemtípusok- ceruza, bébi, góliát, lapos- összefoglaló neve. A szárazelem ...
Fizikai, kémiai és biológia módszerekkel történő víztisztítás, amely után  a ...
A szemetet tulajdonosa már nem tudja vagy nem akarja használni. Vegyesen gyűjtve lerakóba kerül és nem hasznosul, ...
Sugárszennyezésről akkor beszélünk, ha a légkörbe jutott radioaktív anyag mennyisége ...
Sugárszennyezésről akkor beszélünk, ha a légkörbe jutott radioaktív anyag mennyisége ...
Savas esőről akkor beszélünk, amikor a csapadék pH-ja erősen savas irányba tolódik el. Ennek lehetnek ...
Szmog vagy füstköd akkor alakul ki, mikor egy adott területen a légszennyező anyagok koncentrációja meghaladja a ...
Az ionizáló sugárzások hatására kialakult szervi elváltozások. A nagy ...
A termelés, a fogyasztás vagy egyéb tevékenység során keletkezett anyag, amely káros hatást ...
Becslések szerint évente 8 millió tonna műanyag hulladék kerül az óceánokba és tengerekbe, ...
Emberi tevékenység hatására bekövetkező szennyezés, mely történhet például ipari ...
A természeti környezet jelentős mértékű változásának maradandó nyoma. Tájseb ...
A felszín közelében, a legfelső vízzáró réteg felett található víz, mely teljesen ...
A talaj pH értékének csökkenése, túlzott mértékben a savas tartomány felé ...
A háztartásokban keletkező szilárd vagy folyékony hulladék illetve az ehhez hasonló, és ezzel ...
A háztartási hulladék, a közterületi hulladék és a gazdasági ...
A tervezett elavulás egy elmélet, mely szerint egyes cégek termékeik tervezése, fejlesztése során ...
A világszerte jól ismert figura, mely ott virít a kukákon, és arra buzdít bennünket, hogy ne ...
A kifejezésnek kétféle jelentése van. Egyrészt jelenti a városiasodást, vagyis a városi ...
Mindazok a mesterséges eredetű – jellemzően az emberiség által az űrbe juttatott - űrobjektumok, amelyek már nem ...
A Napból érkező energia a Föld felszínére érve elnyelődik, majd onnan, már a felszín ...
Amikor egy adott termék vagy csomagolás jelentősebb átalakítás nélkül újra használatba ...
A hulladékkezelés egyik módja, ami környezetbarátabb megoldás, mint az égetés vagy a ...
A légkör azon gázai, amelyek az üvegházhatás kiváltásáért felelősek. Legfontosabbak ...
A háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak azon ...
A veszélyes hulladékok ártalmatlanítására szolgáló égetőmű, ahol speciális ...
Az alumíniumgyártás során keletkező, veszélyes hulladéknak minősülő melléktermék. A ...
A kifejezés alatt az elektronikus postafiókokba érkező kéretlen levelek (spam-ek) sokaságát ...
Az emberi agy számára észlelhető, de kéretlen vizuális anyagok, mint például a körúti ...
A környezetszennyező tevékenység vagy folyamat, amelynek hatására a felszíni vagy felszínalatti vizek ...
A talajba beszántott zöld növények vagy növényi részek, amelyek javítják a talaj ...
A Zöld Pont egy nemzetközi védjegy, mely arra utal, hogy az adott termék gyártója pénzügyileg ...
A papírt – illetve annak ősét - már több mint kétezer éve ismerjük, Kínából ...
A műanyagok mesterséges úton előállított szerves polimerek. Az első műanyagot, a PVC-t 1838-ban ...
Italos kartonnal leginkább akkor találkozunk, ha tejet vagy gyümölcslevet iszunk. Ez egy társított ...
Az üveg készítése több ezer éves múltra tekint vissza. Szilíciumban gazdag alapanyagokból- ...
Elsősorban vas, acél illetve alumínium alapanyagú hulladék. Háztartási hulladékként ...
A háztartásokban rengeteg zöldhulladék keletkezik, ez akár a háztartási hulladék 30%-át ...
Ide tartozik minden kertből származó növényi rész, például a lehullott falevelek, a lenyírt fű, ...
A gumi alapanyaga sokáig kizárólag a kaucsukfa nedve, a kaucsuk volt. A növény az Amazonas-medencében ...
Évente mintegy 70 millió gépjárművet gyártanak világszerte. Egyetlen jármű legalább ...
A sütőolaj és a zsír többszöri használat után már alkalmatlan emberi fogyasztásra. A ...
A textil alapanyagát tekintve lehet természetes és mesterséges eredetű. A természetes növényi eredetű ...
A veszélyes hulladékot nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kezelni, vagyis ne dobjuk azt a vegyes ...
A XXI. századi életstílusnak köszönhetően gyorsan cserélődő termékek, amelyek ekként gyorsan ...
A papírt – illetve annak ősét - már több mint kétezer éve ismerjük, Kínából ...
Az üveg készítése több ezer éves múltra tekint vissza. Szilíciumban gazdag alapanyagokból- ...
Elsősorban vas, acél illetve alumínium alapanyagú hulladék. Háztartási hulladékként ...
A háztartásokban rengeteg zöldhulladék keletkezik, ez akár a háztartási hulladék 30%-át ...
Ide tartozik minden kertből származó növényi rész, például a lehullott falevelek, a lenyírt fű, ...
A gumi alapanyaga sokáig kizárólag a kaucsukfa nedve, a kaucsuk volt. A növény az Amazonas-medencében ...
A XXI. századi életstílusnak köszönhetően gyorsan cserélődő termékek, amelyek ekként gyorsan ...
Évente mintegy 70 millió gépjárművet gyártanak világszerte. Egyetlen jármű legalább ...
A textil alapanyagát tekintve lehet természetes és mesterséges eredetű. A természetes növényi eredetű ...
A sütőolaj és a zsír többszöri használat után már alkalmatlan emberi fogyasztásra. A feleslegessé vált olaj és zsiradék azonban a környezet is ...
A nulla hulladék célkitűzés egyszerre jövőkép és gyakorlati iránymutatás egy olyan ...